Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

sylabus- WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE 2013.nowy


Podgląd

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE 2013.nowy.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE

- uzupełnienie

dr Anna Materska - Sosnowska

a.m.sosnowska@uw.edu.pl

Tematyka:

 • geneza systemu politycznego
 • konstytucja i prawo konstytucyjne
 • system organów państwowych: egzekutywa - legislatywa - sądownictwo
 • system  wyborczy i  partie polityczne

Literatura podstawowa:

 • Konstytucje wybranych państw,
 • P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2005 i nast.,
 • W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych , Lublin 2000 i nast.
 • A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006,
 • A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001,
 • A. Antoszewski (red.) Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza., Wrocław 2006,
 • S. Grabowska, K. Składowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Zakamycze 2006,
 • Z. Kiełmiński, T. Mołdawa (red.), Parlament w demokracjach zachodnich , Wa-wa 1992,
 • M. Mistygacz, T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012,
 • J. Osiński (red.), Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2000,
 • E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach Europy, Warszawa 2003,
 • M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2007 i nast.

Literatura uzupełniająca,:

 • A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza , Wrocław 1997,
 • A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004,
 • B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2003 i n.
 • R. Herbut, Systemy partyjne w Europie Zachodniej , Wrocław 2002,
 • J. Szymanek, Modele systemów rządów (wstęp do analizy porównawczej, Studia Prawnicze nr 3/2005,
 • E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003,
 • P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011

Tematyka i literatura:

1- 2. WIELKA Brytania - kolebka parlamentaryzmu

 • Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010
 • I. Bokszczanin, Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, op. cit.
 • W. Kręcisz, S tatus prawny posła do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2000
 • P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006
 • K. Urbaniak, Prawo wyborcze do parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] S. Grabowska, K. Składowski, op. cit.
 • K. Urbaniak, Formowanie rządu w Wielkiej Brytanii: wybrane problemy teorii i praktyki [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008
 • Paul Silk, Jak działa Parlament brytyjski , Warszawa 1994

 • T. Blair, Podróż, Warszawa 2011
 • M. Thatcher, Moje lata na Downing Street, Warszawa 2012

3 - 4. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI – system prezydencki

 • R.H. Davidson, W.J. Oleszek, Kongres i kongresmeni , Warszawa 1995
 • L. Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki , Warszawa 1982
 • M. Jagielski, Prezydent USA jako szef administracji, Kraków 2000
 • Z. Kiełmiński, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1994
 • P. Laidler, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki , Kraków 2011
 • P. Laidler , Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Przewodnik , Kraków 2007
 • A. Makowski, L. Pastusiak, Impeachment, Warszawa 1999
 • R. Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, T.1-3, Katowice 1991- 1995
 • V. Ostrom, Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego, 1994
 • B. Szklarski, Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006
 • K. Zwierzchowski, Amerykańskiem instytucje demokracji bezpośredeniej, Białystok 2005
 • K. Zwierzchowski, Referendum stanowe w USA, Katowice 2002

5-6. SYSTEM POLITYCZNY FRANCJI - neoprezydencjalizm

 • I. Bokszczanin, Rząd V Republiki Francuskiej, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, op. cit.
 • J. P. Camby, P. Servent, Parlament V  Republiki Francuskiej , Warszawa 1999
 • E. Popławska, Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej , Warszawa 1995
 • L. Garlicki, Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji , Warszawa 1993
 • E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej , Warszawa 1993
 • W. Skrzydło, Ustrój polityczny Francji , Warszawa 1992
 • W. Skrzydło, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej, [w:] S. Grabowska, K. Składowski, op. cit.
 • J. Szymanek (przekład i opracowanie), Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 2011

 • Ch. Williams, O statni wielki Francuz. Charles de Gaulle, Warszawa 2007
 • A. Hall, Francja i wielcy Francuzi, Warszawa 2007
 • M. Morabito, D. Bourmaud, Historia konstytucyjna i polityczna Francji, Białystok 1996
 • K. M. Ujazdowski , Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej. Studium doktrynalno-prawne , 2013

7-8. SYSTEM POLITYCZNY NIEMIEC

 • B. Banaszak, R. Balicki, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Federalnej Niemiec, [w:] S. Grabowska, K. Składowski, op. cit.
 • M. Bożek, Władza organizacyjna kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008
 • L. Garlicki, Ustrój polityczny republiki Federalnej Niemiec , Warszawa 1985
 • J. Isensee, P. Kirchhof, Parlament Republiki Federalnej Niemiec , Warszawa 1995
 • K. A. Wojtaszczyk, Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec , Warszawa 1992
 • L. Garlicki, Parlament a rząd w Republice Federalnej Niemiec, Ossolineum 1978
 • K. Kociubiński, Systemy polityczne Austrii Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003
 • E. Zieliński, Rząd Republiki Federalnej Niemiec, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, op. cit.

9. SYSTEM POLITYCZNY SZWAJCARII

 • W. Linder, Demokracja Szwajcarska , Rzeszów 1996
 • Brewiarz Demokracji, Jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii)”, Szwajcarskie Stowarzyszenie Helsinki
 • Parlament Szwajcarii ” Wyd. Sejmowe.
 • E. Zieliński, Rząd Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, op. cit.

10. SYSTEM POLITYCZNY ROSJI

 • W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2005, (ss.385 – 430)
 • E. Gdulewicz (red.), Ustroje państwa współczesnych t.2, Lublin 2002, (ss.135 – 141)
 • M. Barański, Systemy polityczne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2004, (ss. 175 – 204)
 • J. Zaleśny, Ochrona praw wyborczych w Federacji Rosyjskiej: mechanizm legitymizacji parlamentu, [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, Warszawa 2008

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...