Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

łacina,baza pytań katedry- BAZA PYTAN KATEDRA MATKI I DZIECKA


Podgląd

BAZA PYTAN KATEDRA MATKI I DZIECKA.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

BAZA PYTAŃ KATEDRA MATKI I DZIECKA

 1. Wysokość dna macicy w 5 dniu połogu znajduje się:
 1. na wysokości pępka lub nieco poniżej
 2. na wysokości pępka lub nieco powyżej
 3. mniej więcej w połowie odległości między pępkiem a spojeniem łonowym
 4. na wysokości spojenia łonowego
 5. 1- 2 palce powyżej spojenia łonowego
 1. Potencjalnie najgroźniejsze zmiany w wyniku cytologii klasyfikowanej wg systemu Bethesda (TBS) jest:
 1. ASCUS
 2. AGUS
 3. HSIL
 4. LSIL
 5. Papanicolau II stopień
 1. Do III stopnia czystości pochwy kwalifikujemy rozmaz, który zawiera:
 1. ziarenkowce i grzyby
 2. ziarenkowce Gram dodatnie
 3. pałeczki Gram dodatnie i rzęsistki
 4. rzęsistki i grzyby
 5. grzyby i krwinki czerwone
 1. W stymulacji mnogiego jajeczkowania stosujemy :
 1. analogi  GnRH
 2. analogi GnRH i gonadotropiny
 3. gonadotropiny
 4. stymulacja mnogiego jajeczkowania nie znajduje zastosowania w leczeniu niepłodności
 5. klomifen
 1. Profilaktyka Credego polegająca na zakropleniu do obu worków spojówkowych noworodka 1% roztworu azotanu srebra ma na celu zapobieganie:
 1. zapaleniu gałki ocznej
 2. rzeżączkowemu zapaleniu spojówek
 3. ślepocie
 4. odklejeniu siatkówki
 5. ropieniu gruczołów łzowych

 1. W leczeniu niewydolności ciała żółtego zastosowanie znajdują:
 1. progestageny
 2. antybiotyki
 3. preparaty estrogenowe
 4. analogi GnRH
 5. glikokortykosteroidy
 1. Kiedy rozpoczynamy leczenie żółtaczki fototerapią?
 1. Jeżeli ujawnia się w ciągu pierwszych 24 godzin życia
 2. Jeżeli stężenie bilirubiny wynosi > 15 m% w pierwszych godzinach życia
 3. Jeżeli żółtaczka trwa ponad tydzień u noworodka donoszonego
 4. Jeżeli żółcone jest ciała dziecka wraz z rękami i stopami
 5. We wszystkich wymienionych przypadkach
 1. Do bezwzględnych wskazań do cięcia cesarskiego nie należy:
 1. Przeszkoda w kanale rodnym
 2. Stan po cieciu cesarskim
 3. Stan po operacjach macicy
 4. Łożysko przodujące
 5. Przedwczesne oddzielenie łożyska
 1. Prawidłowo, przewody przyśródnerczowe nie ulegają zrośnięciu w obrębie:
 1. Pochwy
 2. Szyjki macicy
 3. Trzonu macicy
 4. Jajowodów
 5. Zrastają się na całej długości
 1. Prawdziwe zdanie dotyczące hormonów gonadotropowych to:
 1. Należą do nich: Gonadoliberyna (GnRH) oraz Folitropina (FSH)
 2. Są wydzielane wyłącznie w sposób cykliczny
 3. Wytwarzane są przez przedni płat przysadki
 4. Działanie gonadotropin w organizmie kobiety ograniczone jest tylko do jajnika
 5. Prawidłowe są odpowiedzi C i D
 1. Hiperbilirubinemia występuje u około:
 1. 50% noworodków matek chorych na cukrzycę
 2. 40% noworodków matek chorych na cukrzycę
 3. 30% noworodków matek chorych na cukrzycę
 4. 20% noworodków matek chorych na cukrzycę
 5. 10% noworodków matek chorych na cukrzycę
 1. W diagnostyce niepłodności kobiecej nie jest istotne;
 1. Zbieranie wywiadu
 2. Oznaczenie hormonów tarczycy
 3. Oznaczenie androgenów nadnerczowych
 4. Oznaczenie hormonów nadnerczowych: adrenaliny, noradrenaliny
 5. Oznaczenie gonadotropin przysadkowych
 1. Przeciwwskazaniem do karmienia piersią nie jest:
 1. Ciężka wyniszczająca choroba układowa
 2. Kiła
 3. Czynna gruźlica
 4. Ropień gruczołu piersiowego
 5. Wada serca w stanie niewydolności krążenia II stopnia wg NYHA
 1. W połogu oceny stanu położniczego pielęgniarka/ położna dokonuje na podstawie:
 1. Odchodów i inwolucji mięśnia macicy
 2. Stanu ogólnego i inwolucji mięśnia macicy
 3. Odchodów, inwolucji mięśnia macicy i gojenia się ran poporodowych
 4. Stanu psychofizycznego, stanu ogólnego i inwolucji mięśnia macicy
 1. Wymień, które z infekcji najczęściej prowadzą do powstania wady rozwojowej w wyniku zachorowania ciężarnej w I trymestrze ciąży?
 1. Grzybica
 2. Infekcje bakteryjne
 3. Infekcje wirusowe
 4. Infekcje rzęsistkowe
 5. Infekcje pasożytnicze
 1. Przyczynami ciąży ektopowej są:
 1. Zakażenia narządów miednicy mniejszej, stymulacja jajeczkowania
 2. Zwężenia jajowodów i zaburzenia transportu jaja płodowego
 3. Zaburzenia czynności jajowodów na tle psychogennym
 4. Antykoncepcja – kształtka
 5. Wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe
 1. Do typowych cech ostrego zapalenia przydatków nie należy:
 1. Nagły początek dolegliwości
 2. Wysoka leukocytoza
 3. Bolesność przy poruszaniu szyjką macicy
 4. Ból od początku zlokalizowany w podbrzuszu
 5. Gorączka
 1. Do cech charakterystycznych dla ułożeń odgięciowych zaliczymy:

a) zwrot potylicy w czasie porodu do kości krzyżowej; przechodzenie główki przez cały kanał rodny w różnych stopniach odgięcia

b) grzbiet płodu skierowany jest do tyłu

c) zwrot potylicy w czasie porodu pod spojenie łonowe

d) Odpowiedz a i b

 1. Odpowiedź b i c
 1. Wymiar miedzykrętarzowy wynosi:
 1. 20 – 21 cm
 2. 23 – 24 cm
 3. 25 – 26 cm
 4. 28 – 29 cm
 5. 32 cm
 1. U pacjentki z grupą krwi A Rh minus, po porodzie fizjologicznym w 37 tygodniu ciąży dziecka o grupie krwi A Rh plus, stwierdzono obecność przeciwciał anty – D. Pacjentka podała, że w 32 tygodniu ciąży otrzymała zapobiegawczo immunoglobulinę anty – D. U pacjentki należy:
 1. Podać 50 cmg immunoglobuliny anty -D
 2. Podać 150 cmg immunoglobuliny anty -D
 3. Podać 300 cmg immunoglobuliny anty -D
 4. Nie podawać immunoglobuliny anty -D
 5. Zalecić powtórne badanie za 14 dni i jeśli wtedy będzie brak przeciwciał, podać 50 cmg immunoglobuliny
 1. Przed rozpoczęciem  aktywnego parcia muszą być spełnione następujące warunki:
 1. Całkowite rozwarcie ujść szyjki macicy i odczuwanie parcia przez rodzącą
 2. Główka płodu znajduje się na dnie miednicy, a szew strzałkowy w wymiarze prostym wychodu
 3. Odczuwanie parcia przez rodzącą i rozwarcie ujścia szyjki macicy 7 cm i szew strzałkowy w wymiarze skośnym
 4. Odpowiedź b i c
 5. Odpowiedź a i b
 1. Do badań mikroskopowych w diagnostyce sutka należą:
 1. Badanie cytologiczne wycieku z brodawki sutkowej
 2. Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna
 3. Biopsja mamotomiczna
 4. Biopsja chirurgiczna otwarta
 5. Wszystkie wymienione

 1. W okresie pokwitania u dziewcząt pojawiają się kolejno:
 1. Pubarche, pokwitaniowy skok wzrostu, telarche, menarche
 2. Telarche, Pubarche,  pokwitaniowy skok wzrostu, menarche
 3. pokwitaniowy skok wzrostu, menarche, Pubarche, telarche
 4. menarche, telarche,  Pubarche, pokwitaniowy skok wzrostu,
 5. Pubarche, telarche, menarche, pokwitaniowy skok wzrostu
 1. Do przyczyn niepłodności należą:
 1. Zmniejszona liczba plemników
 2. Zaburzenia funkcji jajnika
 3. Patologie jajowodów
 4. Nieprawidłowa ruchomość plemników
 5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 1. Pewne metody diagnozowania ciąży to:
 1. USG
 2. Metoda termiczna
 3. KTG
 4. Prawidłowa odpowiedź a, b,c
 5. Prawidłowa odpowiedź a,c
 1. Z zatoki moczowo – płciowej wykształca się:
 1. Pochwa i przedsionek pochwy
 2. 2/3 dolne pochwy i przedsionek pochwy
 3. Przedsionek pochwy, pochwa i macica
 4. Przedsionek pochwy
 5. Łechtaczka
 1. Prawidłowa wartość sprzężnej zewnętrznej wynosi:
 1. 12 – 13 cm
 2. 20 – 21 cm
 3. 22 – 23 cm
 4. 34 – 35 cm
 5. 36 – 38 cm
 1. W pierwszych godzinach życia u noworodków matek chorych na cukrzyce występuje najczęściej:
 1. Niewydolność nadnerczy
 2. Zapalenie płuc
 3. Żółtaczka
 4. Cukrzyca
 5. Hipoglikemia
 1. Atonia macicy:
 1. Stan w którym występuje ograniczona zdolność macicy do skurczów
 2. Wypuklenie się dna macicy, a następnie trzonu do jej jamy
 3. Całkowity brak kurczliwości mięśnia macicy
 4. Zjawisko dystrakcji włókien mięśnia macicy
 5. Zaburzenia kurczliwości macicy
 1. Skala Bishopa uwzględnia poniższe dane z wyjątkiem:
 1. Rozwarcie szyjki
 2. Skrócenie szyjki
 3. Wysokość części przodującej
 4. Pozycję szyjki
 5. Regularność czynności skurczowej macicy
 1. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że hipoestrogenizm prowadzi do:
 1. Zmniejszenia liczby obwodowych receptorów dla insuliny
 2. Wzrostu podstawowej przemiany materii
 3. Powstania otyłości typu trzewnego
 4. Upośledzonego wydzielania insuliny
 5. Wzrostu insulino oporności
 1. W opiece pooperacyjnej położna/ pielęgniarka powinna uwzględnić działania zapobiegające wystąpieniu powikłań pooperacyjnych. Należą do nich:
 1. Prowadzenie ćwiczeń oddechowych, nauczenie efektywnego kaszlu
 2. Pomoc w zmianie pozycji ciała pacjentki co 2 godz., oklepywanie, nacieranie pleców spirytusem, pomoc w wykonywaniu ćwiczeń ogólnoustrojowych
 3. Kontrolowanie prawidłowego nawodnienia pacjentki, zapewnienie ciepłego okrycia oraz troska o prawidłową temperaturę i wilgotność pomieszczenia
 4. Dbałość o czystość wykonywanych zabiegów, łóżka, bielizny osobistej pacjentki, całego ciała
 5. Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe
 1. 19 – letnia kobieta, aktywna seksualnie, zgłasza występowanie sporadycznie przez ostatnie 3 tyg. bólu podbrzusza z towarzyszącym stanem podgorączkowym. Zauważyła zwiększoną ilość mętnego śluzu, nie związanego z pobudzeniem. Odczuwa ból w czasie mikcji. Jakie jest najbardziej prawdodopodobne rozpoznanie:
 1. Wrzód weneryczny
 2. Rzęsistkowica
 3. Rzeżączka
 4. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego
 5. Zakażenie chlamydią
 1. W okresie dojrzewania płciowego faza przedpokwitaniowa u dziewcząt przypada na okres:
 1. 15 – 17 r.ż
 2. 12 – 14 r.ż
 3. 10 – 11 r.ż
 4. 8 – 10 r.ż
 5. 13 – 15 r.ż
 1. Zaznacz, który z poniższych objawów nie dotyczy oceny noworodka wg. Skali Apgar
 1. Zabarwienie skóry
 2. Oddechy
 3. Czynność serca
 4. Napięcie mięśni
 5. Odruchy pierwotne
 1. Oceniając stan położniczy w łożysku przodującym pielęgniarka/ położna powinna zwrócić uwagę na:
 1. Wskaźnik płynu owodniowego w badaniu USG
 2. Ilość i charakter krwawienia z dróg rodnych, napięcie mięśnia macicy
 3. Ilość i charakter krwawienia z dróg rodnych, dolegliwości bólowe i napięcie mięśnia macicy, dobrostan płodu
 4. Dobrostan płodu oraz ilość i charakter krwawienia z dróg rodnych
 5. Ilość utraconego białka z moczem
 1. U pacjentek w ciąży zakażonych wirusem HIV należy zwrócić szczególną uwagę na systematyczne wykonywanie:
 1. Ultrasonograficznej oceny rozwoju ciąży co 2 tygodnie
 2. Oceny cytologicznej szyjki macicy
 3. Badania poziomu glukozy
 4. Oceny dna oka
 5. Badania kardiotokograficznego co 2 tygodnie od 30 tygodnia ciaży
 1. W klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy ASCUS oznacza:
 1. Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia, odpowiadające lekkiej dysplazji CIN 1
 2. Atypowe komórki nabłonka gruczołowego o nieokreślonym znaczeniu
 3. Cechy infekcji HPV
 4. Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia, odpowiadające średniej/ ciężkiej dysplazji CIN 1, CIN 2, CIN 3, carcinoma in
 5. Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu

 1. W klasyfikacji zmian nabłonka szyjki macicy AGUS oznacza:
 1. Zmiany śródnabłonkowe małego stopnia, odpowiadające lekkiej dysplazji CIN 1
 2. Atypowe komórki nabłonka gruczołowego o nieokreślonym znaczeniu
 3. Cechy infekcji HPV
 4. Zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia, odpowiadające średniej/ cieżkiej dysplazji CIN 1, CIN 2, CIN 3, carcinoma in
 5. Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu
 1. Miednica, której wchód ma kształt wydłużonej elipsy o wydłużonym wymiarze przednio – tylnym i zwężonym wymiarze poprzecznym jest typu:
 1. Ginekoidalnego
 2. Aneroidalnego
 3. Antropoidalnego
 4. Platypeloidalnego
 5. Asymetrycznego
 1. Ustawienie płodu (positio) to:
 1. Stosunek osi długiej bądź kręgosłupa płodu do osi długiej bądź kręgosłupa matki
 2. Stosunek poszczególnych części płodu do macicy lub stron matki
 3. Stosunek części płodu względem siebie
 4. Stosunek osi długiej bądź kręgosłupa płodu do macicy
 5. Żadna z odpowiedzi
 1. Ciąża ekotopowa umiejscawia się najczęściej:
 1. W strzępkach jajowodu
 2. W bańce jajowodu
 3. W części cieśniowej jajowodu
 4. W jamie brzusznej
 5. W jajniku
 1. Po operacjach ginekologicznych prawidłowa ilość wydalanego moczu powinna wynosić:
 1. 10 – 20 ml/h
 2. 15 – 20 ml/h
 3. 25 – 30 ml/h
 4. 5 – 15 ml/h
 5. 35 – 50 ml/h

