Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

wykłady chirurgia- ŻYWIENIE W CHIRURGII


Podgląd

ŻYWIENIE W CHIRURGII.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

ŻYWIENIE W CHIRURGII

Od 1 stycznia 2012 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia szpitale są zobowiązane do oceny stanu odżywienia pacjentów w każdym oddziale szpitalnym oprócz oddziałów ratownictwa (SOR). Dokument oceniający stan odżywienia musi znaleźć się w każdej historii choroby, z obowiązku tego zwolnione są tylko oddziały, w których pacjent hospitalizowany jest w trybie jednodniowym.

 • NRS 2002

  Wypełnienie kwestionariusza do oceny ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NUTRITIONAL RISK SCORE, NRS 2002) według dietetyków zajmuje zaledwie kilka minut. W punktowej ankiecie uwzględnia się między innymi takie czynniki: utrata masy ciała (>5% w ciągu miesiąca, dwóch, kwartału) lub niski indeks BMI, spożycie pokarmów (procentowo w stosunku do potrzeb, znaczenie ma spadej o 25% i więcej), istotne choroby główne i towarzyszące (udar mózgu, marskość wątroby, POChP, niewydolność nerek), stosowane leczenie (np. rozległe zabiegi operacyjne jamy brzusznej, chemioterapia, przeszczep szpiku), wiek chorego (powyżej 70 lat + 1 pkt).

  Pacjent, który otrzyma trzy i więcej punktów wymaga leczenia żywieniowego. W przypadku wyniku <3 wdraża się postępowanie zachowawcze, ewentualnie powtarza badanie za tydzień.

 • SGA

  Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia (SGA) składa się z trzech części: wywiadu, badania fizykalnego i w oparciu o opinii co do ryzyka niedożywienia.

  W ramach wywiadu lekarz ustala między innymi, czy doszło do utraty masy ciała pacjenta w ostatnim czasie (określa ją procentowo), jaką chory stosuje dietę, czy zmieniła się ona ostatnio, czy ma utrzymujące się niepożądane objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, jadłowstręt, biegunka), jaka jest jego wydolność fizyczna (czy pracuje, chodzi, leży), a także czy choroba główna wpływa na wzrost zapotrzebowania metabolicznego.

  Podczas badania fizykalnego sprawdza się, czy doszło do utraty tłuszczowej tkanki podskórnej, zaniku mięśni (czworogłowy, naramienny), czy chory ma wodobrzusze, istotne obrzęki (kostek, nad kością krzyżową). Ostateczna subiektywna globalna ocena stanu odżywienia (SGA) ma wykazać, czy u osoby badanej występuje prawidłowy stan odżywienia, podejrzenie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia, wyniszczenie, duże ryzyko niedożywienia

PODSTAWY FIZJOLOGICZNE ŻYWIENIA

ZASOBY ENERGETYCZNE USTROJU

 • Są 3 źródła energii w metaboliźmie człowieka: węglowodany, białka i tłuszcze.

 • Białka, przyjęte w pożywieniu, bądź pochodzące z katabolizmu, są zamieniane na glukozę przed wykorzystaniem ich jako źródło energii.

ZASOBY ENRGETYCZNE USTROJU

SKŁAD ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH ZDROWEGO CZŁOWIEKA (wg Cahilla)

WĘGLOWODANY 0,3 kg 1200 kcal

BIAŁKA 6,0 kg 25000 kcal

TŁUSZCZE 15,0 kg 140000 kcal

ZASOBY ENERGETYCZNE USTROJU

ZASOBY WĘGLOWODANÓW

Głównym jest glikogen wątrobowy i mięśniowy.

Mogą one pokryć podstawowe zapotrzebowanie energetyczne przez okres ok. 1 dnia.

1 g glukozy to źródło jedynie 2-3 kcal.

ZASOBY ENERGETYCZNE USTROJU

ZASOBY BIAŁKA

Białko jest bogatszym źródłem energii, ale każda cząstka białka ma swoją funkcję w organizmie (np. enzymy, białka kurczliwe mięśni). Stąd każda utrata białka powoduje wypadnięcie określonych funkcji.

ZASOBY TŁUSZCZY

Tłuszcze są bogatym energetycznie materiałem zapasowym w stosunku do swojej masy, dając ok. 9 kcal na 1g.

PODSTAWOWE POTRZEBY USTROJU

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE USTROJU

Spoczynkowe zapotrzebowanie energetyczne (REE – resting energy expend) = (BMR – basal metabolic rate) wynosi ok. 30 kcal/kg/24h.

Dobowy wydatek energetyczny zmienia się w zależności od wieku, płci, aktywności fizycznej, np. jest większy u dzieci, rośnie na skutek wykonywanej pracy lub ćwiczeń.

