Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Embriologia - zestaw pytań


Przedmiot
Podgląd

Embriologia- zestaw pytan2.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Embriologia

Embriologia


  1. Co to jest:

a)Organogeneza – proces tworzenia się narządów ostatecznych. Poszczególne części narządów pierwotnych róznicuja się i rozwijają w narządy ostateczne. Narządy pierwotne są zawiązkami układów i zespołów narządów ostatecznych. Tworzeniu się narządów towarzyszy róznicowanie się i specjalizacja komórek, która prowadzi do wytworzenia się róznego rodzaju tkanek. Proces taki nazywamy histogenezą.

b) Indukcja embriologiczna – jeden z mechanizmów różnicowaniu się komórek , tkanek oraz narządów i zachodzi we wszystkich etapach rozwoju zarodkowego w różnej formie i różnym nasileniu. Jest to proces złozony i skomplikowany. Jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w rozwoju zarodka. Przez nia rozumiemy wpływ okreslonej tkanki lub warstwy komórek z nią sasiadujących. Indukcja embriologiczna zachodzi w tych obszarach zarodka, które mają wielorakie potencje rozwojowe i zależnie od charakteru czynnika, zostaje zdeterminowana w określonym kierunku rozwoju.

c)Polispermia – wnikanie kilku plemników do jaja. To zjawisko znane jest u niektórych ryb spodoustych, płazów ogoniastych, gadów. Powszechnie zachodzi u ptaków. Wnikanie nadliczbowych plemników może być konieczne do aktywacji jaja zawierającego duże ilości żółtka.

Polispermia fizjologiczna – więcej plemników wnika do przestrzeni okołożółtkowej, co jest niezbędne do aktywacji jaja.

Polispermia patologiczna – może występować u zwierząt monospermicznych, u których normalnie jeden plemnik wnika do jaja. W starzejących jajach, gdzie jest zaburzona reakcja korowa, może dojść do zapłodnienia jaja przez dwa plemniki i dochodzi do obumarcia zarodka.

Polispermia może zajść w starzejących się jajach.

d) Blastula – wczesne stadium rozwoju zarodkowego tkankowców powstałe w wyniku bruzdkowania. U większości zwierząt ma kształt pęcherzyka kulistego (celoblastula); jego sciana (blastoderma) zbudowana jest z 1 lub kilku warstw komórek otaczających jamę blastuli (blastocel), wypełnioną płynem.

e) Blastocysta – stadium blastuli w rozwoju zarodkowym ssaka. Zarodek przyjmuje postać pecherzyka, w którym wewnętrzna masa komórkowa zwisa do środka. Jej ściana zbudowana jest z duzych komórek okrywających - jest to trofoektoderma, czyli trofoblast, wewnętrzna masa komórkowa stanowi węzeł zarodkowy, jama zaś w środku nazywa się jamą blastocysty lub blastocelem.

f) Gastrulacja – proces, w którym blastomery o podobnych właściwościach rozwojowych zajmują określone miejsce, tworząc zespoły komórkowe zwane listkami zarodkowymi. W czasie gastrulacji powstają 3 listki zarodkowe:

- ektoderma – zewnętrzny listek zarodkowy

  • mezoderma – środkowy listek zarodkowy

  • endoderma - wewnętrzny listek zarodkowy

Gastrulacja jest procesem skomplikowanym. W jej czasie zostaje obniżone tempo podziałów komórkowych. Jest zależna od zawartości żółtka w jaju, które rzutuje na sposób przemieszczenia się komórek.

g) Pole presumptatywne – określone obszary jaja, z których powstają w ciągu rozwoju zarodka poszczególne, określone tkanki i narządy. Obszary te mogą wzajemnie na siebie nachodzić. Dotąd nie stwierdzono takich obszarów u ssaków.


2) Od czego zależą typy bruzkowania?

Typy bruzdkowania u zwierząt zalezy głównie od ilości żółtka zawartego w jaju. Żółtko to materiała bierny w czasie podziału komórki i stanowi czynnik znacznie opóźniający ten proces.
3) Ile jest wydzielanych ciałek kierunkowych i jaka jest ich rola?

Powstają dwa niekiedy trzy ciałka kierunkowe. Ich rola polega na zmniejszeniu ilości materiału genetycznego, bez konieczności podziału cytoplazmy.
4) Najważniejsze procesy:

  1. prewitellogenezy –

jeden z okresów wielkiego wzrostu oocytu, w czasie jego trwania gromadzi się informacja rozwojowa. W cytoplaźmie oocytów gromadzą się duże ilości RNA. Może być on syntetyzowany w samym oocycie. Wzmożona synteza RN w oocycie wymaga zwiększenia DNA na którym mógłby on być transkrybowany. Dodatkowo zachodzi zwiększenie ilości genów przez amplikację genów. Chromosomy przybierają postać chromosomów szczoteczkowych.


  1. Witellogenezy –

Gromadzenie substancji zapasowych, w okolicy jądra wyodrębnia się jądro żółtkowe – jest to nagromadzenie mitochondriów, ciałęk Golgiego, błon ER ziarnistych i ziaren zawierających RNA.

-w oocycie syntezowane są białka – stanowiące materiał zapasowy, wchodzące w skład żółtka i białka enzymów niezbędnych do syntezy składników żóltka.

  • pod koniec witellogenezy u niektórych zwierząt , tuż pod błoną komórkową oocytów, pojawiają się ziarenka korowe.