 1. Które ze schorzeń stanowi główne zagrożenie zdrowia w okresie pokastracyjnym
 1. Choroba układu krążenia
 2. Zwiotczenie narządów miednicy
 3. Depresja
 4. Osteoporoza
 5. cukrzyca
 1. Czynniki opóźniające rozwój płuc płodu to:
 1. Choroba hemolityczna płodu z uogólnionym obrzękiem
 2. Zawały łożyska
 3. Ciężkie nadciśnienie indukowane ciążą
 4. Choroby sercowo – naczyniowe u matki
 5. hemoglobinopatie
 1. Objaw pierwotny jest typowy dla:
 1. Kiły wczesnej
 2. Wrzodu wenerycznego
 3. Opryszczki
 4. Zakażenia HPV
 5. HIV
 1. Kinezyterapia to:
 1. Leczenie prądem
 2. Leczenie zmienionym polem elektromagnetycznym
 3. Leczenie peloidami lub cieplicznymi wodami naturalnymi
 4. Leczenie ruchem
 5. Reżim łóżkowy
 1. Do czynników antyspermatogennych zaliczamy poniższe, z wyjątkiem:
 1. Energia promienista
 2. Cystostatyki
 3. Ekspozycja na wysoką temperaturę
 4. Długotrwałe choroby, przebiegające z wysoką gorączką
 5. Urazy rdzenia kręgowego
 1. Najczęstszą przyczyną poronień wczesnych są:
 1. Aberracje chromosomalne
 2. Niewydolność lutealna
 3. Wady macicy
 4. Zakażenia
 5. stres
 1. Do profilu biofizycznego płodu, tzw. Testu Manninga nie należą:
 1. Ruchy oddechowe płodu
 2. Ruchy płodu
 3. Napięcie mięśniowe płodu
 4. Wymiary płodu (BPD, FL, AC)
 5. Ilość płynu owodniowego
 1. U pierwiastki w 40 tygodniu ciąży przy przyjęciu na Oddział Porodowy zmierzono miednicę i stwierdzono , że: sprzężna zewnętrzna 19 cm, wymiar międzykolcowy 24cm, wymiar międzygrzebieniowy 27 cm, wymiar miedzykrętarzowy 30 cm. Rozpoznasz:
 1. Prawidłowe wymiary miednicy
 2. Prawidłowy jest tylko wymiar międzykolcowy
 3. Prawidłowy jest tylko wymiar międzygrzebieniowy
 4. Wszystkie wymiary są mniejsze
 1. Obfite krwawienie z dróg rodnych u 45 – letniej kobiety może być spowodowane przez:
 1. Rak szyjki macicy
 2. Zaburzenia czynnościowe
 3. Ciążę pozamaciczną
 4. Polip endometria lny
 5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 1. U noworodka, którego matka zaraziła się w ciąży wirusem różyczki, charakterystyczne mogą być objawy tzw. Triady Gregga, do którego zaliczysz:
 1. Zaćma, zapalenie spojówek, zwapnienia wewnątrzkomorowe
 2. Zapalenie płuc, głuchota typu zbiorczego, zapalenia spojówek
 3. Upośledzenie umysłowe, zapalenie spojówek, RDS
 4. Zaćma, głuchota typu odbiorczego, wrodzona wada serca
 5. Triada Gregga nie jest powikłaniem zakażenia różyczką
 1. Podczas badania dwuręcznego zestawionego do pochwy wprowadzane są palce:
 1. Wskazujący i środkowy
 2. Środkowy
 3. Wskazujący i kciuk
 4. Środkowy i kciuk
 5. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 1. Nadciśnienie indukowane ciążą:
 1. Jest stanem swoistym dla ciąży, występuje po 20 tygodniu jego trwania i ustępuje w okresie poporodowym
 2. Jest stanem swoistym dla ciąży, występuje nie wcześniej niż po 30 tygodniu jej trwania
 3. Występuje gdy jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego w ciąży wykaże ciśnienie tętnicze > wyższe 14/90 mmHg
 4. Ciśnienie tętnicze wyższe niż 140/90 mmHg istniejące przed ciążą lub rozpoznane przez 20 tygodniem ciąży
 5. Jest to nadciśnienie pierwotne, które początkowo ma charakter łagodny, a podwyższeniu ulega dopiera po 20 tygodniu ciąży
 1. Prawidłowo skurcz macicy charakteryzuje się następującymi cechami:
 1. Rozpoczyna się w okolicy ujścia macicznego jajowodów
 2. Czas trwania skurczu jest najkrótszy w obrębie dna macicy
 3. Rozkurcz następuje we wszystkich częściach macicy równocześnie
 4. Prawdziwe a i c
 5. Wszystkie prawdziwe
 1. Zespół Klinefeltera jest przykładem przyczyny niepłodności:
 1. Przedjądrowej
 2. Jądrowej
 3. Pozajądrowej
 4. Wszystkich trzech wymienionych
 5. Z zespole Klinfeltera jest całkowicie zachowana
 1. Wymiar międzykolcowy wynosi:
 1. 21 – 22 cm
 2. 23 – 25 cm
 3. 25 – 26 cm
 4. 28 – 29 cm
 5. 32 cm
 1. Najczęstszymi przyczynami obfitych krwawień u kobiet w wieku rozrodczym są:
 1. Nowotwory szyjki macicy
 2. Rozrosty endometrium
 3. Powikłania wczesnej ciąży
 4. Zaburzenia krzepnięcia
 5. Mięśniaki macicy

 1. Obraz „zamieci śnieżnej” występuje w badaniu ultrasonograficznym w przypadku:
 1. Mięśniaków macicy
 2. Rak endometrium
 3. Rozrostów i nowotworów trofoblastu
 4. Raka szyjki macicy
 5. Raka jajnika
 1. Diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy ma na celu:
 1. Wykrycie przyczyń nieprawidłowości krwawień z dróg rodnych
 2. Usuniecie pozostałości jaja płodowego w przypadku poronienia niezupełnego
 3. Usuniecie przerośniętej błony śluzowej
 4. Usunięcie przerośniętej lub polipowato zmienionej błony śluzowej
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. Pęknięcie krocza III stopnia obejmuje :
 1. Pęknięcia pochwy i skóry krocza bez naruszenia mięsni dna miednicy
 2. Pęknięcie pochwy, krocza i mięśni dna miednicy
 3. Pęknięcie obejmujące zwieracz zewnętrzny odbytnicy
 4. Pęknięcia obejmujące błonę śluzową odbytnicy
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 1. Pacjentki z czystą dysgenezją ganad i kariotypem 46XY wymagają:
 1. Wymagają leczenia hormonem wzrostu
 2. Profilaktycznej gonadektomii ze wskazań onkologicznych
 3. Leczenia hormonem ęskim
 4. Stosowania gestagenów
 5. Operacji plastycznej narządów płciowych
 1. Normą w badaniu nasienia jest:
 1. 20 ml i/lub więcej plemników w 1 mililitrze, >1mln/ml leukocytów
 2. 2 mln i/lub więcej plemników w 1 mililitrze, 50% w ruchu postępowym
 3. 20 tyś. Plemników w 1 mililitrze, < 1 mln/ml leukocytów
 4. 20 mln plemników w 1 mililitrze, <50% w ruchu postępowym
 5. 20 mln i/lub więcej plemników w 1 mililitrze, >50% w ruchu postępowym
 1. Wskaźnik Pearla określa:
 1. Wywiad miesiączkowy
 2. Skuteczność antykoncepcji
 3. Stosunek estradiolu do progesteronu
 4. Odsetek ciąż ekotopowych
 5. Odsetek poronień
 1. Sinica centralna u noworodka to:
 1. Zasinienie dłoni i stóp
 2. Zasinienie skóry twarzy wokół ust
 3. Zasinienie twarzy i skóry owłosionej głowy, tułów pozostaje różowy
 4. Sinica całego ciała, ale błony śluzowe i język pozostają różowe
 5. Sinica całej skóry i błon śluzowych jamy ustnej i języka
 1. Która z poniższych definicji jest prawidłowa:
 1. Noworodek z małą urodzeniową masą ciała (LBW) to każdy noworodek ważący <3000g
 2. Noworodek z bardzo mała urodzeniową masą ciała (VLBW) to noworodek ważący <1500g
 3. Wcześniak to noworodek urodzony przed ukończeniem 35 tygodnia ciąży
 4. Noworodek z masą ciała zbyt małą do weku ciążowego to noworodek którego urodzeniowa masa ciała nie przekracza 25 centyla w stosunku do wieku ciążowego
 5. Makrosomia to urodzeniowa masa ciała >3500g
 1. Pomoc ręczna sposobem Brachta polega na:
 1. Ściągnięciu płodu za nóżkę z następowym ręcznym wydobyciem płodu
 2. Pomocy przy rodzeniu się rączek, barków i główki poprzez odginanie tułowia w kierunku spojenia łonowego
 3. Urodzeniu zarzuconych rączek
 4. Zewnętrznym obrocie płodu
 5. Wewnętrznym obrocie płodu
 1. Celem immersji wodnej w porodzie nie jest:
 1. Łagodzenie bolesnych skurczów porodowych
 2. Poprawa przepływu maciczno – łożyskowego
 3. Urodzenia dziecka za wszelką cenę do wody
 4. Relaksacja rodzącej
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. Do patogenów wywołujących choroby zakaźne ciężarnych przenoszone drogą płciową należą:
 1. HIV, wzw B, wirus odry
 2. HSV, Chlamydia trachomatis, rzęsistek pochwowy
 3. Chlamydia trachomatis, Toxoplsmoza gonidii, wirus Ebsteina – Barr
 4. CMV, gronkowce, Toksoplazmoza gondi
 5. Wszystkie wymienione

 1. W analizie tokogramu nie bierze się pod uwagę:
 1. Częstości i regularności skurczów macicy
 2. Czasu trwania skurczu
 3. Przerw międzyskurczowych
 4. Sposób narastania i opadania fali skurczowej
 5. Rozchodzenie się fali skurczowej
 1. Z zapisu KTG nie można odczytać:
 1. Podstawowej czynności serca płodu
 2. Czynności skurczowej macicy
 3. Ruchów płodu
 4. Ilości płynu owodniowego
 5. Akceleracji i deceleracji
 1. W ciąży donoszonej płód  wytwarza:
 1. 700 ml moczu na dzień
 2. 500 ml moczu na dzień
 3. 300 ml moczu na dzień
 4. 100 ml moczu na dzień
 5. 50 ml moczu na dzień
 1. Badanie cytologiczne jest metodą (narzędziem) do wykrywania nowotworów i stanów przednowotoworowych. Materiał do badania pobieramy w czasie badania ginekologicznego wacikiem, szczoteczką lub szpatułką z:
 1. Tarczy części pochwowej szyjki macicy
 2. Trzonu macicy
 3. Ujścia kanału szyjki macicy
 4. Tarczy części pochwowej szyjki macicy i ujścia zewnętrznego szyjki macicy
 5. Tylnego sklepienia pochwy
 1. Profilometria cewkowa to:
 1. Oznaczenie ciśnień w pęcherzu i jamie brzusznej
 2. Oznaczenie czucia pęcherzowego
 3. Zapis ciśnień wzdłuż przebiegu cewki moczowej
 4. Pomiar przepływu moczu przez cewkę moczową
 5. Oznaczenie pojemności pęcherza moczowego

 1. Pierwotna niewydolność jajników wg podziału WHO stanowi grupę zaburzeń
 1. I
 2. II
 3. III
 4. IV
 5. V
 1. Wśród metod diagnostycznych w rozpoznawaniu nietrzymania moczu znalazły zastosowanie następujące metody oprócz:
 1. Urografia
 2. Cystografia fikcyjna
 3. Ultrasonografia przez pochwowa
 4. Rezonans magnetyczny
 5. Zdjęcie rentgenowskie
 1. Okres noworodkowy charakteryzuje się:
 1. Podwyższonym poziomem hormonów FSH i LH
 2. Podwyższonym poziomem hormonu FSH i  obniżonym LH
 3. Obniżonym poziomem hormonu FSH i LH
 4. Obniżonym poziomem hormonu FSH i podwyższonym LH
 5. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 1. Do skutków zakażenia wewnątrzmacicznego u matki NIE należą:
 1. Bakteriemia, zaburzenia czynności skurczowej
 2. Łożysko przodujące, rzucawka
 3. Dystocja barkowa, bakteriemia
 4. Przedwczesne oddzielenie łożyska
 5. Większe ryzyko powikłań chirurgicznych
 1. Jaki procent wszystkich nowotworów narządów rodnych stanowi rak szyjki macicy:

a)7,6 %

b) 4 – 5 %

c) 8-10 %

d) 11 – 14 %

e) 16%

81. Prawidłowa perystaltyka jelit powraca po zabiegu operacyjnym:

a) w ciągu 2 godzin

b) w ciągu 12 godzin

c) w ciągu 24 godzin

d) w ciągu 2 – 3 dób

e) w ciągu tygodnia po operacji

82. Według Caldwell’a i Moly’a typ ginekoidalny miednicy charakteryzuje się:

a) okrągłym kształtem wchodu z wymiarem poprzecznym wchodu nieco większym od prosteg

b) eliptycznym kształtem wchodu z wydłużonym wymiarem prostym

c) łukiem podłonowym ostrym

d) wąskim zagłębieniem krzyżowo – biodrowym

e) wystającymi kolcami kulszowymi

83. Zalecane ćwiczenia gimnastyczne w ciąży NIE wpływają na

a) ogólną kondycję fizyczną

b) przebieg ciąży i porodu

c) przyrost masy ciała noworodka

d) apetyt i sen

e) ogólne samopoczucie

84. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fizjologicznej utraty masy ciała u noworodka jest:

a) fizjologiczna utrata masy ciała u noworodka wynosi 5 – 7%

b) fizjologiczna utrata masy ciała u noworodka może wynosić 10 – 15%

c) przyczyną fizjologicznej utraty masy ciała jest wydalanie smółki i utrata mazi płodowej, oraz  wysuszenie kikuta pępowiny

d) przyczyną nadmiernej utraty masy ciała może być niedobór pokarmu, biegunka lub nadmierna diureza

e) przyrost masy ciała u noworodka obserwuje się zazwyczaj od 5 doby życia

85. Ustalenie terminu porodu wg reguły Negelelgo to:

a)  do pierwszego dnia ostatniej miesiączki dodaac 7 dnni, odjąć 3 miesiace i dodać rok,

b) dzień ostatniej miesiączki odjąć 7 dni odjąć 3 miesiące

c) dzień ostatniej misiaczki odjąć 3 dni dodać 3 miesiące

d) dzień ostatniej miesiączki dodać 3 miesiące odjąć 7 dni

e) dzień ostatniej miesiączki dodać 10 dni odjąć 3 miesiące

86. Nie jest prawdą, że badanie USG:

a) pozwala na dokładną ocenę położenia, wielkości, kształtu i struktury wewnętrznych narządów

b) nie umożliwia dokładnego odróżnienie struktur płynnych od litych

c) w badaniu  tym uzyskuje się obrazy przekrojów narządów i tkanek w różnych płaszczyznach

d) jest to metoda powszechnie stosowana ze względu na dostępność, niskie koszty, łatwość organizacji badania

e) wykonywane na całym świecie badania wpływu ultradźwięków w badaniu USG na organizm człowieka nie wykazały szkodliwości działania u pacjentów, ich potomstwa, a także u lekarzy wykonujących badanie