Zapotrzebowanie na substancje odżywcze w trakcie całkowitego żywienia pozajelitowego.

PLANOWANIE ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

 • Żywienie pozajelitowe jest formą odżywiania chorego z jednoczasowym wykorzystaniem 7 składników odżywczych :

- aminokwasów

- węglowodanów

- tłuszczów

- elektrolitów

- witamin

- pierwiastków śladowych

- wody

BIAŁKA

Substraty budulcowe , zbudowane z aminokwasów endo i egzogennych

Białka krążące we krwi - białka czynnościowe

- aktywność hormonalna i enzymatyczna

- udział w procesach krzepnięcia krwi

- utrzymywanie ciśnienia onkotycznego

- transport substancji endo i egzogennych

- udział w reakcjach immunologicznych

Średnio syntetyzowane jest 170-250g białek na dobę

ZAPOTRZEBOWANIE NA BIAŁKO

W WARUNKACH PRAWIDŁOWYCH:

0,6 - 0,8 G BIAŁKA / KG M.C. / DOBĘ

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ DAWKI:

1,8 G BIAŁKA / KG M. C. / DOBĘ

ZAPOTRZEBOWANIE NA BIAŁKO

BEZ STRESU:

0,6 - 1,0 G BIAŁKA / KG M.C. / DOBĘ

ŁAGODNY STRES:

1,0 - 1,2 G BIAŁKA / KG M. C. / DOBĘ

UMIARKOWANY STRES :

1,2 - 1,5 G BIAŁKA / KG M. C. / DOBĘ

CIĘŻKI SRES :

1,5 - 1,8 G BIAŁKA / KG M. C. / DOBĘ

ZAPOTRZEBOWANIE NA BIAŁKO

AMINOKWASY NIEZBĘDNE:

- izoleucyna , leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan, walina

AMINOKWASY NIENIEZBĘDNE :

- alanina, glicyna, arginina, asparagina, cysteina, glutamina, histydyna, prolina, seryna, tyrozyna

ZAPOTRZEBOWANIE NA BIAŁKO

Białko dostarczone w trakcie żywienia pozajelitowego może być źródłem energii, jakkolwiek jego głównym zadaniem jest udział w syntezie nowych białek w organizmie i odnowie uszkodzonych tkanek

W szczególnych przypadkach, aminokwasy takie jak GLUTAMINA, jest b. ważnym źródłem energii dla błony śluzowej jelita, komórek układu odpornościowego, czy też komórek endotelialnych płuc

ZAPOTRZEBOWANIE NA BIAŁKO,
A UTRATA AZOTU

UTRATA AZOTU JEST RÓWNOZNACZNA

Z UTRATĄ BIAŁKA

25g masy mięśniowej = 6,25g białka = 1gN

SUBSTRATY ENERGETYCZNE

WĘGLOWODANY (warunki fizjologiczne)

TŁUSZCZE (warunki fizjologiczne)

BIAŁKA (awaryjne źródło energii)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

Podstawowe zapotrzebowanie energetyczne może być obliczone wykorzystując następujące informacje:

WIEK CHOREGO

WZROST CHOREGO

PŁEĆ CHOREGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
WZÓR HARRISA-BENEDICTA (HBE)

HBE dla mężczyzn = 66,47+ 13,75x M+5x W- 6,76x L

HBE dla kobiet = 655,1+ 9,56 x M+1,85x W- 4,68x L

M - masa ciała [ kg ]

W - wzrost [ cm ]

L - wiek [ lata ]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
PODSTAWOWA PRZEMIANA MATERII
( BMR )

Dobowe zużycie energii w warunkach 12-14 godzinnej głodówki, w całkowitym spoczynku i braku napięcia emocjonalnego, w neutralnej temperaturze otoczenia nazywamy podstawową przemianą materii ( BMR )

U chorych hospitalizowanych o 10 % wyższa ( REE = BMR x 1,1)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
AKTUALNY WYDATEK ENERGETYCZNY

AEE* = BMR x AF x IF x TF

AEE - aktualny wydatek energetyczny

BMR - podstawowa przemiana energii

AF - aktywność

IF - choroba zasadnicza

TF - temperatura ciała

* można uwzględnić HBE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTUALNY
WYDATEK ENERGETYCZNY

AF (activiti factor)

/ leżący nieruchomo- 1,1 ; w łóżku, aktywny- 1,2 ; chodzący- 1,3 /

TF (thermal factor)

/ 380C - 1,1 ; 390C - 1,2 ; 400C - 1,3 ; 410C - 1,4 /

IF (injury factor)

