Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

zadania chemia


Prowadzący Renata Świsłocka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

zadania.ch1..doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zadania

 1. Obliczyć SEM ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej zanurzonej w 1-molowym roztworze FeSO 4 i elektrody ołowianej zanurzonej w 1-molowym roztworze Pb(NO 3 ) 2 . Odp.: 0,31 V

 1. Oblicz iloczyn rozpuszczalności fluorku wapnia, jeżeli jego rozpuszczalność wynosi 2,1∙10 -4 mol/dm 3 .

 1. Oblicz łączną objętość gazowych produktów rozkładu wodorowęglanu amonu w temp. 500 K pod ciśnieniem 1000 hPa. Odp.: 124,05 dm 3

 1. Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady wiedząc, że jej 0,1 molowy roztwór ma pH = 10. Odp.: 0,1%

 1. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego usunięcia dwutlenku siarki z 20 dm 3 powietrza (warunki normalne), w którym znajduje się około 1% (objętościowo) SO 2 ? SO 2 przechodzi w wodorosiarczan (IV). M Cl = 35,4; M o = 16; M s = 32.

 1. Ile gramów chloru wydzieliło się na anodzie podczas elektrolizy stopowego PbCl 2 , jeżeli na katodzie powstało 0,5 mola ołowiu. Odp.: 35,5 g

 1. Oblicz masę substancji wydzielonej na katodzie podczas elektrolizy stopowego chlorku sodu, jeżeli na anodzie wydzieliło się 11,2 dm 3 gazu. M NCl = 23, M Cl = 35,4. Odp.: 23 g

 1. 5 g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrnej . Metal rozpuścił się, tworząc jony dwudodatnie, a wydzielone srebro po przemyciu i wysuszeniu ważyło 16,6 g. Obliczyć masę atomową metalu.

 1. Podczas przepływu prądu o natężeniu 1,5 A w ciągu 30 minut przez roztwór soli trójwartościowego metalu na katodzie wydzieliło się 1,07 g tego metalu. Oblicz masę atomową metalu. Odp.: 114,7

 1. Na zmiareczkowanie naważki 0,2702 g Na 2 C 2 O 4 zużyto 23,8 cm 3 KMnO 4 . Jakie jest stężenie molowe roztworu KMnO 4 .

M(KMnO 4 ) = 158,04;  M(Na 2 C 2 O 4 )=126.

 1. Na zmiareczkowanie 20 cm 3 roztworu Na 2 C 2 O 4 o stężeniu 0,05 mol/dm 3 zużyto 19,2 cm 3 roztworu KMnO 4 . Jakie jest stężenie molowe KMnO 4 ?

 1. Oblicz ile cm 3 kwasu solnego o stężeniu 0,0995 mol/dm 3 zużyto na zmiareczkowanie 10 cm 3 Na 2 CO 3 o stężeniu 0,05 mol/dm 3 . Odp.: 5,025 cm 3

 1. Oblicz ile gramów HNO 3 zawierał roztwór, jeżeli na jego zobojętnienie zużyto 10 cm 3 0,1082 mol/dm 3 roztworu KOH. Odp.: 0,068 g

 1. Jakie jest stężenie procentowe roztworu KOH o gęstości 1,044 g/cm 3 jeżeli do zobojętnienia 20 cm 3 próbki zużyto 18,7 cm 3 0,5 mol/dm 3 roztworu kwasu siarkowego. Odp.: 5,03%