Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

hipoksja


Podgląd

hipoksja.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):HIPOKSJA • NIEDOTLENIENIE TKANEK

 • GŁÓD TLENOWY TKANEK
Hipoksja jest to stan w którym zaopatrzenie tkanek w tlen jest niewystarczająceOd czego zależy zaopatrzenie tkanek w tlen?


 1. zawartość i prężność tlenu w powietrzu atmosferycznym

 2. transport gazów przez drogi oddechowe

 3. wymiana gazów w pęcherzykach płucnych

 4. transport gazów we krwi

 5. zdolności tkanek do pobierania tlenu

 6. zapotrzebowanie tkanek na tlen


RODZAJE HIPOKSJI

Hipoksja oddechowa

Hipoksja krążeniowa

Hipoksja krwiopochodna

Hipoksja cytotoksyczna

Hipoksja mieszana


Hipoksja oddechowa (hipoksemiczna)

 1. zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym

 2. prężności gazu w powietrzu atmosferycznym

 3. zaburzenie wymiany gazów w płucach [NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA]

ostra

przewlekła


Hipoksja krążeniowa (zastoinowa)

zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki

[↓ perfuzji tkankowej]


 1. centralna (niewydolność serca)

 2. obwodowa (niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego

 • uogólniona (wstrząs)

 • miejscowa (zakrzep, zator, ucisk...)

(niewydolność żylna –żylaki)Hipoksja krwiopochodna

zdolności krwi do transportowania tlenua) niedobór hemoglobiny (↓Hb)- ANEMIE

[↓ pojemności tlenowej krwi]

- niedobór Fe

 • niedobór Vit B12

 • hemoliza

 • aplazja szpiku 1. niezdolność hemoglobiny do wiązania tlenu

 • zatrucie:

- CO

 • methemoglobinemia


 • nieprawidłowa budowa hemoglobiny

(hemoglobinopatie)
Hipoksja cytotoksyczna


wykorzystania tlenu przez tkanki w wyniku uszkodzenia komórkowych układów enzymatycznych


np.: cyjanek→ uszkodzenie enzymatycznych układów oksydoredukcyjnych w mitochondriachPARAMETRY TLENOWE KRWI