/ stan dobry-1,0 ; po operacji- 1,1 ; złamanie- 1,2 ; posocznica- 1,3 ; zapalenie otrzewnej - 1,4 ; uraz wielonarządowy - 1,5 ;

oparzenie 30-50% - 1,7 ; oparzenie 50-70% - 1,8 ;

oparzenie 70-90% - 2,0 /

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE
TZW. „SZYBKA METODA”

NA KAŻDY KILOGRAM MASY CIAŁA NALEŻY PODAĆ

20-25(-30) [ kcal / kg * m.c. / dobę ] energii.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

Głównymi substratami energetycznymi, dostarczającymi tzw. kalorii niebiałkowych w Żywieniu Pozajelitowym są:

WĘGLOWODANY

TŁUSZCZE

WĘGLOWODANY : GLUKOZA
1g = 3,75 kcal

 • jest monosacharydem

 • wchłaniana z jelita cienkiego przez krążenie wrotne

 • z wątroby: część uwalniana do krwiobiegu jako materiał energetyczny

 • część magazynowana w wątrobie jako glikogen (ok.. 100g) oraz w mięśniach szkieletowych (100-200g)

GLUKOZA :

Źródło energii dla tkanek

W przypadku niedoboru lub nadmiaru w surowicy włączają się mechanizmy wyrównawcze:

- glukoneogeneza

- glikogenoliza

GLUKONEOGENEZA :

Proces przetwarzania związków niewęglowodanowych w glukozę i glikogen

Występuje głównie w wątrobie i nerkach

Nasilona podczas głodzenia

100 g białka = 56 g glukozy

podaż glukozy hamuje glukoneogenezę - efekt oszczędzający białka

GLIKOGENOLIZA :

Proces degradacji glikogenu

Łatwo dostępne źródło energii

Szybko uruchamiany w przypadku niedoboru kalorii egzogennych

GLUKOZA

Stanowi jedyne źródło energii dla układu nerwowego, erytrocytów, nerek, szpiku kostnego

Tylko OUN może podczas głodzenia wykorzystać ciała ketonowe

Najwięcej glukozy zużywa mózg - 150g/dobę

Erytrocyty i nerki - 36 g/ dobę

Metabolizują one glukozę w procesie glikolizy w warunkach beztlenowych/mleczany/

Mleczany są ponownie przekształcane w wątrobie w glukozę

GLUKOZA - uwaga !

Stosowana w roztworach 5-70 %

Nie należy stosować ponad 500g / dobę

Nadmierna podaż może być przyczyną diurezy osmotycznej

Nadmiar glukozy nasila proces liponeogenezy

Wzrost produkcji CO2 - zwiększenie wysiłku oddechowego i oddechowej objętości minutowej

TŁUSZCZE

Pokrywają 30 - 35 % dobowego zapotrzebowania energetycznego

Najbardziej ekonomiczne źródło energii

1 g T = 9 kcal

Stanowią składnik błon komórkowych

Umożliwiają redukcję podaży glukozy

Zmniejszają ryzyko stłuszczenia wątroby / nadmiar glukozy/

Dostarczają NKT / kw. Omega-3- zmniejszają odczyny zapalne/

TŁUSZCZE - ZAPOTRZEBOWANIE
NA ENERGIĘ

DIETY T : W 50-50 %

W ŻP dostarczane w postaci emulsji tłuszczowej

Szczególnie ważne u chorych z niewydolnością oddechową / spadek podaży glukozy- zmniejszenie wysiłku oddechowego/

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ

 • Zapotrzebowanie :

= 30 ml x masa ciała /kg/

= 1 ml x kcal / dobę

= (100 ml x 10kg m.c.) + (50 ml x 10kg m.c.) + ( 20 ml x /m.c. - 20kg/)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ELEKTROLITY

U osób bez dodatkowych strat / biegunki, wymioty, przetoki/

ZAPOTRZEBOWANIE DOBOWE
NA ELEKTROLITY I WODĘ

ZAPOTRZEBOWANIE DOBOWE NA PIERWIASTKI ŚLADOWE

W TRAKCIE ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO NALEŻY PODAWAĆ CODZIENNIE PIERWIASTKI ŚLADOWE

SUBSTANCJE OBECNE W ORGANIŹMIE W STĘŻENIU POWYŻEJ 50 MIKROGRAM/KG TKANKI SĄ KONIECZNE DLA UTRZYMANIA PRAWIDŁOWEGO METABOLIZMU KOMÓRKI

ZAPOTRZEBOWANIE DOBOWE NA
PIERWIASTKI ŚLADOWE

WITAMINY

NIEZBĘDNE SUBSTANCJE DLA PODTRZYMANIA PROCESÓW METABOLICZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE ZMIENIA SIĘ W ZALEZNOŚCI OD SCHORZENIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA WITAMINY

STANDARDOWY PROGRAM ŻYWIENIA

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...