87. Stwierdzenie normoprolaktynemii, ujemnego testu progesteronowego, ujemnego testu estrogenowo – progesteronowego przy prawidłowych stężeniach lutropiny i foli tropiny pozwala zakwalifikować pacjentkę do grupy zaburzeń miesiączkowania wg WHO:

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

88. HPV o wysokim potencjale onkogennym to następujące typy:

a) 6, 11

b) 53, 54

c) 61, 69

d) 16, 18

e) 34, 64

89. Endometritis to:

a) stan przednowotworowy błony śluzowej jamy macicy

b) zapalenie błony śluzowej jamy macicy

c) ektopia komórek błony śluzowej jamy macicy

d) ektopia nabłonka gruczołowego kanału szyjki macicy

e) zapalenie przydatków

90. Przystawiając noworodka do piersi położnicy w 2 godz. po cieciu cesarskim, wykonywanym w znieczuleniu podpajeczynówkowym, którą najbardziej optymalną pozycję do karmienia zastosujesz:

a)  pozycja klasyczna

b) pozycja futbolowa

c) pozycja /spod pachy/

d) pozycja leżąca na plecach

e) pozycja siedząca

91. Prawidłowa charakterystyka odchodów połogowych

a) są wydzieliną dużej jamy macicy

b) mają mdławy zapach

c) są bardzo zakaźne

d) zawierają bardzo dużo drobnoustrojów – gronkowce, paciorkowce, pałeczki okrężnicy

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

92. W trakcie wzniecenia porodu konieczny jest są:

a) intensywny nadzór płodu

b) ocena czynności skurczowej macicy

c) ocena postępu porodu

d) wszystkie w/w odpowiedzi

e) tylko odpowiedzi a i b są poprawne

93. Do oceny wyrównania cukrzycy w okresie poprzedzającym badanie od 6 do 8 tygodni służy oznaczenie:

a) glikemii na czczo

b) glikemii 1 godzinę po wypiciu 50g glukozy

c) glikemii 2 godziny po wypiciu 75g glukozy

d) hemoglobiny glikolizowanej HbA1c

e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

94. Ciąża pozamaciczna najczęściej występuje w:

a) jajowodzie

b) jajniku

c) szyjce macicy

d) wolnej jamie brzusznej

e) występowanie podobne jest we wszystkich wymienionych miejscach

95. Dodatni test progesteronowy będzie u pacjentek:

a) z zespołem policystyczncych jajników

b) w stanach hiperprolaktynemii na tle czynnościowym

c) z niewydolnością układu podwzgórzowo – przysadkowego

d) z niewydolnością jajników

e) w zespole Sweyera

96. Amniopunkcja jest to badanie polegające na nakłuciu worka owodniowego i pobraniu płynu owodniowego, które wykonujemy miedzy innymi w aspekcie oceny cytologicznej:

a) między 10 a 13 tc.

b) między 12 a 14 tc.

c) między20 a 25 tc.

d) miedzy 19 a 20 tc.

e) między 12 a 14 tc, i 16 a 18 tc.

97. Stan przedrzucawkowy definiowany jest jako występujące:

a) bez względu na czas trwania ciąży: nadciśnienie, białkomocz większy od 0,5g na dobę, patologiczne obrzęki

b) po 16 tygodniu trwania ciąży; nadciśnienie, białkomocz większy od 0,3g na dobę, patologiczne obrzęki

c) po 16 tygodniu trwania ciąży: nadciśnienie, białkomocz większy od 0,5g na dobę

d) po 20 tygodniu trwania ciąży: nadciśnienie, białkomocz większy od 0,3g na dobę, patologiczne obrzeki

e) po 24 tygodniu trwania ciąży: nadciśnienie, białkomocz większy od 0,5g na dobę, patologiczne obrzęki

98. Zakażenie połogowe to infekcje ujawniające się przed upływem:

a) 36 h po porodzie

b) 3 dni po porodzie

c) 24 h po porodzie

d) 48 h po porodzie

e) do 7 dni po porodzie

99. W dniu planowanego zabiegu zadaniem pielęgniarki/położnej jest:

a) podanie pacjentce czopka glicerynowego

b) sprawdzenie czy jest podpisana zgoda pacjentki na operację oraz komplretosc dokumentacji

c) podanie na 4 godziny przed planowanym zabiegiem wody do picia

d) udział w konsultacji anestezjologicznej

e) ograniczenie kontaktu z rodziną

100. Miednica typu antropoidalnego – wchód ma kształt;

a) elipsy z wydłużonym wymiarem prostym

b) okrągły, którego wymiar poprzeczny jest nieco większy od prostego

c) trójkąta, który podstawą jest zwrócony do kości krzyżowej

d) wydłużonej elipsy o wymiarze poprzecznym

e) prostokąta z wydłużonym wymiarem poprzecznym

101. Leczenie raka piersi obejmuje:

a) operacyjne usuniecie zmiany z węzłami dołu pachowego

b) leczenie energią promienistą

c) chemioterapia

d) hormonoterapia

e) wszystkie wymienione

102. W definicji „Pielęgnowanie” V. Henderson podkreśliła;

a) asystowanie i pomoc człowiekowi wtedy, gdy nie daje sobie rady

b) asystowanie i pomoc niezależnie od stanu pacjenta

c) wyłącznie profilaktykę zdrowia

d) adaptację pacjenta do środowiska

e)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

103. Zespół dziedzicznego występowania raka jajnika, niepolipowatego raka okrężnicy oraz raka endometrium to:

a) zespół Mayera – Rokitansky’ego – Kustnera i Hausera

b) zespół Ashermana

c) zespół Marfana

d) zespół Lynch II

e) zespół Meigsa

104. Jeżeli podczas cięcia cesarskiego stosuje się klasyczne nacięcie mięśnia macicy, to GŁÓWNYM problemem jest:

a) możliwość pęknięcia blizny podczas kolejnych ciąż i porodów

b) tworzenie pooperacyjnych zrostów

c) dyskomfort u pacjentki podczas gojenia się rany

d) uszkodzenie naczyń  macicy

e) trudności w urodzeniu główki

105. Które z wymienionych badań, w ramach profilaktyki zakażeń, położnik powinien zalecić ciężarnej :

a) pomiar przeciwciał przeciw toksoplazmozie i różyczce

b) VDRL (kiła)

c) Test na HIV

d) Poziom Hbs

e) Wszystkie wymienione

106. Pierwsze uruchomienie położnicy po porodzie fizjologicznym powinno nastąpić po upływie:

a) 6 – 8 godz., najpóźniej do 12 godzin

b) 4 – 6 godzin.

c) po 12 godzinach

d) po 24 godzinach

e) najpóźniej do 24 godzin

107.  Tabletka antykoncepcyjna dwuskładnikowa zawiera najczęściej jako komponentę estrogenną;

a) 17 – beta – estradiol

b) etynyloestradiol

c) estriol

d) estron

e) mestranol

108. Który z wyżej wymienionych hormonów nie jest syntetyzowany przez łożysko lub łożysko nie bierze udziału w jego wytwarzaniu:

a) estriol

b) progesteron

c) prolaktyna

d) gonadotropina kosmówkowa

e) laktogen łożyskowy

109. Seryjne powtarzane badanie usg nie mają znaczenia diagnostycznego w przypadku zakażenia

a) wirusem Epstaina – Barr

b) CMV

c) wzw C

d) Toksoplasmą gonidii

e) wirusem ospy wietrznej

110. Zdrowa pierwiastka w 42 tygodniu ciąży bez czynności skurczowej macicy powinna:

a) mieć wykonane KTG i w razie prawidłowego zapisu zgłosić się na badanie za 2 dni

b) mieć wykonane KTG i w razie prawidłowego zapisu zgłosić się do szpitala następnego dnia

c) być przyjęta do szpitala celem obserwacji i oczekiwania na samoistną czynność skurczową

d) być przyjęta do szpitala celem stymulacji czynności skurczowej

e) mieć wykonane cięcie cesarskie w trybie pilnym

111. Materiał do badania bakteriologicznego prawidłowo powinien być pobrany:

 1. we wziernikach ze ścian pochwy
 2. z tarczy i kanału szyjki macicy
 3. we wziernikach z tylnego sklepienia pochwy
 4. we wziernikach z tarczy i kanału szyjki macicy
 5. z tylnego sklepienia pochwy

112. Kiedy możemy podejrzewać, że noworodek karmiony piersią otrzymuje zbyt małą ilość pokarmu;

 1. jest karmiony 10 – 12 razy na dobę, z każdej piersi pije do 10 – 15 minut
 2. moczy 3 – 4 pieluchy na dobę, mocz jest ciemnożółty
 3. oddaje 5 – 6 papkowatych stolców na dobę
 4. przybiera na masie ciała 80 – 100 gram/tydzień
 5. odpowiedź Bi d

113. Zjawiskiem, które informuje nas o rozpoczęciu porodu są:

 1. Pęknięcie błon płodowych
 2. Skurcze macicy występujące co 15 – 30 minut
 3. Skurcze macicy występujące co 10 min
 4. Rozwieranie się ujścia wewnętrznego
 5. Obniżenie się dna macicy

114. U pierwiastki l.21 w 30 t.c., pojawiło się okresowo nadciśnienie tętnicze, najwyższe wartości 145/95 mmHg.  W badaniu USG wielkość płodu odpowiada tygodniowi ciąży. Stwierdza się prawidłowy wynik badania moczu. Właściwym postępowaniem jest:

 1. Traktowanie kobiety jako zdrowej ciężarnej
 2. Niezwłoczne skierowanie do szpitala na obserwację
 3. Zlecenie leków mających na celu obniżenie ciśnienia tętniczego krwi do wartości 120.80 mmHg. W warunkach ambulatoryjnych
 4. Częstsza kontrola ambulatoryjna i pomiar ciśnienia w domu oraz ograniczenie nadmiaryu sodu w diecie
 5. Hospitalizacja i próba indukcji porodu ok. 35 – 36 t.c.

115. Do czynników ryzyka raka piersi należą:

 1. Spożywanie alkoholu
 2. Wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późne wystąpienie menopauzy
 3. Rak piersi u matki, siostry, ciotki
 4. Rak stwierdzamy w drugiej piersi
 5. Wszystkie wymienione

116. Pękniecie krocza IV stopnia obejmuje:

 1. Pęknięcie pochwy i skóry krocza bez naruszenia dna miednicy
 2. Pękniecie krocza, pochwy i mięśni dna miednicy
 3. Pęknięcie zwieracza zewnętrznego odbytu
 4. Pęknięcie błony śluzowej odbytnicy
 5. Zwieracz zewnętrzny odbytu i błonę śluzową odbytnicy na długości co najmniej 5 cm

117. Które z wymienionych twierdzeń dotyczących zakażeń HIV jest prawdziwe:

 1. U kobiety ciężarnej wykonuje się ocenę przeciwciał anty – HIV w II trymestrze ciąży
 2. Do zakażenia HIV nie dochodzi drogą wertykalną
 3. Po porodzie matka może karmić piersią
 4. Zakażona ciężarna przez cała ciąże stosuje wcześniejszy, sprawdzony schemat leków
 5. Zakażona ciężarna od 14 t.c. powinna stosować leczenie Zydowudyną

118. W diagnostyce ciąży pozamacicznej nie wykonuje się:

 1. Badania ginekologicznego przez pochwę
 2. Badania ultrasonograficznego
 3. Badania rentgenowskiego jamy brzusznej
 4. Badania stężenia hormonu – gonadotropiny kosmówkowej
 5. Rutynowych badań laboratoryjnych (morfologia, OB.)

