Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Finanse - Samorząd terytorialny


Prowadzący M. Krasucka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

TEST - samorzad terytorialny-finanse.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: SAMORZĄD TERYTORIALNY (FINANSE)

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: SAMORZĄD TERYTORIALNY (FINANSE)


 1. Realizacja zadań własnych gminy:

  1. finansowana jest zasadniczo z dotacji celowych przekazywanych przez administrację publiczną

  2. finansowana jest zasadniczo z dochodów własnych i subwencji ogólnej

  3. nadzorowana jest jedynie w oparciu o kryterium legalności

  4. nadzorowana jest w oparciu o kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności

 2. Do wydatków budżetu państwa na rzecz budżetów gmin zalicza się:

 1. subwencje ogólne

 2. dotacje celowe na zadania zlecone

 3. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

 4. wpływ z tytułu opłaty skarbowej

 1. Zgodnie z konstytucyjnymi zasadami dotyczącymi gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. jednostkom tym zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań

  2. jednostki te są autonomiczne w stanowieniu podatków

  3. źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie

  4. jednostki te mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie

 2. Do dochodów własnych gmin zalicza się:

  1. podatek od nieruchomości

  2. podatek od spadków i darowizn

  3. opłatę targową

  4. dochody ze sprzedaży majątku gminy

 3. Zadania zlecone gminom finansowane są z:

  1. dotacji

  2. subwencji

  3. rezerw

  4. funduszy celowych

 4. Podstawowe dochody gminy to:

  1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

  2. część rezerwy subwencji ogólnej

  3. podatek rolny

  4. podatek od nieruchomości

 5. Dochodami gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:

  1. 27,6 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy

  2. 5 % wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy

  3. 5% wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy

  4. 1,5% wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy

 6. Dochodami gminy są w szczególności:

  1. dotacje celowe z budżetu państwa

  2. dotacje z funduszy celowych

  3. 10% wpływów z podatku od środków transportowych

  4. 5% wpływów budżetowych z ceł

 7. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymują gminy:

  1. którym została ona przyznana

  2. które realizują zadania należące do administracji państwowej

  3. które realizują zadania zlecone

  4. wszystkie gminy

 8. Wielkość subwencji rekompensującej:

  1. uzależniona jest od poziomu wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych

  2. nie może być wyższa niż 10,5 % planowanych w ustawie budżetowej dochodów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych

  3. uzależniona jest od wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od środków transportowych

  4. uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy

 9. Subwencja oświatowa dla gmin:

  1. przesyłana jest w ratach miesięcznych

  2. przesyłana jest w 12 równych ratach

  3. przesyłana jest raz na pół roku

  4. rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty subwencji na zadania oświatowe

 10. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części:

  1. drogowej

  2. wyrównawczej

  3. rekompensującej (Równoważąca)

  4. oświatowej

 11. Województwo partycypuje w:

  1. podatku dochodowym od osób prawnych – 0,5%

  2. podatku dochodowym od osób fizycznych – 1%

  3. podatku od środków transportowych

  4. podatku od nieruchomości

 12. Dotacje są transferem o charakterze:

  1. bezzwrotnym

  2. nieodpłatnym

  3. bezwarunkowym

  4. powszechnym

 13. Wg konstytucji RP z 1997r., dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

  1. dochody własne

  2. subwencje ogólne

  3. dotacje celowe z budżetu państwa

  4. wpływy z podatków lokalnych

2


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...