Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wykłady TPL- TPL wykłady 2011-2012 całość


Podgląd

TPL wykłady 2011-2012 całość.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Wykład 1

Wykład 1 05.10.2011r.

Lek recepturowy – sporządzany na receptę lekarską.

Lek apteczny –lek sporządzany wg przepisów farmakopealnych o ustalonym składzie i sposobie wykonania, wydany przez aptekarza zgodnie z przepisami.

Lek oficynalny – dawna nazwa określająca lek wykonywany w aptece wg przepisów farmakopealnych.

Lek galenowy – obejmuje postacie leków gotowych wykorzystywane już w czasach Galena, np. maści, czopki, eliksiry, syropy, wody aromatyczne.

Leki neo-galenowe – postacie leku nowsze, np. iniekcje,

Leki jednodawkowe – leki stanowiące jedną dawkę, np. tabletki, czopki (dawna nazwa dawkowane).

Leki wielodawkowe – leki nie zawierające pojedynczych dawek, określane stężeniem substancji leczniczej, dawkowane kroplami, łyżkami, np. krople, mieszanki, syropy (dawna nazwa niedawkowane).

RECEPTA

Pisemne zlecenie (polecenie) lekarskie na podstawie którego z apteki:

 • Jest wydawany lek (gotowy i recepturowy),

 • Jest sporządzany lek recepturowy,

 • Jest sporządzany lek apteczny,

Receptę może wystawić :

 • Lekarz,

 • Lekarz stomatolog,

 • Lekarz weterynarii,

 • Felczer,

Każdy z wymienionych w zakresie swoich uprawnień.

Znaczenie recepty:

 1. Prawne

 2. Ekonomiczne

 3. Technologiczne

SKŁAD RECEPTY

 1. Inscriptio = Superscriptio

  • Dane miejsca wystawienia recepty

 2. Nomen aegroti

  • Dane pacjenta i jego adres, wiek (do 18 lat), pesel,

   • Pro autore

   • Pro familia

   • Ad usum propium (do użytku własnego)

 3. Praepositio – przepis

  • Rp (recipe – weź)

  • Nazwa każdego składnika w osobnym wierszu, zawsze z wielkiej litery

  • Kolejność zapisywania składników:

   • Basis , remedium Cardinale – główny środek działający

   • Adiuvans – środek wspomagający

   • Corrigans – środek poprawiający smak, kolor i zapach,

   • Vehiculum, excipiens, constituens, menstruum, solvens; określenia dla substancji pomocniczych, niezbędnych do nadania leku postaci.

  • Zapisywanie ilości:

   • Ilości surowca zapisuje się cyframi arabskimi, wagowo/wagowo,

   • Substancje zapisuje się w gramach lub podjednostkach 1,0; 0,1 ; 0,01; 0,001; 0,0001,

   • Można podawać ilości kropli – cyframi rzymskimi, np. X(10), L (50), C (100), XC (90), D (500), M (1000),

   • Jednostki międzynarodowe jm – UJ

  • Skróty :

   • qs – quantum status – tyle ile potrzeba

   • aa – Ana partes aequales – po równych częściach

   • ad – do

   • L. a – lege artis – zgodnie z regułami sztuki

   • Niedopuszczalne jest stosowanie skrótów niejednoznacznych, np. Ac. (Acidum, Acedum)

  • Stężenia roztworów:

   • %,

   • %O,

   • g/g,

   • mg/ml,

   • ppm : 1:1000 000 lub 1 mg w 1000 g (w 1000 000 mg),

   • 1:10 (jedna część w 10 częściach preparatu),

  • Znak rozdzielający #

 4. Subscriptio:

  • Wskazówki dotyczące wykonania postaci leku,

  • M.f.Sol. ( Misce fiat solutio) – zmieszaj, niech powstanie roztwór,

  • da ad vitrum nigrum – daj do ciemnej butelki,

  • da ad ollam – daj do słoika,

  • da ad chartam – daj do torebki,

  • divide In partes aequales (div. in part. aeq.) – podziel na pojedyncze dawki,

  • dentur tales doses (Dtd) – daj takich dawek….

 5. Signatura:

  • Wskazówki dla pacjenta- w języku polskim

  • Określone często nazwą łacińską D.S. – Da Signa, Da Signatura, Da Signaturam – daj, oznacz

  • MDS – zmieszaj, daj, oznacz

  • Następnie podany jest sposób dawkowania (po polski), lub w jakim celu używać (zewnętrznie, wewnętrzenie, do okładów),

  • Pro medico

  • Ad usum propium – do użytku własnego,

  • Ad manus Medici – do rąk lekarza

  • Da suo nomie – daj pod nazwą własną (farmakopealna),

  • D.S. Sig. Ven. – daj ze znakiem trucizny( zawsze na lekarz do stosowania zewnętrznego),

 6. Datum – data

 7. Nomen Medici – dane lekarza

 8. Inne polecenia :

  • Cito – szybko

  • Citissime – niezwłocznie

  • statim – natychmiast

  • repetatur, iteretur – powtórzony,

  • no repetatur, no iteretur – niepowtórzony,

Ad. 3.

Wymienienie nazw i ilości surowców w języku łacińskim w drugim przypadku (Genetivus) zgodnie z nomenklatura FP.

 • Synonimy np. Luminal, Phenobarbital, Gardenal, Aephenal,

 • Kryptonimy (te same leki, inna nazwa)

  • Oleum Ricini = oleum Palmae Christi

  • Calcium bromatum = calcium sedativum

  • Spircum = salicylicum

  • Muriaticum = hydrochloricum

  • Meconium = laudanum = opium

  • Tct (Tincture) Polemonii = Tct Valeri