119. Nietrzymanie moczu leczymy:

 1. Wyłącznie operacyjnie
 2. Wyłącznie farmakologicznie
 3. Elektrostymulacją
 4. Zachowawczo i operacyjnie
 5. Prawidłowe c i d

120. Typowym markerem nowotworowym dla raka jajnika jest:

 1. CA 15 – 3
 2. CA 19 – 9
 3. CA 125
 4. Ca 72 – 4
 5. AFP

121. Sprzężna anatomiczna jest to:

 1. Wymiar prosty wchodu
 2. Odległość między górnym brzegiem kości łonowej a promontorium
 3. Odległość między dolnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium
 4. Linia łącząca środek spojenia łonowego z promontorium
 5. Linia łącząca najbardziej wystający do wewnątrz kanału rodnego punkt spojenia łonowego z promontorium

122. Odczyn kłacz kujący VDRL to badanie serologiczne wykorzystywane w diagnostyce:

 1. Niepłodności
 2. Endometriozy
 3. Rzeżączki
 4. Kiły
 5. Opryszczki narządów płciowych

123. Metodą diagnostyczną pomocną w wykrywaniu anatomicznego rodzaju niepłodności jest:

 1. Test penetracji plemników w śluzie szyjkowym
 2. Ocena stężenia progesteronu w II fazie cyklu miesiączkowego
 3. Badanie poziomu LH i FSH w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego
 4. Badanie nasienia
 5. Histerosalpinografia

124.  Ropę należy przesłać do laboratorium w warunkach zabezpieczających przeżycie drobnoustrojów:

 1. Tlenowych
 2. Beztlenowych
 3. Tlenowych i beztlenowych
 4. Mikroaerofilnych
 5. Beztlenowych i mikroaerofilnych

125.  Prawidłowa wartość wymiaru międzykolcowego wynosi:

 1. 20 – 21 cm
 2. 23 – 24 cm
 3. 25 – 26 cm
 4. 28 – 29 cm
 5. 31 – 32 cm

126. Inwazyjny rak sromu najczęściej występuje u:

 1. Kobiet 30 – letnich
 2. Kobiet 40 – 50 letnich
 3. Kobiet 50 – 55 letnich
 4. Kobiet 55 – 60 letnich
 5. Kobiet powyżej 60 roku życia

127. Wysypkę w kile II okresu różnicuje się z:

 1. Odrą
 2. Osutką toksyczną
 3. Rumieniem wielopostaciowym
 4. Wszystkie powyższe
 5. Żadne z powyższych

128. GnRh kontroluje syntezę i wydzielanie:

 1. FSH i LH
 2. TRH
 3. Prolaktyny
 4. Odp. a i c
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

129. Do powikłań przedwczesnego oddzielenia łożyska nie zaliczymy:

 1. Krwawienia
 2. Wstrząsu krwotocznego
 3. Zaburzeń krzepnięcia krwi (DIC)
 4. Zapalenia błony śluzowej jamy macicy
 5. Udaru maciczno – łożyskowego

130. W położnictwie zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych spotyka najczęściej w przebiegu rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego w następstwie niżej podanych z wyjątkiem:

 1. Rzucawki
 2. Przedwczesnego oddzielenia łożyska
 3. Obumarcia wewnątrzmacicznego płodu
 4. Ciąży wielopłodowej
 5. Zatoru płynem owodniowym

131. W leczeniu niepłodności czynnikiem męskim znajdują zastosowanie:

 1. Metody operacyjne
 2. Leczenie farmakologiczne
 3. Inseminacje naszyjkowe
 4. Inseminacje domaciczne i pozaustrojowe zapłodnienie z zastosowaniem ICSI
 5. Leczenie zachowawcza

132. Wszystkie wymienione niżej objawy dotyczą zmian występujących w endometrium podczas cyklu menstruacyjnego z WYJĄTKIEM:

 1. Rozrost komórek gruczołowych
 2. Nacieczenie komórek plazmatycznych
 3. Rozrost naczyniowy
 4. Obrzęk podścieliska
 5. Reakcja doczesnowa

133. Mammografię należy wykonywać:

 1. W okresie laktacji
 2. U kobiet po 35 roku życia
 3. W drugiej połowie cyklu miesiączkowego
 4. U kobiet w ciąży
 5. W żadnym z wymienionych wyżej przypadków

134. Faza folikularna cyklu miesiączkowego przypada na:

 1. 1 – 5 dzień cyklu
 2. 6 – 13 dzień cyklu
 3. 14 dzień cyklu
 4. 15 – 28 dzień cyklu
 5. 21 – 28 dzień cyklu

135. Wskaźnik Pearla to inaczej:

 1. Odsetek powodzeń koncepcji w grupie 100 kobiet w ciągu 1 roku
 2. Odsetek niepowodzeń koncepcji w ciągu 1 roku
 3. Odsetek powodzeń koncepcji w ciągu 1 roku
 4. Odsetek niepowodzeń antykoncepcji w grupie 100 kobiet w ciągu 1 roku
 5. Odsetek powodzeń antykoncepcji w grupie 100 kobiet w ciągu 1 roku

136. Jakie postępowanie w ostrych zmianach zapalnych przydatków z objawami „pelveoperitonitis” uznasz za prawidłowe:

 1. Wykonanie całkowitego usunięcia macicy wraz z przydatkami
 2. Usunięcie obustronne jajowodów
 3. Zalecenie leczenia zachowawczego
 4. Usunięcie obustronne przydatków
 5. Napromieniowanie Rtg

137. W rozpoznaniu procesu zapalnego w obrębie miednicy mogą być pomocne wszystkie podane poniżej zabiegi z wyjątkiem jednego:

 1. Laparoskopia
 2. Badanie USG
 3. Nakłucie zagłębienia odbytniczo – macicznego
 4. Histerosalpinografia
 5. Badanie per rectum

138. Metodą z wyboru określającą postacie nietrzymania moczu i wyznaczającą rodzaj terapii jest:

 1. Urografia
 2. Urodynamika
 3. Cystografia fikcyjna
 4. Ultrasonografia przez pochwowa
 5. Rezonans magnetyczny

139. Czynne prowadzenie III okresu porodu jako profilaktyka krwawień polega na:

 1. Podłączeniu kroplówki dożylnej z soli fizjologicznej i 5 j.m. Oksytocyny
 2. Podłączeniu wlewu dożylnego z soli fizjologicznej i 10 j.m. Oksytocyny
 3. Podaniu 5 j.m. Oksytocyny w 5 – 10 ml soli fizjologicznej lub 0,2 mg. Meterginy (Methylergometrin) w 5 – 10 ml soli fizjologicznej
 4. Masaż dna macicy i wyciśnięcie łożyska
 5. Wykonanie zabiegu Credego

140. Test biofizycznej oceny stanu płodu w trakcie badania USG obejmuje ocenę wszystkich poniższych parametrów z wyjątkiem:

 1. Ruchów płodu
 2. Ilości płynu owodniowego
 3. Napięcia mięśniowego płodu
 4. Położenia łożyska względem ściany macicy
 5. Ruchów oddechowych

141. Do podstawowych parametrów mierzonych w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym należą:

 1. EEG i ciśnienie żylne
 2. Ciśnienie tętnicze i tętno
 3. RTG i ciśnienie tętnicze
 4. Tętno i ciśnienie tętnicze
 5. RTG i EKG

142. W ostrym zapaleniu przydatków postępowaniem z wyboru jest:

 1. Hospitalizacja – leczenie antybiotykami
 2. Leczenie ambulatoryjne
 3. Leczenie resorbcyjne
 4. Leczenie uzdrowiskowe
 5. Leczenie operacyjne

143. Kobieta będąca po raz pierwszy w ciąży informuje, że wypala jedną paczkę papierosów dziennie. Badanie USG zalecane w 32 tygodniu ciąży ma na celu ocenę jednego z niżej wymienionych parametrów

 1. Objętości płynu owodniowego
 2. Wielkości płodu
 3. Wady płodu
 4. Ruchy płodu
 5. Objętość płynu owodniowego i ruchu płodu

144.  Główka ustalona:

 1. główka leży w zagłębieniu kości krzyżowej
 2. główka znajduje się na wysokości próżni miednicy, punkt prowadzący leży poniżej linii międzykolcowej, + 2 lub więcej cm
 3. jest wtedy, gdy swym największym, miarodajnym wymiarem (dla danego ułożenia) minęła już płaszczyznę wchodu
 4. jest wtedy, gdy swym największym, miarodajnym wymiarem (dla danego ułożenia) mineła już linię międzykolcową
 5. jest wtedy, gdy swym największym, miarodajnym wymiarem (dla danego ułożenia) mineła już płaszczyznę cieśni

145. Krew przeznaczona do badań poziomu elektrolitów (Na +, K+, Ca2+) należy pobrać na antykoagulant:

 1. EDTA
 2. Cytrynian
 3. Szczawian
 4. Bez koagulantu
 5. Heparyna

146.  Przemieszczenie blastocysty do jamy macicy zależy od:

 1. Szerokości światła jajowodu
 2. Kształtu oraz liczby fałdów błony śluzowej
 3. Stopnia kurczliwości jajowodu
 4. Udziału rzęsek w przepływie płynu jajowodowego
 5. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe

147.  Ruchome plemniki znalezione w mokrym preparacie z wydzieliny pochwowej są wskazówką, że ostatni stosunek płciowy odbył się w ciągu ostatnich:

 1. 6 godzin
 2. 12 godzin
 3. 24 godzin
 4. 48 godzin
 5. 72 godzin

148. Maksymalna dawka leku podana domięśniowo nie może przekraczać:

 1. 5 ml
 2. 8 ml
 3. 10 ml
 4. 12 ml
 5. 15 ml

149. Najczęściej występującym łagodnym guzem sutka w okresie pokwitania oraz u młodych kobiet jest:

 1. Gruczolakowłókniak
 2. Brodawczak wewnatrzprzewodowy
 3. Torbiel gruczołu sutkowego
 4. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

150. Brunatny płyn owodniowy:

 1. Świadczy o dobrostanie płodu
 2. Świadczy o obecności smółki w płynie
 3. Obserwuje się w konflikcie serologicznym
 4. Występuje w przypadku wewnątrzmacicznego obumarcia płodu
 5. Świadczy o przebytych chorobach układu moczowego przez matkę

151. Przebycie procesu zapalnego w obrębie miednicy NIE MOŻE być powodem:

 1. Endometriozy
 2. Ciąży ekotopowej
 3. Zrostów w miednicy
 4. Bolesnych stosunków płciowych
 5. Wodniaka jajowodów

152. Charakterystyczne cechy części kanału rodnego dla miednicy antropoidalnej to:

 1. Eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem prostym, kość krzyżowa płaska, zagłębienie krzyżowo – biodrowe wąskie, łuk podłonowy ostry
 2. Eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem poprzecznym, wymiary proste przestrzeni kanału rodnego skrócone, kość krzyżowa nachylona ku tyłowi, zagłębienie krzyżowo – biodrowe wąskie, łuk podłonowy ostry
 3. Eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem prostym; kość krzyżowa płaska, nachylona ku tyłowi, zagłębienie krzyżowo – biodrowe obszerne, łuk podłonowy najczęściej szeroki
 4. Kształt wchodu trójkątny; kość krzyżowa płaska, nachylona ku tyłowi, zagłębienie krzyżowo – biodrowe obszerne, łuk podłonowy najczęściej szeroki
 5. Eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem prostym; kość krzyżowa wąska, długa, nachylona ku tyłowi; zagłębienie krzyżowo – biodrowe obszerne, łuk podłonowy najczęściej szeroki

153. W schemacie diagnostyki i kwalifikacji do poszczególnych grup wg WHO pacjentek z pierwotnym i wtórnym brakiem miesiączki oznaczenia hormonalne rozpoczynamy od:

 1. Estradiolu
 2. Progesteronu
 3. Foli tropiny
 4. Lu tropiny
 5. Prolaktyny

154.  AIH to skrót oznaczający:

 1. Pobranie gamet
 2. Inseminację nasieniem dawcy
 3. Brak czynności jajnika
 4. Inseminację nasieniem męża
 5. Stymulację mnogiego jajeczkowania

155. Niewspółmierność porodowa to:

 1. Dysproporcja między wielkością płodu a wielkością kanału rodnego
 2. Zaburzona czynność skurczowa mięśnia macicy
 3. Wstawianie się szwu strzałkowego poprzecznie do wchodu miednicy w nierównej odległości miedzy spojeniem łonowym a wzgórkiem kości krzyżowej
 4. W badaniu wewnętrznym wyczuwanie przodującej kości ciemieniowej tylnej
 5. Nieosiowe wstawianie się główki

156. Przeciwwskazaniem do założenia kształtki wewnątrzmacicznej może być:

 1. Wiek po 35 roku życia
 2. Wcześniejsze stosowanie kształtki
 3. Urodzenie 2 dzieci
 4. Zapalenie miednicy mniejszej
 5. Żadne z powyższych

157. Która z przyczyn nietrzymania moczu wymaga leczenia operacyjnego?

 1. Przepełnienie pęcherza moczowego
 2. Choroby neurologiczne
 3. Wady wrodzone
 4. Nadreaktywność pęcherza
 5. Przedawkowanie leków

158. Elementem pielęgnacji pacjentki z atakiem rzucawki NIE jest

 1. Rozpoznanie napadu i określenie jego fazy
 2. Zabezpieczenie przed przygryzieniem języka
 3. Ograniczenie ilości bodźców drażniących
 4. Zapewnienie dostępu do żyły
 5. Podanie leków przeciwbólowych

159. Skringiem mammograficznym powinny być objęte pacjentki:

 1. W przedziale wiekowym 35 – 49 lat co 2 lata, w przedziale 50 rż. I powyżej raz w roku
 2. W przedziale wiekowym 30 – 40 lat co 2 lata, w przedziale 45 rż. i powyżej raz w roku
 3. W przedziale wiekowym 30 – 40 lat raz w roku, w przedziale 45 rż. i powyżej raz w roku
 4. W przedziale wiekowym 45 – 55 lat co 2 lata, w przedziale 60 rż. i powyżej raz w roku
 5. Wszystkie wyżej odpowiedzi wymienione prawidłowe

160. Jednym z warunków do założenia wyciągacza próżniowego jest:

 1. Brak całkowitego rozwarcia szyjki macicy
 2. Utrzymany pęcherz płodowy
 3. Brak dojrzałości płodu
 4. Główka przyparta do płaszczyzny płodu
 5. Brak niewspółmierności porodowej

161. Badanie KTG jest ciągłym, jednoczasowym zapisem częstotliwości serca płodu i skurczów macicy. Od którego tygodnia ciaży możemy wykonywać to badanie?

