Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

wykład popkultura


Uniwersytet Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzący Małgorzta Rosin
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Popkultura.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Dr Małgorzata Rosin

Popkultura jako czynnik socjalizacji

Socjologiczne ujęcie kultury

Kultura jako zbiór oryginalnych elementów:

Kultura jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa.

Edward Tylor

Kultura jako system elementów i ich powiązań:

Kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa. Ralph Linton

Kultura jako system znaczeń:

Kultura to system znaków służących międzyosobowej komunikacji. Umberto Eco

Definicja kultury

Kultura - obszar wrażliwości, emocji i postawy moralnej oraz inteligencji usiłującej uporządkować te uczucia . Daniel Bell

Co to jest kultura popularna?

Określenie to jest złożeniem dwu kategorii: kultura i popularny

 1. Kultura - to specyficzny dla człowieka sposób życia (Raymond Williams, 1976)
 2. Popularny - (łac. p opulus - lud) - to tyle, co ludowy, dla ludu.

czyli:

Kultura popularna to specyficzny dla ludu sposób życia.

 1. Sposób rozumienia kultury popularnej zależy od tego, jak rozumiemy słowo „lud”, jaką rolę mu przypisujemy w życiu społeczeństw
 2. Kategoria kultury popularnej została stworzona nie przez lud ale intelektualistów (problematyczność ludu/ budowanie nowych podziałów społecznych).

John Storey ( Inventing Popular Culture , 2003)

Jak definiowano kulturę popularną?

1. XIX wiek, Europa:

 1. Kultura popularna jako kultura ludowa (folklor)

2. Koniec XIX wieku:

Kultura popularna jako kultura ludu (a więc specyficzny sposób życia ludu)

3. Lata 30. i 40. XX wieku (Adorno i Horkheimer, Macdonald)

Kultura popularna jako kultura masowa

4. Lata 60. i 70. XX wieku (Brytyjskie Studia Kulturowe - Hall, Fiske, Williams i inni)

Kultura popularna jako kultura wytwarzana przez lud

 1. Ujęcie antropologiczne (lata 80. i 90. XX wieku) - lud to my, obywatele, suwerenne podmioty życia społecznego.

 1. Dotychczasowe sposoby definiowania kultury popularnej nie są formami jej opisu, ale wytwarzania.
 1. Historia tego pojęcia odzwierciedla:
 1. zmieniający się sposób pojmowania ludu i ewolucję ładu obecnego w zachodnich społeczeństwach
 2. postawy intelektualistów wobec ludu
 1. Dotychczasowe definicje kultury popularnej są więc silnie zideologizowane oraz projektują miejsce ludu w życiu społecznym.

Kultura popularna to kultura nasza, swojska , najbliższa codzienności, praktykowana w każdym momencie naszego życia.

Propozycja definicji kultury popularnej  (1)

 1. Odrzucenie prób zdefiniowania kultury popularnej poprzez kategorię „lud”,
 2. Próba zdefiniowania kultury popularnej przez kategorię  „popularność”
 3. Popularne to tyle, co powszechnie znane, rozpoznawane, aprobowane, uznawane.

Co jest dziś popularne?

 1. Prostota: Łatwe  i proste w  treści
 2. Powszechność: Rozpowszechnione na dużą skalę; wszystko o czym się mówi; coś, co jest modne/ wszystko z czym spotykamy się na co dzień
 3. Pewne zachowania, postawy, obiekty, przekazy: Facebook, talent show, Justin Biber, Zmierzch, Harry Potter, filmy w 3D; ulepszenia w oglądaniu TV; zdrowe odżywianie; posiadanie najnowszego sprzętu elektronicznego (iPhone; iPad); portale internetowe; amerykańskie seriale TV; prasa tabloidowa; czytanie dzienników w Internecie; festiwale muzyczne; kabarety; galeria handlowe, studiowanie; fast-foody „dobra zabawa”, imprezowanie ; bycie towarzyskim i posiadanie przyjaciół (również w sieci); To co niszowe, alternatywne; bycie poza systemem (nie zwalczanie go); Czerpanie wielu przyjemności