Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

wykład 6- 13


Prowadzący Elżbieta Kwella
Informacja dla prowadzących
Podgląd

13.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Strategia polityki pieniężnej NBP w 1996 r. i 1997 r.

1. Cel ostateczny m inllacyjny .'wykonany!

2. Cel pośredni - AMS

3. Cel operacyjny - A podaży pieniądza rezeiwowego

Pogarszająca się sytuacja makroekonomíczna Polski

Reakcja polityki pieniężnej NBP na nieprzewidziane szoki w 1997 r.

Cel:

zahamowanie ekspansji popytu krajowego

Instrumenty:

' Wzrost stóp procentowych,

Wzrost SRO

' Bezpośrednie gTomadzeníe przez NBP

depozytów terminowych gospodarstw domowych

Priorytety NBP w latach 1990-1997

1. Cel inflacyjny

2. Pożądany kurs walutowy

3. Pożądana podaż pieniądza

Strategia polityki pieniężnej NBP w latach 1991-1997

Strategia eklektyczna

v' strategia kontroli podaży pieniądza

f strategia kontroli kursu walutowego

Ocena pierwszego etapu ewolucji strategii polityki pieniężnej w Polsce: 1990-1997

Strategia Obniżania inflacji za pnmucą kontroli podaży pieniądza

1. Sukces w obniżania

(+ szybki wnosi gcspodarczy); Niewielka skuteczność realizacji KPP;

3. Tradycyjna procedura ustalania założeń

polityki makroekonomicznej przez rząd;

4. Eklelctyczna.

Współpraca

Wczytywanie...