 1. Od 10 tc.
 2. Od 20 tc.
 3. Od 16 tc.
 4. Od 12 tc.
 5. Od 23 tc.

162. Miednicę kostną tworzą:

 1. Kość biodrowa
 2. Kość łonowa
 3. Kość kulszowa
 4. Odp A) i B)
 5. Odp. A), B), C)

163. Endometrium ulega proliferacji w fazie:

 1. Wydzielniczej
 2. Wzrostowej
 3. Miesiączkowej
 4. Niedokrwienia
 5. W każdej fazie

164. Kości miednicznej nie tworzy:

 1. Kość biodrowa
 2. Kość łonowa
 3. Kość kulszowa
 4. Kość krzyżowa
 5. Odp c) i d)

165. Na zasadzie transportu czynnego w łożysku przechodzą:

 1. Mocznik, woda
 2. Glukoza, aminokwasy
 3. Aminokwasy, jony wapnia, witaminy
 4. Kwasy tłuszczowe, witaminy
 5. Gazy oddechowe, jony wapnia

166. Czynnikami sprzyjającymi grzybiczym zapaleniom pochwy jest:

 1. Antybiotykoterapia
 2. Immunosupresja
 3. Cukrzyca
 4. Ciąża
 5. Wszystkie powyższe

167. Poronienie nawykowe to trzy następujące po sobie poronienia samoistne, do przyczyn ich występowania zalicza się:

 1. Wady macicy
 2. Zakazenia
 3. Niewydolność cieśniowo – szyjkowa
 4. Zaburzenia kurczliwości miesnia macicy
 5. Odpowiedź a, b, c jest prawidłowa

168. U 35 – letnej pierwiastki w 25 tygodniu ciąży wyniku testu obciążenia 50 – g glukozy wynosi 135 mg/dl po 1 godzinie. Prawidłowe postępowanie to:

 1. Cięzarna powinna być skierowana do Poradni Cukrzycowej
 2. Ciężarna powinna mieć wykonany test 75 – g
 3. Wynik test jest prawidłowy
 4. Ciezarna powinna mieć powtórzony test w 32 tygodniu ciąży
 5. Cieżarna powinna mieć powtórzony test w 28 tyg ciaży

169. Stan, w którym występuje brak plemników w ejakulacie to:

 1. Aspermia
 2. Azoospermia
 3. Oligozoospermia
 4. Teratozoospermia
 5. Żadne z wymienionych

170. Około 12 godzin po porodzie diureza nasila się do:

 1. 2 -4 l na dobę
 2. 1 – 2 l na dobę
 3. 500 ml na dobę
 4. 200 – 400 ml na dobę
 5. 6 l na dobę

171. Do zakażenia ran pooperacyjnych dochodzi najcześciej drogą:

 1. Wziewną
 2. Pokarmową
 3. Kontaktową
 4. Powietrzno – pyłkową
 5. Poprzez system klimatyzacji szpitalnej

172. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym pomiarów stanu ogólnego u pacjentki po cieciu cesarskim dokonuje się co:

 1. Przez pierwsze 2 godziny co 15 min, przez następną godzinę co 30 min i do ońca upływu pierwszych 12 co 60 min,zaś przez dalszych 12 godzin co 2 godziny
 2. Przez pierwsze 2 godziny co 30 min, przez następną godzinę co 45 min i do końca upływu pierwszych 12 co 120 min, zaś przez dalszych 12 godzin co 4 godziny
 3. Przez pierwsze 2 godziny co 15 min, przez następną godzinę co 30 min i do końca upływu pierwszych 12 godzin co 60 min
 4. Przez pierwsze 2 godziny co 15 min, przez następą godzinę co 60 min i do końca upływu pierwszych 12 co 2 godziny
 5. Przez pierwsze 2 godziny co 10 min, przez następną godzinę co 20 min i do końca upływu pierwszych 12 co 60 min, zaś przez dalszych 12 godzin co 3 godziny

173. Czynnikiem ryzyka zachorowania na raka jajnika jest:

 1. Obciążenie rodzinne genetyczne
 2. Wielodzietność
 3. Niski status socjoekonomiczny
 4. Antykoncepcja hormonalna
 5. Przewlekłe stosowanie aspiryny

174. Klasyfikacja Papanicolau zawiera stopnie:

 1. I – V
 2. I – IV
 3. I – IIIB
 4. I – III A
 5. I – II

175. Podczas badania ginekologicznego w poradni u młodej 19 letniej kobiety stwierdzono objawy ostrego brzucha oraz dane z wywiadu sugerują ciążę pozamaciczną. Po badaniu wystąpiło omdlenie. W tej sytuacji należy:

 1. Wykonać EKG i po uzyskaniu prawidłowego zapisu skierować do chirurga
 2. Pilnie przekazać do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia operacyjnego
 3. Obserwować i po wyrównaniu parametrów stanu ogólnego odesłać do domu
 4. Skierować do lekarza chirurga
 5. Skierować do laboratorium w celu wykonania badań

176. Do badań wchodzących w skłąd podstawowej diagnostyki zakażeń  w ciąży NIE należy:

 1. Pomiar podstawowej temp. Ciała
 2. Pomiar CRP, IL – 6
 3. Ocena usg w 5 t.c
 4. Ocena czynności serca płodu
 5. Posiew

177. Krwawienie do jamy brzusznej może wystąpić w przebiegu:

 1. Ostrego zapalenia przydatków
 2. Ciąży pozamacicznej
 3. Skrętu torbieli jajnika
 4. Owulacji
 5. Prawdziwe odpowiedzi b i d

178. Co sprzyja zakażeniu pochwy:

 1. Topografia pochwy
 2. Faza owulacyjna cyklu płciowego
 3. Faza wzrostowa cyklu płciowego
 4. Faza wydzielnicza cyklu płciowego
 5. Wszystkie fazy cyklu płciowego

179. Skurcze Alveraza to:

 1. Patologiczne skurcze macicy po 20 tyg. ciąży
 2. Miejscowe, nieskoordynowane skurcze o dużej częstotliwości w ciąży prawidłowej
 3. Skurcze wytwarzające ciśnienie około 15 mmHg
 4. Skurcze zwiększające aktywność skurczową macicy
 5. Skurcze przepowiadające

180. Charakterystyczne cechy miednicy platypeloidalnej to:

 1. Kształt wchodu – elipsa z wydłużonym wymiarem poprzecznym
 2. Kość krzyżowa płska
 3. Zagłębienie krzyżowo biodrowe wąskie
 4. Łukpodonowy ostry
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

181. Sprzeżna zewnetrzna wynosi prawidłowo:

 1. 16 cm
 2. 17 cm
 3. 18 cm
 4. 19 cm
 5. 20 cm

182. Największe ryzyko wystąpienia poważnych objawów wrodzonej toksoplazmozy istnieje, gdy matka uległa zarażeniu miedzy:

 1. 6 a 10 t.c
 2. 4 a 12 t.c
 3. 10 a 24 t.c
 4. 20 a 32 t.c
 5. 32 a 40 t.c

183. Utrata 10 – 20% krwi krążącej powoduje poniższe objawy, z wyjątkirem:

 1. Blada, zimna, wilgotna skóra
 2. Uczucie zimna i pragnienia
 3. Przyspieszenie tętna
 4. Zmniejszenie ilości wydalanego moczu
 5. Obnienie cisnienia tętniczego

184. MRSA to:

 1. Gronkowiec złocisty metycylinowrażliwy
 2. Gronkowiec złocisty metycylinooporny
 3. Gronkowiec koagulazoujemny metycylinowrażliwy
 4. Gronkowiec koagulazoujemny metycylinooporny
 5. Gronkowiec koagulazodadatni

185. Do oceny skuteczności rózncych metod antykoncepcji służy tzw. Wskaźnik Pearla. Do naturalnych metod antykoncepcji wskaźnik tn wynosi 6 – 25 co oznacza że:

 1. Od 6 do 25 kobiet stosujących naturalne metody antykoncepcji uniknie w ten sposób ciąży
 2. Od 6 do 25 kobiet na 1000 stosujących naturalne metody antykoncepcji zajdzie w ciąze po pierwszym miesiącu ich stosowania
 3. Od 6 do 25 kobiet na 100 stosujących naturalne metody antykoncepcji zajdzie w ciąze w ciągu pierwszego roku ich stosowania
 4. Od 6 do 25 kobiet zrezygnuje z tej metody po pierwszym miesiącu jej stosowania
 5. Żadna odpowiedź nie jest poprawna

186. Tkankowy materiał pooperacyjny, ceem prawidłowej oceny patmorfologicznej powinien być:

 1. Podzielony i przesłany do kilku zakładów patomorfologii
 2. Nie powinien zawierać rozpoznania klinicznego aby niczego patomorfologii nie sugerować
 3. Przesłany do załadu patomorfologii w częsci a częsci zachowany do ewentualnych dalszych badań
 4. Prze utrwaleniem wypłukany z krwi w wodzie

187. Jak długo trwa pokwitanie:

 1. Do terminu pierwszej miesiaczki
 2. Dwa lata
 3. Jest okresem długotrwałym, przebiega indywidualnie i trwa 3 – 5 lat
 4. Do 2 lat po menarche
 5. Trudno określić

188. Która z poniższych odpowiedzi dotyczących jajnika jest fałszywa?

 1. Jajniki położone są wewnatrzotrzewinowo
 2. Jajnik składa się z rdzenia i kory
 3. Jajnik uczestniczy w wytwarzaniu komórek płciowych
 4. Jajnik jest gruczołem wydzielającym hormony
 5. Jajnik posiada powierzchnie przednią i tylną

189. Gonada pierwotna:

PYTANIA Z POŁOŻNICTWA

 1. Kiedy powstaje łożysko? 16 – 18 tyg
 2. Kiedy wykonujemy biopsje kosmówki ? 11 – 12 t.c
 3. Wczesna amniopunkcja: 10-15 t.c
 4. I chwyt Leopolda: ( położenie) wysokość dna macicy i części płodu
 5. Niewspółmierność porodowa: dysproporcja miedzy główką a miednicą
 6. Co to jest położenie: stosunek długiej osi płodu do długiej osi macicy i kanału rodnego
 7. Skład popłodu: łożysko, pępowina, błony płodowe,( owodnia, kosmówka, omocznia, pęcherz żółciowy)
 8. Kolor fizjologicznego płynu owodniowego: przejrzysty i mętny
 9. Kiedy surfaktant: od 26 t.c
 10. Co to jest laktogeneza: rozpoczęcie wydzielania mleka
 11. Skurcze Alvareza : po 20 tyg (nieskoordynowane o małym nasileniu i dużej częstości, amplituda 0,2 – 0,4kPa (2 – 3mmHg))
 12. Występowanie ciąży ekotopowej: jajowód
 13. Co nie jest powikłaniem operacji kleszczowych (stopa końsko – szpatowa)
 14. Błędny szew: potyliczny
 15. Czas trwania I okresu porodu u pierwiastki i wieloródki: P:= 9 – 15h, W: 6-9h
 16. Jaki hormon nie jest produkowany w łożysku (prolaktyna)
 17. Zdolność retrakcji: skurcz nie wraca do poprzedniej długości i staje się krótszy
 18. Co przyspiesza inwolucje macicy: karmienie piersią, opróżniony pęcherz moczowy, wczesne uruchomienie
 19. Oddzielanie sposobem Schultzego (centralnie rodzi się stroną płodową)
 20. Liczba ruchów płodu : >10 ruchów w ciągu12 h , powyżej 3 w czasie 30 min
 21. Wysokość dna w 5 dobie połogu: w połowie odległości między pępkiem a spojeniem łonowym
 22. Najczęstsze niedokrwistości : z niedoboru żelaza
 23. Objaw Hegara (powiększenie i rozpulchnienie macicy)
 24. Postępowanie położnicze u kobiet z łożyskiem przodującym
 1. hospitalizacja
 2. transfuzja krwi
 3. zakończenie ciąży c.c
 4. środki tokolityczne – brak dojrzałości płodu
 5. nie wykonywać badania wewnętrznego
 6. spokój
 7. morfologia, krew, ocena stanu płodu, wiek ciążowy
 1. III okres porodu : moment urodzenia płodu do wydalenia popłodu (okres łożyskowy – oddzielenia i wydalenia popłodu u P: 15 – 30 min u W; 5 – 15 min)
 2. Aktywne prowadzenie III okresu porodu (oksytocyna, metergina)
 3. Bierne prowadzenie II okresu porodu: wyczekanie na samoistne oddzielenie się łożyska
 4. Ból II okresu porodu (napina się, rozciąganie i rozerwanie powięzi skóry i tkanek podskórnych oraz ucisk na mięśnie krocza
 5. Endometritis ( zapalenie błony śluzowej macicy – powikłanie  w połogu
 6. Ph krwi włośniczkowej > 7,25
 7. Postępowanie położnicze w konflikcie serologicznym : natychmiast odpępnić, pozostawić długi odcinek pępowiny, badanie krwi pępowinowej, odczyn Coombsa, oznaczyć gupę krwi i Rh, przeciwciała matczyne w surowcy noworodka i zidentyfikować je, ozaczenie krwinek białych i czerwonych
 8. Reguła Negellego : 1 dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące +7dni +1rok
 9. V chwyt Leopolda – w celu ustalenia czy główka wystaje nad poziomem spojenia łonowego
 10. Triada Ridla : lęk – napięcie – ból
 11. Zasady porodu naturalnego wg Fijałkowskiego: koncentracja – odprężenie czynne – odczuwalność naturalna(naturalna interpretacja doznań, dobre natlenienie- prawidłowy przepływ przez macicę, dobra kondycja- ekonomiczne zużycie energii- monotonia)
 12. Oscylacja zawężona (5 – 10uderzeń)
 13. Przeciwwskazania do karmienia piersią (ropień): czynna gruźlica, HIV, HCV, fenyloketonurii, galaktozemia, rak piersi
 14. Co obserwujemy przy przedwczesnym oddzieleniu łożyska (napięty brzuch, nagłe krwawienie, ból w nadbrzuszu, złe samopoczucie)
 15. Postępowanie położnicze w połogu wczesnym: wysokość dna i obkurczanie się macicy, krwawienie z dna macicy, stan ogólny, odchody połogowe, gimnastyka, uruchamianie
 16. Główka ustalona: znajduje się we wchodzie miednicy lub już go minęła, ustalona we wchodzie: największym obwodem przekroczyła płaszczyznę graniczną
 17. Miednica długa: latawiec, pionowe  zniekształcenie, kształt  czworoboka Michaelisa, wysokie ustawienie bocznych punktów (wzdłuż dolnej części), niskie umiejscowienie górnych wierzchołków (spłaszczenie góry)
 18. W jakich zakażeniach nie ma sensu systematyczne USG – kiła
 19. Od którego tyg. NIC: od 20 tyg
 20. W którym okresie dochodzi do wklinowania barku: II faza, po pęknięciu błon płodowych
 21. Kończyny uniesione do tułowia: dystocja barkowa
 22. Szew czołowy (przebieg) – przedłużenie szwu strzałkowego, biegnie między obu kośćmi czołowymi
 23. W wymiarze poprzecznym ciemiączko małe jest na godz. „9”
 24. III stopień pęknięcia krocza i pochwy: całkowite pęknięcie krocza, rozerwane okrężne włókna m. zwieracza odbytu, może także być uszkodzona część odbytnicy
 25. Stany nagłe w położnictwie
 26. Jakie jest najczęstsze zakażenie przy porodzie- chlamydia
 27. Przeciwwskazania do vacuum – niewspółmierność porodowa, nieprawidłowa budowa miednicy, niecałkowite rozwarcie, główka nieustalona, martwy płód, makrosomia płodu
 28. CRL 6- 14 t.c . najlepiej przed 10tc(7 – 11)
 29. Doustna dawka po dożylnej tokolityków (30 min przed iv)
 30. Ile moczu oddaje kobieta w połogu : 2,5 – 3l
 31. Ile moczu oddaje dojrzały płód: 500 ml
 32. Kiedy istnieje największe ryzyko zakażeń HIV : podczas porodu
 33. Temperatura wody w inwersji : max 37stopni, woda do pępka
 34. Jakie przeciwciała przedostają się przez łożysko : IgG
 35. Ph pochwy: 4,5
 36. Co nie wzrasta w ciąży: ciśnienie
 37. Kiedy wysłuchujemy czynności serca płodu : co 15 min, w II okresie po każdym skurczu
 38. W czym występuje obraz zamieci śnieżnej: zaśniad groniasty
 39. Ile krwi wystarczy do konfliktu serologicznego : 0,2 ml
 40. Hipotrofia płodu: u matek z cukrzycą
 41. Ilość płynu owodniowego w wielowodziu: w III trymestrze > 2000 ml
 42. Stymulacja płuc płodu: między 23 a 32  tygodniem ciąży
 43. Co oceniamy w dobrostanie płodu ( USG + KTG): ocena ilości płynu owodniowego, ruchów płodu, przepływów naczyniowych (ruchy płodu, ruchy oddechowe, napięcie mięśniowe, płyn owodniowy, czynność serca płodu, gazometria 7,40- 7,23)
 44. Gdzie jest większe ph żyła czy tętnica : żyła(żyła 7,19- 7,49, tętnica 7,13 – 7,43)
 45. Atonia macicy: (bezwład) całkowity brak kurczliwości mięśnia macicy zarówno na bodźce mechaniczne (masaż) jak i po podaniu środków naskurczowych
 46. Gdzie zakładamy vaccum : przyssawka wyciągacza najbliżej ciemiączka tylnego w linii szwu strzałkowego
 47. Co to jest ustawienie: stosunek części płodu do wewnętrznej  ściany macicy (najczęściej grzbietu)
 48. Co może być przyczyną oscylacji w zapisie KTG : nasilone ruchy przy oscylacji skaczącej; fizjologiczny stan spoczynku płodu (do 30 min sen płodu); działanie depresyjne na CUN płodu leków tj. dolargn, relanium, reladorm, oxazepam; ograniczenie zdolności adaptacyjnej serca płodu jako wynik niedotlenienia w ciężkiej kwasicy; alkoloza hiperwentylacyjna rodzącej
 49. Miednica antropoidalna: człekokształtny, eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem prostym, szeroki łuk podłonowy, obszerne zagłębienie krzyżowa – biodrowe, wąska kość krzyżowa, długa nachylona ku tyłowi
 50. Co nie należy do przyczyn porodu przedwczesnego?

