Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

botanika EGZAMIN- Botanika - II semestr, egzamin


Podgląd

Botanika - II semestr, egzamin.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Botanika leśna

1.Opisać budowę kwiatu roślin okrytozalążkowych (elementy kwiatu, okwiat, symetria, typy kwiatostanów);

Rodzaje kwiatostanów groniastych prostych:

 1. grono (np. porzeczka),
 2. baldachogrono (np. jabłoń),
 3. baldach (np. pierwiosnek),
 4. kłos (np. babka),
 5. kolba (np. kukurydza),
 6. kotka <bazia> (np. wierzba),
 7. koszyczek (np. stokrotka),
 8. wiecha (np. bez lilak),
 9. główka (np. koniczyna).

2.Co to jest bielmo i jaką pełni rolę?

Bielmo - tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w trakcie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu jednego z jąder plemnikowych z wtórnym jądrem woreczka zalążkowego. U roślin jednoliściennych bielmo jest głównym źródłem substancji pokarmowych w dojrzałym nasieniu. U roślin dwuliściennych bielmo zostaje zużyte przez rozwijający się zarodek, który następnie wykorzystuje substancje pokarmowe w liścieniach. Bielmo jest tkanką spichrzową, gromadzącą materiały zapasowe dla rozwijającego się zarodka, które może magazynować:

 1. węglowodany, głównie skrobię, gromadzoną w leukoplastach; komórki zawierające skrobię są u większości roślin martwe. Rzadziej gromadzone są hemicelulozy w ścianach komórkowych;
 2. białka, gromadzone w postaci ziaren aleuronowych w żywych komórkach lub w formie bezpostaciowych glutenów;
 3. tłuszcze, występujące w formie olejów.
 1. Opisać rodzaje kiełkowania u roślin i podać znane przykłady gatunków drzewiastych z określonym typem kiełkowania.

Kiełkowanie epigeiczne - część podliścieniowa zarodka (hipokotyl) wydłuża się i powoduje wynoszenie się liścieni ponad ziemię. U roślin w ten sposób kiełkujących (np. buk pospolity ( Fagus sylvatica ), klon jawor ( Acer pseudoplatanus )) liścienie pełnią funkcję organów fotosyntezujących.

Kiełkowanie hipogeiczne - liścienie pozostają w glebie, a część nadliścieniowa (epikotyl) wydłuża się. Substancje odżywcze pobierane są z liścieni do momentu wytworzenia liści. W tej sposób kiełkuje np. kukurydza.

3.Wymienić i krótko scharakteryzować typy owoców u roślin okrytozalążkowych (podać przykłady).

Owoce suche :

- pękające - są one wielonasienne i mają suche owocnie, które otwierają się po dojrzeniu i rozsiewają nasiona:

 1. mieszek - Tawuła wierzbolistna ( Spiraea salicifolia )
 2. strąk - Fasola zwyczajna ( Phaseolus vulgaris )
 3. łuszczyna - Kapusta rzepak ( Brassica napus )
 4. łuszczynka - Tasznik pospolity ( Capsella bursa pastoris )
 5. torebka - Kosaciec żółty ( Iris pseudacorus )

- niepękające - są zazwyczaj jednonasienne, nasiona tych owoców pozostają zamknięte w całej owocni lub jej części:

 1. niełupka - Nawłoć pospolita ( Solidago virgaurea )
 2. ziarniak - Pszenica polska ( Triticum polonicum )
 3. orzech - Dąb szypułkowy ( Quercus robur )
 4. orzeszek - Turzyca palczasta ( Carex digitata )
 5. skrzydlak - Klon jawor ( Acer pseudoplatanus )
 6. rozłupnia - Ślaz dziki ( Malva silvestris )
 7. rozpadające się na jednonasienne niełupki - np. strąk przewęzisty seradeli

Owoce soczyste (mięsiste) :

 1. pestkowiec - Czereśnia ptasia ( Cerasus avium )
 2. jagoda - Porzeczka czarna ( Ribes nigrum )
 3. jagoda pozorna - Poziomka pospolita ( Fragaria vesca )
 4. owoce jabłkowate - Jabłoń dzika ( Malus sylvestris )

Owoc zbiorowy - Malina właściwa ( Rubus idaeus )

Owocostan - Morwa biała ( Morus alba )

Czym jest systematyka roślin, wymienić i opisać podstawowe systemy;

Systematyka roślin jest to nauka, która zmierza do opisania, skatalogowania i sklasyfikowania wszystkich występujących roślin. Nadawane są im jednolite nazwy naukowe mające charakter międzynarodowy. Tworzony jest zatem język , dzięki któremu możliwe staje się porozumiewanie wszystkich botaników świata.

System, który spełnia przedstawione wyżej warunki, określany jest jako system naturalny. Dla odróżnienia - system, który podporządkowany jest pewnej określonej funkcji - nazywany jest systemem sztucznym.