Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Statystyka sprawdzian zagadn


Prowadzący Małgorzata Szczepaniak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Zagadnienia na sprawdzian1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zagadnienia na sprawdzian

Zaliczenie zadań typu 1, 4, 5 jest obowiązkowe na ocenę dostateczną

1. Dla danego doświadczenia losowego trzeba będzie:

  1. wypisać przestrzeń zdarzeń elementarnych
  2. podać przykład zdarzenia elementarnego
  3. podać przykład zdarzenia losowego
  4. podać przykład zdarzenia niemożliwego
  5. podać przykład zdarzenia pewnego

2. Obliczanie prawdopodobieństw w rozkładzie dwumianowym

3. Obliczanie prawdopodobieństw w rozkładzie normalnym

4. Obliczanie charakterystyk próby i ich interpretacja

5. Grupowanie danych w szereg rozdzielczy, tworzenie histogramu, analiza rozkładu cechy na podstawie histogramu (symetria, asymetria)

Współpraca

Wczytywanie...