Przyczyny:

- ze strony matki

 1. wiek poniżej 20 lat, powyżej 35 lat
 2. niedożywienie
 3. niski status socjoekonomiczny
 4. obciążony wywiad położniczy
 5. wyczerpująca praca fizyczna
 6. palenie tytoniu
 7. choroby infekcyjne i inne tj. nadciśnienie, niedoczynność tarczycy, choroby serca, niedokrwistość
 8. niewydolność ciśnieniowo – szyjkowa
 9. cukrzyca
 10. wrodzone wady macicy
 11. ppbp
 12. zakażenie wewnątrzmaciczne

- ze strony płodu

 1. ciąża wielopłodowa
 2. wada płodu
 3. infekcja wewnątrzmaciczna
 4. przedwczesne oddzielenie łożyska
 5. śmierć płodu
 6. łożysko przodujące
 7. wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
 8. konflikt serologiczny

- ze strony środowiska

 1. fizyczne: np. promieniowane radioaktywne, pole elektryczne
 2. chemiczne: skażenie środowiska

 1. Białka płynu owodniowego: od matki(immunoglobulina IgG, albuminy, białko wiążące hormony płciowe); od płodu: transferryna, alfa feto proteina, beta makroglobulina, fibrynogen
 2. Kiedy podajemy tokolityki: w sytuacji porodu przedwczesnego, nadmierna czynność skurczowa
 3. Przy przejściu z feneterolu i.v na doustny kiedy podajemy dawkę leku : 2h przed zaprzestaniem infuzji (tachyfilaksja)
 4. Objawy septyczne : gorączka > 38 stopni, leukocytoza u matki, tachykardia u matki i płodu, skurcze macicy, nieprawidłowy zapach płynu owodniowego
 5. Od ile jest bradykarchia: u płodu umiarkowana 119-100ud/min; ciężka poniżej 100ud/min
 6. Płód obumarły  ryzyka dla matki: zaburzenia krzepnięcia DIC, wstrząs septyczny
 7. Co może powodować zaburzenia dojrzewania płuc: cukrzyca
 8. Ph śluzu szyjkowego: 7,5
 9. W którym tygodniu zakażeni toksoplazmoza matki jest najgroźniejsze : I trymestr
 10. Co nie jest bezwzględnym wskazaniem do cięcia cesarskiego: masa płodu > 4300
 11. Zielone wody płodowe, temp matki 38st, rozwarcie 3 cm – jakie badania wykonuje się: KTG, wymaz pochwy i odbytu
 12. Sprzężna anatomiczna: wymiar prosty płaszczyzny wchodu –zawarty między górnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium= 11 – 11,5cm
 13. Cele skurczów w 3 okresie porodu: kurczenie się macicy i oddzielenie łożyska
 14. Co nie wchodzi w skład standardu postępowania podczas porodu kobiety z HIV:
 1. Wytyczne ACTG 076 – zydowudyna od 14 tygodnia ciąży do porodu
 2. Unikanie traumatyzujących skórę płodu, amnotomi i zaburzeń położniczych (ograniczenie ryzyka transmisji wertykalnej)
 3. Pouczyć o przeciwwskazaniach karmienia piersią (transmisja wirusa)
 4. Badanie cytologiczne wg określonego schematu
 5. Określenie liczby komórek CD4, kopii RNA HIV co 1 ml, inne chorób płciowych
 1. Co będzie charakterystyczne w USG kobiety palącej w 38tyg: Hipotrofia płodu
 2. Szycie krocza – wybrać złą zasadę
 1. Znieczulenie miejscowe – nasiękowe 1% lignokainą
 2. Ścisła aseptyka
 3. Chirurgiczne mycie rąk
 4. Odkażanie krocza
 5. Podczas szycia stan ogólny położnicy
 6. Kolejność: błona śluzowa pochwy, mięśnie krocza, skóra krocza
 1. Co wskazuje deceleracje wczesne: ustalenie się główki we wchodzie miednicy (objaw Gaussa), stosowanie oksytocyny, (centralne pobudzenie nerwu błędnego w reakcji na kompresję główki w kanale rodnym (objaw Gaussa)
 2. O ile wzrasta waga ciężarnej o 30%= 12, 13 kg
 3. Co oznacza wydłużenie QRS do 0.7s: przewlekłe niedotlenienie w wyniku niedokrwistości hemolitycznej płodów
 4. III chwyt Leopolda: czy badamy część przodująca, co jest cz. Przodującą, czy jest ruchoma
 5. Pomoc ręczna Brachta: urodzenie się płodu po dolne kąty łopatek; urodzoną część płodu obejmujemy dłońmi (kciuki przyciskają dolne płodu do brzuszka, a pozostałe palce okolicę krzyżowo – lędźwiową płodu (wytaczamy barki i główkę płodu)
 6. Jakie zakażenie powoduje niedrożność jajowodów (ciążę ekotopową): Chlamydia
 7. Co oznacza niewydolność ciśnieniowo – szyjkową: niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do terminu porodu, skracanie i zgładzeń nie szyiki przed oraz przed 28tc bez czynności skurczowej, uwypuklanie się błon płodowych do ujścia wewnętrznego płodu

PYTANIA Z POŁOŻNICTWA – Poprawka I

 1. Wskaż prawidłowe zdanie dotyczące wymiarów miednicy: wymiar międzykolcowy: 25 – 26cm; wymiar międzygrzebieniowy: 28 – 29cm; wymiar międzykrętarzowy: 31- 32cm, sprzężna zewnętrzna: 20 – 21cm
 2. Kształt miednicy kobiety :
 3. Przepona moczowo – płciowa otoczona jest mięśniami tj.: m. transversus perinei profundus (mięsień poprzeczny głęboki krocza); m. sphincter urethrae (zwieracz cewki moczowej)
 4. Wymiar skośny tylny cieśni zawarty jest między: kolcem kulszowym a boczną powierzchnią kości krzyżowej (5-6cm)
 5. Sprzężna anatomiczna ma wymiar: 11 – 11,5cm (w odp nie ma 11,5cm)
 6. Sposób pomiaru sprzężnej anatomicznej to: rodząca na lewym boku, dołek poniżej wyrostka kolczystego V kręgu lędźwiowego a górnym brzegiem spojenia łonowego
 7. Co to jest położenie: stosunek długiej osi płodu do długiej osi macicy
 8. Co to jest ustawienie: stosunek części płodu do wewnętrznej ściany macicy(najczęściej grzbietu)
 9. Co to jest ułożenie: stosunek części ciała płodu względem siebie.
 10. VI chwyt dodatkowy, jeżeli bruzda szyjna jest na wysokości 5. Palców poprzecznie nad spojeniem łonowym to: główka nie jest ustalona w płaszczyźnie wchodu; gdy na wysokości 2. palców nad spojeniem łonowym – główka jest ustalona we wchodzie, gdy na wysokości 1 palca poprzecznie nad spojeniem łonowym- główka znajduje się w próżni; w położeniu podłużnym miednicowym bruzda ta nie istnieje.
 11. I zwrot główki to: przygięcie
 12. III okres porodu: (rozpoczyna się w momencie urodzenia płodu, a kończy urodzeniem popłodu), obejmuje ono oddzielenie i wydalenie popłodu
 13. Pomoc ręczna sposobem Brachta: wytaczamy barki i główkę płodu (poród rączek, barków, główki jednym ruchem)
 14. Urodzenie główki sposobem Veita – Smelliego
 15. Określenie placenta accreta to : łożysko  przyrośnięte
 16. Czynne prowadzenie III okresu porodu to: podanie oksytocyny lub meterginy
 17. Najczęstsza przyczyna deceleracji wczesnych to: objaw Gaussa, czyli ustalenie się główki we wchodzie miednicy
 18. Oceny parametrów równowagi kwasowo  - zasadowej płodu dokonujmy za pomocą; gazometrii ( skóra główki)
 19. Brunatny płyn owodniowy oznacza: wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
 20. Podział wg NYHA klasy 2 ciężarnych należą : nieznaczne lub mierne ograniczenia wydolności przed ciążą
 21. W którym tygodniu ciąży występuje największe ryzyko powikłań zarażenia toksoplazmozą: 10 – 20tydzień ciąży
 22. Charakterystyka miednicy platypeloidalnej: wchód eliptyczny z wydłużonym wymiarem poprzecznym, wymiary proste wchodu i pozostałych przestrzeni skrócone; kość krzyżowa nachylona ku przodowi, wąskie zagłębienie krzyżowo – biodrowe; ostry łuk podłonowy
 23. Co nie wchodzi w skład skali Bishopa: w skład wchodzi: rozwarcie, skrócenie szyjki, konsystencja, stosunek do osi pochwy, punkt przodujący
 24. Retrakcja to: włókna mięśniowe po skurczu nie wracają do poprzedniej długości stają się krótsze
 25. Na czym polega test niestresowy(NST)- prognozowanie stanu płodu, ocena występowania lub braku akceleracji czynności serca płodu, będącym wynikiem aktywności ruchowej płodu. (wykonujemy czasie 30 minut u ciężarnych w pozycji lewobocznej)
 26. Kończyny uniesione do tułowia: dystocja barkowa
 27. Co nie wchodzi w skład biofizycznej oceny stanu płodu? W skład wchodzi: ocena ilości płynu owodniowego, ruchy płodu, przepływy naczyniowe, ruchy oddechowe, napięcie mięśniowe, czynność serca, gazometria.
 28. Co może być przyczyną oscylacji milczącej w KTG?
 29. Kiedy powstaje łożysko: 16 – 18 tyg
 30. Kiedy wykonujemy biopsje trofoblastu kosmówki: między 9 a 11 tyg
 31. Czas trwania I okresu u pierwiastki i wieloródki? P:9 – 15h, W:6-9h
 32. Co przyspiesza inwolucję macicy: karmienie piersią, opróżniony pęcherz moczowy,, wczesne uruchomienie
 33. Jaki hormon nie jest produkowany w łożysku: prolaktyna
 34. Liczba ruchów płodu wg tygodnia ciąży
 35. Wysokość dna macicy w 5 dobie połogu: w połowie odległości między pępkiem a spojeniem łonowym
 36. Czego nie obejmuje I poziom opieki I poziom to przychodnie i szpitale, opiekujące się kobietami zdrowymi lub z niewielkim stopniem ryzyka powikłań

 1. Gdzie fizjologicznie występują obrzęki w ciąży: na stopie i stawie skokowym(kończyny dolne) wieczorem
 2. Kardiomiopatia przerostowa: 10 – 20% noworodków matek z cukrzycą
 3. Czego nie zobaczymy we wczesnym USG: płci noworodka
 4. W jakim czasie uruchomienie pacjentki po porodzie: 6 – 8 h (najpóźniej do 12h)
 5. Jaką zastosujesz pozycje do karmienia piersią u kobiety po znieczuleniu podpajeńcznowemu: a) klasyczną b) pod pachą c) futbolową d) w pozycji leżącej na plecach e) w pozycji siedzącej
 6. Co nie wchodzi w skład postępowania u kobiet z porodem przedwczesnym: a ) spokój b) leżenie na lewym boku c)długotrwałe leżenie d) unikanie czynników stresowych
 7. Jakie badania wykonasz u kobiety w porodzie przedwczesnym : morfologia, badanie ogólne moczu
 8. Grav VI, Hbd 5, abortus completus to: ciąża 4, 5 tydzień poronienie całkowite, zupełne
 9. Dojrzała komórka jajowa : a) uwalniana w procesie owulacji b) wymiary jakieś tam
 10. Od kiedy możemy wykonać KTG?
 11. Norma glikemii na czczo u kobiet ciężarnych nie może przekraczać : 90mg/dl
 12. Przeciwwskazaniem do stosowania tokolityków nie jest : a)obumarcie płodu b) coś z infekcją wewnątrzmaciczną c) wada serca płodu d) nadciśnienie tętnicze e) nadczynność tarczycy
 13. NIC – wskaż nieprawidłowe zdanie: a) nadciśnienie od 20 tyg i utrzymujące się w okresie poporodowym b) skurczowe >30 mmHg a rozkurczowe >15mmHg, c)ciśnienie >140/90 d) co najmniej dwukrotny pomiar ciśnienie co 6h e) stan przedrzucawkowy to: białkomocz i obrzęki
 14. Pacjentka z poronieniem jadła ostatni posiłek o godzinie 9.00 o której najwcześniej możemy wykonać zabieg a) 14.00 b)15.00 c) 16.00 d)17.00 e)natychmiast
 15. Co nie wchodzi w skład objawu septycznego a) jakieś ciśnienie podane b) diureza 50 ml c) tętno
 16. Ruchy płodu wg tygodnia ciąży (1-2 w ciągu 10 min w 30 – 40tyg)
 17. Ułożenie wierzchołkowe
 18. W ciąży bliźniaczej możliwy poród naturalny gdy a) jeden płód w ułożeniu podłużnym główkowym a drugi w położeniu miednicowym b) oba płody w położeniu podłużnym główkowym c) odp A i B jest prawidłowa
 19. Co to jest fetoskopia: endoskopowe uwidocznienie płodu i ewentualne pobranie tkanek płodowych do badań
 20. Obraz zamieci śnieżnej obserwujemy : w zaśniadzie groniastym
 21. Preindukcja porodu (prostoglandyna E)
 22. Amnioinfuzja przez szyjkę czemu służy: a) zespół aspiracji smółki b) przetaczaniu leków c) zapobieganie zakażeniu
 23. Ile wynosi ciśnienie w amplitudach do próżno ciągu kleszczowego (od 500 – 800 mmHg)
 24. Co nie jest bezwzględnym wskazaniem do c.c
 25. O jakie badania poszerzysz gdy gorączka > 38, rozwarcie 4 cm: odpowiedzi dotyczące  Pulksosymetria płodowa, KTG, EKG płodowe,
 26. Wskazaniem do postępowania wyczekującego nie jest a) ciąża jajowodowa b) ciąża szyjkowa c) spadek bHCG