5)Gdzie dokładnie znajduje się pierwsze ciałko kierunkowe?

W przestrzeni okołożóltkowej.


6) Co powstaje w wyniku gastrulacji?

-ektoderma, mezoderma, endoderma (zew., środkowy, wew. Listek zarodkowy)

-struna grzbietowa


7) Typy bruzdkowania. Jaki wystepuje u sssaków, a jaki u ptaków?

U ssaków – bruzdkowanie całkowite równomierne

U ptaków – bruzdkowanie częściowe - tarczowe.


Brzudkowanie

1)całkowite- całe zapłodnione jajo dzieli się na coraz to mniejsze blastomery

  • bruzdkowanie calkowite równomienre – jeżeli blastomery sa równe

  • bruzdkowanie nierównomierne – jeżeli jaja mają pewne ilości żółtka angromadzone w półuli wegetatywnej (mezolecytalne, telolecytalne), np. jaja płazów;

2)częściowe - charakterystyczne dla jaj polilecytalnych. Podziałom na blastomery podlega tylko część jaj pozbawiona żóltka:

-tarczowe- podlega mu tylko tarczka cytoplazmy pozbawiona żółtka, jak się dzieje u ptaków- w jajach telolecytalnych;

-powierzchniowe - w jajach centrolecytalnych, podziałom ulega cytoplazma na powierzchni jaja.


8) Różnice między witellogenezą a prewitellogenezą.

W czasie wzrostu oocytu można rozróżnic dwa podokresy związane z tworzeniem się żóltka: prewitellogeneza i witellogeneza. W czasie trwania pierwszego gromadzona jest informacja rozwojowa, gromadzenie RNA, białk i organelli, amplikacja DNA. Występują komórki pomocnicze: kom. Odżywcze- trofocyty, kom. Pęcherzykowe, chromosomy szczoteczkowe. A w czasie drugiego – gromadzenie żółtka - substancji zapasowych, gl. Składników białka, lipidy. Węglowodany, pod błona oocytów tworzą się ziarna korowe.


9) Czym różni się indukcja embriologiczna od hormonalnej?

Indukcja embriologiczna jest nieodwracalna, a indukcja hormonalna to proces odwracalny. I .Embriologiczna. działa tylko na pobliskie komórki i uwidacznia się po dłuższym czasie. I. Hormonalna działa na duże odległości i efekt działania jest szybko widoczny.


10)Co to jest blok polispermii i jakie procesy wchodzą w jego skład?

Zjawisko zapobiegające wnikaniu dodatkowych plemników do jaja. Składa się z:

  • reakcja korowa – w jej wyniku po fuzji plemnika z oocytem zachodzą zmiany na powierzchni i w warstwie korowej cytoplazmy oocytu.

  • Reakcja zony - zmiany właściwości fizykochemicznych w osłonce przejrzystej pod wpływem przechodzącego przez nią plemnika.


11)Co to są przedjądrza i czym różnią się między sobą?

Przedjądrze męskie jest jądrem komórkowym plemnika. Żeńskie zaś jądrem komórkowym komórki jajowej. Obydwa przedjądrza mają wygląd normalnych jąder komórkowych. Przedjądrze męskie jest większe od żeńskiego.

12.Rodzaje jaj, kryteria podziału.

a. W zależności od ilości żółtka w jaju

-alecytalne lub oligolecytalne: bezżółtkowe lub skąpożółtkowe

-mezolecytalne: o średniej zawartości żółtka

-polilecytalne: bogate w żółtko

b. W zależności od rozmieszczenia żółtka w jaju.

-izolecytalne: rozmieszczenie równomierne

-anizolecytalne: nierównomierne

-cenntrolecytalne: centralne

-telolecytalne: biegunowe13.Jakie czynniki decyduja o wzorze bruzdkowania.

-ilośc żóltka w jaju

-biegunowość i symetria jaja;

-aktywnośc warstwy korowej cytoplazmy jaja

Wzór bruzdkowania jest wyznaczony wyłącznie przez czynniki cytoplazmatyczne wytwarzana w ciągu ooogenezy.


14. Kiedy się tworzy i gdzie jest usytuowana przestrzeń okołożółtkowa perwitellarna?

Przestrzeń okołożółtkowa (perwitellarna) tworzy się pod koniec dojrzewania oocytu lub po wniknięciu do niego plemnika. Znajduje się pomiędzy osłona pierwszorzędową a powierzchnią oocytu.


15. Jakie procesy zachodzą w trakcie gastrulacji?

-zmiana metabolizmu zarodka;

-pierwsze procesy metabolizmu zarodka;

-ujawnienie się aktywności genomu zarodka

-dochodzi do wiekszej determinacji komórek;

-rozpoczyna się różnicowanie komórek.


16.jakie funkcje pełni trofoblast blastocysty?

Stanowi barierę odgradzająca ęzeł zarodkowy od środowiska zew., pośrednicząc w wymianie miedzy nimi substancji.

-stanowi optymalne środowisko do rozwoju węzła zarodkowego przez regulację składu i ilości płynu jamy blastocysty

-sygnalizuje obecnośc zarodka w macicy w sposób odczuwalny dla org. Matki;

-przygotowuje się do kontaktu z endometrium.

17.Wymień fazy zatrzymania oocytu w procesie oogenezy?

Oocyt I rzędu wchodzi w fazę profazy mejozy I oogenezy, prze

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...