Warunki do podjęcia to: małe miano hCG, ciąża ektopowa w jajowodzie, brak krwawienia, brak wykładników pęknięcia jajowodu, średnia ziny odpowiadającej ciąży odpowiadającej ciąży nie większa niż 4….bręborowicz

 1. U kobiet z padaczką: odpowiedzi dotyczące witaminy K i kwasu foliowego
 2. Czego nie stwierdzimy w ciąży urojonej a) powiększenia brzucha b) powiększenia macicy c) mdłości wymioty
 3. Co powoduje albo czego nie spowoduje utrata 40% krwi (albo wzrost)
 4. Badanie przy porodzie przedwczesnym: morfologia i badanie ogólne moczu
 5. Co nie jest przeciwwskazaniem do porodu przedwczesnego:

Przeciwwskazania to:

 1. Ciąża obumarła
 2. Zakażenie wewnątrzmaciczne wady letalne płodu
 3. Rzucawka                                                                           bezwzględne
 4. Przedwczesne oddzielenie łożyska
 5. Ciążowa niewydolność wątroby

 1. Krwawienie
 2. Wewnątrzmaciczne ograniczenia wzrostu płodu
 3. Stan przedrzucawkowy                                                       względne
 4. Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

 1. NIC: nieprawidłowe zdanie
 2. Obrzęki w ciąży (gdzie i kiedy występują fizjologicznie ): na kończynach dolnych, wieczorem
 3. Prowadzenie pacjentki z zzo
 4. Kandydoza: grzybica, gęste białawe upławy
 5. Co nie jest niepokojący objawem u kobiety w ciąży

- krwawienie z pochwy

- ostry ból głowy

- obrzęki

Objawy ciąży: rozstępy

 1. Co nie jest objawem rzucawki: napad drgawek toniczno – klonicznych, śpiączki lub objawy przedrzucawkowe
 2. Niezaopatrzenie (niezeszycie) szyjki macicy – powikłania
 3. Ile % dzieci matek z cukrzycą zachoruje na kardiomiopatie: 10 – 20%
 4. Dystrofia mięśni – zanik mięśni
 5. Czego nie widzimy we wczesnym USG : płci płodu
 6. Jakie szwy są na główce
 7. Gdy nie dochodzi do oddzielenia się łożyska należy: stosować preparaty stymulujące obkurczanie
 8. Kształt ciemiączka małego
 9. jaki procent kobiet ma zakażoną pochwę paciorkowcami typu B

 1. Kiedy wykonujemy biopsje kosmówki trofoblastu? 9- 11t.c.
 2. I poziom opieki – czego nie obejmuje : I poziom to przychodnie i szpitale, opiekujące się kobietami zdrowymi lub z niewielkim stopniem ryzyka powikłań
 3. Najczęstsza przyczyna krwawień: łożysko przodujące(22%) i przedwczesne oddzielenie prawidłowo usadowionego łożyska (31%)
 4. Profilaktyka konfliktu serologicznego (oznaczenie gr i Rh, jednorazowy sprzęt, przetaczanie zgodnej krwi
 5. Szwy na główce
 6. Co jest najważniejsze przed inwersią wodną (KTG czy dobrostan płodu)
 7. O czym świadczy zielony płyn owodniowy: wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu -> wydalanie smółki przez płód
 8. Ilość płynu owodniowego w małowodziu :< 100 ml
 9. Ile i kiedy podaje się immunoglobuliny
 1. W profilaktyce ciąży : 150 uq
 2. W poronieniu ciąży pozamaciczne, krwawieniu: 50uq
 3. Po porodzie fizjologicznym, ciąży obumarłej, krwiak łożyska przodującego: 150uq
 4. W zabiegowym porodzie, ciąży mnogiej, ręcznym wydobyciu łożyska: 300uq
 1. Od którego tyg.  Wieloródka odczuwa ruchy płodu: 16 – 18t.c
 2. Max ryzyko dla płodu przy toksoplazmozie: mała urodzeniowa masa ciała, zapalenie siatkówki, drgawki, wodogłowie, powiększanie wątroby, małogłowie, hipotrofia( utrata ciąży, śmierć dziecka albo trwałe uszkodzenie narządów), zależne od czasu trwania ciąży
 3. Co obserwuje się w ciąży ekotopowej: pseudopęcherzyk
 4. Sprzężna anatomiczna: wymiar prosty płaszczyzny wchodu: 11 – 11,5
 5. Najczęstsze powikłanie ciąży obumarłej : zaburzenie krzepnięcia krwi, a w jego następstwie krwotoku
 6. BPD: wymiar dwuciemieniowy główki płodu
 7. Częstość występowania paciorkowca typu B u matki lub płodu (kobiety 10 – 40%), 43 – 85% chyba noworodka
 8. Wiek ciężarnej od którego powinno wykonywać się amniopunkcję
 9. HC: obwód główki płodu
 10. AC: obwód brzuszka płodu
 11. FL: długość kości udowej

Pytania z ginekologii


 1. Jaki % wśród nowotworów u kobiet stanowi rak szyjki macicy : 8 – 10 % ?
 2. Zgłasza się 60 – letnia kobieta z trzecim stopniem zaawansowania raka szyjki macicy, po radioterapii, z krwawieniem z dróg rodnych. Czego nie wykonamy:
 1. Badanie stanu ogólnego
 2. Wkłucia do żyły
 3. Tamponady pochwy
 4. Wycięcia macicy z przydatkami
 1. Rola pielęgniarki/ położnej w rozpoznawaniu zapaleń narządów rodnych
 1. Przekazanie lekarzowi objawów i dolegliwości zgłaszanych przez pacjentkę
 2. Opisanie i przekazanie pobranego materiału do laboratorium
 3. Przygotowanie do badania ginekologicznego
 4. Prowadzenie dokumentacji
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 1. Przyczyną hirsutyzmu nie są czynniki
 1. Egzogenne
 2. Jajnikowe
 3. Nadnerczowe
 4. Idiopatyczne
 5. Hirsutyzm spowodowany nadczynnością tarczycy
 1. Do czego uchodzi żyła jajnikowa
 1. Do żyły głównej dolnej
 2. Po lewej stronie do żyły głównej dolnej a po prawej stronie do żyły nerkowej prawej
 3. Po prawej stronie do żyły głównej dolnej a po lewej stronie do żyły nerkowej lewej
 4. Do żyły macicznej
 5. Do żyły biodrowej wewnętrznej
 1. Co nie służy do rozpoznania raka szyjki macicy
 1. Cytodiagnostyka
 2. Kolposkopia
 3. Pobranie wycinków
 4. Laparoskopia
 1. Właściwe zdanie określające hormony gonadotropowe
 1. Należą gonadoliberyna (GnRh) i FSH
 2. Uwalniane tylko cyklicznie
 3. Produkowane w przednim płacie przysadki
 4. W organizmie kobiety oddziałują tylko na jajniki
 5. C i D prawdziwe
 1. Zgłasza się 26 – letnia kobieta ze spadkiem ciśnienia, wzrostem tętna, bladością powłok skórnych. Mąż mówił, że odczuwała od paru dni ból po jednej stronie podbrzusza, bolesne parcie na stolec, brunatne upławy. Pac jętkę przyjęto do szpitala w celu rozpoznania i leczenia: ciąży ekotopowej
 2. Obecność genu BRCA1 świadczy, że ryzyko wystąpienia raka piersi wynosi
 1. 100%
 2. Prawie 100%
 3. 50%
 4. 30- 70%
 1. Ilość tkanki tłuszczowej potrzebne do menarche:
 1. 18 – 20%
 2. 22%
 3. 30%
 4. <10%
 1. Pacjentka zgłasza się ze świądem pochwy, cuchnącymi – szarozielonymi, pienistymi upławami, rozpoznajemy: rzeżączkowe zapalenie pochwy
 2. Objawy zapalenia raka sromu
 1. Owrzodzenie, nawilżenie
 2. Ból przy stosunku
 3. Ból przy oddawaniu moczu
 4. Wszystkie
 1. Ból pooperacyjny to problem:
 1. Potencjalno – psychologiczny
 2. Interdyscyplinarno – społeczny
 3. Interdyscyplinarno – biologiczny
 4. Typowo pielęgniarski
 5. Wszystkie odpowiedzi
 1. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym przez pielęgniarkę/ położną
 1. Ćwiczenia oddechowe, nauka aktywnego kaszlu
 2. Zmiana pozycji co 2h, oklepywanie
 3. Odpowiednie nawodnienie
 4. Czyste wykonywanie zabiegów przy pacjentce, czystość bielizny i pościeli pacjenta
 5. Wszystkie odp.
 1. Działanie pielęgniarki/ położnej w dniu operacji na 4 h przed operacją
 1. Podanie czopka glicerynowego
 2. Podanie wody do picia
 3. Sprawdzenie czy jest podpisana zgoda na operację i reszty dokumentów
 1. Dysplazja szyjki macicy rozwinie się w inwazyjny rak szyjki macicy w ciągu : 3 – 5 lat
 2. Niszcząco na plemniki nie działa
 1. Energia cieplna
 2. Cytostatyki
 3. Wysoka temperatura z gorączką
 4. Długotrwałe choroby z gorączką
 5. Uraz rdzenia kręgowego
 1. System transdermalny antykoncepcji różni się od dwufazowej antykoncepcji estrogenowo – gestagnnej
 1. Innym składem hormonalnym
 2. Innym mechanizmem działania
 3. Brak efekty pierwszego przejścia przez układ
 4. Brak oddziaływania na sutek
 1. Zgłasza się pacjentka z BMI29 hirsutyzm, duże jajniki. W pierwszej kolejności rozpoznajemy: PCO
 2. Przyczyny WNM: nadmierna ruchomość szyi pęcherza oraz niewydolność zwieracza cewki moczowej
 3. Przyczyny NNM ( nadreaktywność wypieracza oraz mała podatność ścian i pojemność pęcherza)
 4. Do czynników ryzyka raka szyjki macicy należy ( zarażenie się wirusem brodawczaka ludzkiego
 5. Zgłosiła się pacjentka ze spadkiem ciśnienia, wzrostem tętna, bólem podbrzusza, krwawienia z dróg rodnych i zemdlała> co należy zrobić
 1. Wykonać EKG
 2. Skierowanie do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia
 3. Wysłanie do domu
 1. Okres noworodkowy: podwyższony FSH i LH
 2. Fałszywe zdanie: badanie cytologiczne: wykonujemy w czasie krwawienia miesiączkowego
 3. HSG wykonuje się: podanie środka cieniującego w celu rozpoznania niepełności
 4. Co oznacza ASCUS: komórki nabłonka płaskiego trudne do interpretacji w teście Bethesda
 5. Zgłasza się 16 – latka z krwawieniem z dróg rodnych, nie wykonujemy
 1. Podanie preparatów żelaza
 2. Sprawdzenie koagulopatii
 3. Skrobanie ścian jamy macicy
 4. Podanie gestagenów a później terapia E – P
 1. Co nie wchodzi w skład niewydolności układu podwzgórzowo – przysadkowego (I grupa): PCO
 2. Odczyn kłacz kujący VDRL rozpoznaje: kiłę
 3. Hipoestrogenizm nie powoduje
 1. Wzrostu LDL
 2. Spadku HDL
 3. Wzrasta tlenek azotu w śródbłonkach naczyń
 4. Wzrost prosto cyklin
 1. Max domięśniowo można podać: 10 ml
 2. Badanie mammograficzne wykonuje się (35 – 49 rż co 2 lata, po 50 rż co roku)
 3. Co nie należy do skutków ubocznych Danazolu: obniżenie masy ciała
 4. Brak plemników a ejakulacje : azoospermia
 5. Test penetracji plemników: w śluzie szyjkowym
 6. Wymiar międzykolcowy: 25 – 26 cm
 7. Okres najbardziej płodny: 20 – 25 lat
 8. Występowanie miesiączki co 34 dni i rzadziej: oligoowulacja
 9. Warunki do badania przesiewowego
 1. Duże zachorowalność i śmiertelność
 2. Możliwość wczesnego wykrycia choroby
 3. Dostępne koszty
 4. Wszystkie odpowiedzi
 1. Badanie nasienia: po 2-5 dniach abstynencji seksualnej
 2. Ciąża ekotopowa najczęściej w: bańce jajowodu

PYTANIA Z GINEKOLOGII


 1. W diagnostyce ciąży pozamacicznej nie wykonuje się: rtg jamy brzusznej
 2. Jak długo trwa pokwitanie: długotrwały, 3 – 5 lat
 3. Fałszywa odp: jajnik posiada powierzchnie przednią i tylną
 4. Gonada pierwotna: jest taka sama jak u obu płci
 5. Wskazania HSG: diagnostyka przyczyn niepłodności
 6. Skierowanie do laboratorium: dokument finansowy i prawny
 7. Metoda mnożenia wycinków tkankowych jest w technice histopatologicznej stosowana przy: badaniu doraźnym
 8. U 17 – letniej dziewczyny stwierdzono brak cech dojrzewania płciowego, a oznaczenie stężenia gonadotropin są wysokie. Przyczyną jest: niewydolność jajników
 9. Zachowania pozawerbalne to: wyraz twarzy, gestykulacja, intonacja głosu, postawa ciała terapeuty
 10. Jaki % stanowią nowotwory sromu: 4 – 5 %
 11. Najczęstsze nowotwory jajnika to: nabłonkowe
 12. O niepłodności mówimy: po 1 roku regularnego współżycia
 13. Jądra powstają: ok. 12 tyg. życia płodowego
 14. W leczeniu niepłodności spowodowana czynnikiem męskim ma zastosowanie: inseminacje domaciczne i ICSI
 15. Cecha osobowości u niepłodnych kobiet: słaba kontrola emocjonalna, niecałkowicie akceptujące role kobiecą, niskie poczucie własnej wartość
 16. Za lipido u kobiet odpowiedzialne są: androgeny
 17. W ciąży urojonej nie stwierdza się: powiększenia macicy
 18. Objaw pierwotny w: kiła wczesna
 19. Samokontrola piersi: raz w miesiącu po miesiączce
 20. Chemioterapeutyki leki stosowane w chemioterapii nowotworów: silne środki toksyczne i mutagenne
 21. Kąt między trzonem macicy a szyjką: rozwarty
 22. Krwawienie do jamy brzusznej w przebiegu: pozamaciczna, owulacja
 23. Badanie dwuręczne zestawione polega na: palec środkowy i wskazujący do pochwy i palec rąk zewnętrznej na podbrzuszu
 24. Objawy niepożądane po lekach przeciwbólowych: wszystkie odp. prawidłowe
 25. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego: nowotwory złośliwe
 26. Normy ISO przygotowane są przez: Komitet Techniczny Międzynarodowej organizacji
 27. Ilość łóżek na pielęgniarkę epidemiologiczną: 250 łóżek
 28. Zakażenia szpitalne najwięcej na: OIOM
 29. W Polsce prawa ochrony pacjenta reguluje: Konstytucja
 30. Odpowiedzialności pracowniczej podlega: pielęgniarka i położna, która jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy
 31. Nieprawdą jest że badanie USG: nie umożliwia dokładnego odróżnienia struktur płynnych od litych
 32. Skryning: badanie przesiewowe
 33. Przyczyną niepłodności żeńskiej jest z wyjątkiem: zespołu Klinefeltera
 34. Jedyną metodą rozpoznawania endometriozy jest: badanie histopatologiczne
 35. Objawy endometriozy miednicy mniejszej: dysmenorrhoea
 36. Leczenie zespołu przedmiesiączkowego: progesteron w II fazie, środki uspakajające i moczopędne
 37. Do czynników anatomicznych przyczyną poronień są: torbiel endometrilny jajnika
 38. Ile % kobiet leczonych ze schorzeń wymaga operacji: 10 – 20%
 39. Zasady higieny w okresie pokwitania należy z wyjątkiem: antykoncepcji
 40. Błędne stwierdzenie: osteoporoza po menopauzie jest osteoporozą inwolucyjną typu II
 41. W leczeniu ostrego zapalenia przypadku nie stosujemy: operacji
 42. Brak aparatu pęcherzykowego w gonadach (USG) stanowi wskazanie do: badań genetycznych i oceny gonadotropin
 43. W fazie folikularnej zwiększa się ilość folitropiny w wyniku dochodzi do: zwiększenia pęcherzyków jajnikowych i stężenia estrogenów, zwiększenie wytwarzania  i wydzielania lutropiny
 44. Rozwój jajnika warunkuje brak zlokalizowanego prawidłowo w chromosomie 4 genu: SRY
 45. Mammografię wykonujemy u kobiet: po 35 roku życia
 46. Błędy przedlaboratoryjne nie polegają na: nieprawidłowym postępowaniem analitycznym
 47. Materiał tkankowy rutynowo utrwalony jest w :  formalinie
 48. Mlekotok towarzyszy: hiperprolaktynemii
 49. Empatia to: zdolność wczuwania się w położenie II osoby
 50. W leczeniu kłykcin kończystych nie stosujemy: cystostatyków
 51. U młodych kobiet i dziewcząt najczęściej występują nowotwory: germinalne
 52. Zespół Klinefeltera to niepłodność: jądrowa
 53. W stymulacji mnogiego jajeczkowania stosujemy :  analogi GnRH i gonadotropiny
 54. Zgoda na leczenie bezpłodnej pary uwzględnia: stopień ingerencji w życie osobiste, zgodność z przekonaniami moralno – etycznymi
 55. Potencja to: zdolność do wypełnienia funkcji seksualnych
 56. Wysypka w kile II okresu różnicuje się z: odrą, osutką toksyczną, rumieniem wielopostaciowym
 57. Badanie piersi wykonuje lekarz: I kontaktu przy każdej wizycie
 58. Prawidłowa macica: przodozgięciu
 59. Pęknięcie ropnia jajowodowo – jajnikowego to wskazania do: natychmiastowej laparotomii
 60. Rana pooperacyjna wymaga pielęgnacji między: 3 – 6 dobą po operacji
 61. Kinezyterapia to: leczenie ruchem
 62. Serię norm dotyczących zarządzania jakością stanowią normy serii 9000
 63. Skład zespołu zakażeń szpitalnych wchodzi: konsultant do spraw zakażeń, pielęgniarka epidemiologiczna, komitet ds. zakażeń
 64. Zakażenia szpitalne występują: po upływie 48h
 65. Regulacje prawne praw pacjenta : Karta praw Pacjenta
 66. Sąd pielęgniarek/ położnych może orzec: upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych od 1 – 5 lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej 6 miesięcy do 3 lat albo pozbawienie praw
 67. Obraz USG przy zestawieniu : fal ultradźwiękowych
 68. Celem badań przesiewowych jest: wykrycie wczesnych stadiów choroby w populacji bezobjawowej
 69. Metody diagnostyczne wykrywania anatomicznej niepłodności HSG
 70. W farmakologii endometriozy nie stosujemy: bromokryptyny
 71. Napięcie przedmiesiączkowe spowodowane: względnym hiperestrogenizmem, nadmiar progesteronu
 72. Forma poronienia, przyczyna zaburzeń krzepliwości krwi: gravidatis absoleta
 73. Objawy zespołu pokastracyjnego : niepłodność
 74. Zaniedbania higieniczne w pokwitaniu: powoduje zapalenia sromu
 75. Diagnostyka niepłodnej kobiety nie jest istotne: hormony nadnerczowe – adrenalina i noradrenalina
 76. Menopauza: następuje po 6 miesiącach przerwy
 77. Leczenie skrętu torbieli polega wyłącznie na: leczeniu operacyjnym
 78. W jadłowstręcie psychicznym leczenie rozpoczyna: psycholog, psychiatria
 79. Do jajowodu należy następujące części z wyjątkiem trzonu jajowodu
 80. Ze zlania parzystych przewodów przyśródnerczowych powstaje: 1/3 górna pochwy
 81. Optymalna ilość łóżek w rooming – In? 2-3 łóżka
 82. Przyczyny bólu w miednicy mniejszej nie są: bóle około owulacyjne
 83. Ilość tkanki tłuszczowej do menarche? 26 – 30%
 84. Macica: przodozgięcie, przodopochylenie
 85. Jeżeli gen MIS i testosteron nie zadziała to: wykształcenie żeńskich wewnętrznych narządów płciowych
 86. Urografia w: ocenie stosunku guza jajnika do moczowodu
 87. Fałszywe zdanie. Badanie ogólne moczu: aby wynik badania ogólnego był wiarygodny, mocz przebadany w ciągu 6h (zmiana składu i liczby)
 88. Materiał komórkowy (cytologiczny): alkoholu
 89. Mlekotok: hiperprolaktynemia
 90. Psychogramy: ocena jakości życia chorych
 91. Czynnikiem ryzyka na raka jajnika nie jest: obciążenie rodzinne genetyczne
 92. Kryptorchizm: niezstąpienie jąder do moszny
 93. Wskazania do leczenia metod rozrodu: czynnik męski, jajowodowy, endometrioza
 94. Typowa dla seksuologii kobiet jest: możliwość odczucia satysfakcji bez orgazmu, silna reakcja na dotyk, orgazm wielokrotny
 95. N. gonorrhoea powinowactwo do: nabłonka walcowatego błoń śluzowych
 96. Prawdą jest, że: badanie kliniczne, USG, mammografia wykonywane jednorazowo stanowią standard diagnostyki piersi
 97. Chemioterapia nowotworów doprowadza do: uporczywych wymiotów, koniecznych do leczenia antyemetykami
 98. Dźwigacze odbytu: warstwa głęboka mięśni dna miednicy
 99. Zapalenie przydatków na podstawie: badania klinicznego

100.Dobowe wydzielanie moczu po operacji: 1500 – 3000 ml/dobę

PYTANIA Z GINEKOLOGII


 1. Co to jest INFERTILITAS: niemożność donoszenia ciąży
 2. Brak dojrzewania pęcherzyków należy do niepłodności : czynnościowej
 3. Niepłodność idiopatyczna
 4. Grupy leków
 5. Patomechanizm porodu przedwczesnego
 6. Metodą z wyboru w leczeniu torbieli endometrialnej u młodej kobiety jest: laparoskopia
 7. Objawem zespołu napięcia przedmiesiączkowego jest: mastodynia, zatrzymanie wody w ustroju
 8. Obumarcie płodu do 21 tyg. ciąży rozpoznanie na podstawie: USG
 9. Kastracja chirurgiczna u kobiet miesiączkujących powoduje: spadek hormonów płciowych, wahania układu wazo motorycznego, zmiany w psychice, zaburzenia snu
 10. Skutek niedoboru estrogenów nie są: obniżenie poziomu cholesterolu
 11. W diagnostyce niepłodności męskiej nie ma znaczenia: żylaki kończyn dolnych
 12. Lampy bakteriobójcze: w salach chorych
 13. W etiopatiologii zespołu napięcia przedmiesiączkowego nie uwzględniamy: czynników zapalnych
 14. Lektyna jest: białkiem – produkt genu otyłości ( OB.)
 15. Aparat wieszadłowy macicy za wyjątkiem: więzadła wieszadłowego macicy
 16. Prawidłowe  przewody przyśródnerczowe nie ulegają zrośnięciu w obrębie: jajowodów
 17. Metodą z wyboru w ocenie nadnerczy jest: tomografia komputerowa (KT)
 18. Krew na elektrolity należy pobrać na antykoagulant: heparynę
 19. Czas po upływie pozostawienia rozpoznania patomorfologicznego dla materiału pooperacyjnego: 5 – 8 dni
 20. Zespół Turnera nie towarzyszy: nadmierne owłosienie typu męskiego
 21. Psychoonkologia: dziedzina nauki łącząca psychologię z nauką o chorobach nowotworowych
 22. Gruczoł Bartolina: torbielą zastoinowa
 23. W rozpoznaniu raka jajnika : CA 125
 24. Jądra rozwijają się: początkowo w brzuchu, a pod koniec ciąży w mosznie
 25. Działanie psychoterapeutyczne wobec niepłodnej pary  prowadzi: lekarz ginekolog
 26. Na pacjenta w izbie przyjęć przypada: 1,5m 2
 27. Zespół Turnera u dziewcząt nie ma: wysokiego wzrostu
 28. Leczenie balneoklimatyczne polega na: kąpiele, okłady, inhalacje, środki doustne, korzystny klimat
 29. Wady układu płciowego najczęściej towarzyszą: układ moczowy
 30. TMR wykorzystuje: fale elektromagnetyczne
 31. Stosunek objętościowy antykoagulantu dokrwi przy oznaczeniu OB.: 1:4
 32. Wyniki badań patomorfologicznych udostępniamy wyłącznie: zleceniodawcy badania, instytucje i osoby w aktach prawnych
 33. PCO nie stwierdza się: stężeń gonadotropin poniżej 1 mlv/ml
 34. Def. zdrowia wg WHO: stan fizyczny, psychiczny i socjalny dobrego samopoczucia
 35. Inwazyjny rak sromu najczęściej u: powyżej 60 rż
 36. Cytoredukcja: wycięcie największej masy guza nowotworowego
 37. Najczęstsza przyczyna niepłodności: żylaki powrózka nasiennego
 38. Kobietę od mężczyzny odróżnia: mniejsza pobudliwość, większe pole erogenne
 39. W mikrobiologicznym badaniu w rzeżące materiał pobieramy z: ujścia zewnętrznego cewki moczowej, szyjki macicy i odbytu
 40. Do badań mikroskopowych w diagnostyce sutka należy badanie : cytologiczne wycieku z brodawki, biopsja cienkoigłowa aspiracyjna, biopsja mamotomiczna, biopsja chirurgiczna otwarta
 41. Więzadło obłe jest: między macicą a ścianami macicy
 42. Przyczyny obfitego krwawienia u 15 latki: krwawienie młodocianych
 43. Badanie dwuręczne: palec środkowy i wskazujący
 44. Prawidłowa perystaltyka po operacji: w 2 – 3 dobie
 45. Normy ISO 9001:2000 dotyczy systemu zarządzania jakością
 46. Drobnoustroje stałe bytujące na rękach: Staphylococus epidermidis
 47. Zakażenia ran pooperacyjnych dochodzi drogą: kontaktową
 48. Nosicielami gronkowca złocistego jest: 30% zdrowych ludzi
 49. Regulacje prawne w karcie praw pacjenta umożliwia mu: udostępnienie pełnej własnej dokumentacji medycznej lub wskazanie osoby
 50. Def. zawodu położnej i pielęgniarki: ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej
 51. Fale ultradźwiękowe: wyższe niż 20kHZ, niesłyszalne dla człowieka
 52. Warunki do badań przesiewowych: ankieta, system szkoleń personelu, schemat postępowania medycznego (odp a b c)
 53. Leczenie niewydolności ciałka żółtego: progestageny
 54. Objawy uboczne danazolu: z wyjątkiem obniżenia masy ciała
 55. Zespół napięcia miesiączkowego jako wynik: żadna z wyżej wymienionych
 56. Kastracja to: naświetlenie jajników promieniami rtg, usunięcie jajników
 57. Przyczyna niedoboru Wit. D w okresie starczym: spadek produkcji czynnego metabolitu Wit D3 w nerkach
 58. BMI: masa ciała/m 2
 59. Najczęstsza przyczyna niepłodności męskiej: uszkodzenie jąder w zakresie spermatogenezy
 60. Zmiany zanikowe w tkankach estrogeno zależnych dotyczy narządów z wyjątkiem: nerki
 61. Poradnie dla kobiet i dzieci usytuowane: na parterze w pobliżu wejścia
 62. Wady wrodzone rozwojowe narządów płciowych z czynną błoną śluzową macicy rozpoznajemy: gdy cykliczne bóle wiążą się z terminem ewentualnej miesiączki
 63. Wady zewnętrzne narządów płciowych i brak drożności błony dziewiczej i pochwy najpóźniej wykryte: w czasie I badania klinicznego po urodzeniu
 64. Obrazowanie zmian w narządach płciowych: USG
 65. W celu potwierdzenia nieprawidłowych cykli nie wykonujemy: oceny przepływu krwi w tętnicach macicznych
 66. Objawy psychiczne w zespole napięcia przedmiesiączkowego: 100%
 67. Abortus In tractu: łyżeczkowanie ścian trzonu macicy
 68. Osteoporoza – zagrożenie zdrowia w okresie pokastracyjnym
 69. Klimakterium: menopauza
 70. W gabinecie ginekologicznym nie musi być: brudownika
 71. Dysgenezja gonad + kariotyp 46XY: profilaktyczna gonadektomia ze wskazań onkologicznych
 72. W mechanizmie wzwodu prącia uczestniczą czynniki: naczyniowe, nerwowe, hormonalne
 73. Zrośniecie żeńskich narządów płciowych najczęściej dotyczy: błony dziewiczej
 74. Najlepszą metodą w wykryciu guzów przysadki jest: tomografia rezonansu magnetycznego
 75. Mocz przechowywać w +4 0 C
 76. Nieodebrane zwłoki przez rodzinę: decyzję podejmuje starosta właściwy do miejsca zgonu
 77. Inwazyjny rak sromu leczymy: radykalnym wycięciem sromu z węzłami chłonnymi
 78. Wg FIGO: 4 stopnie nowotworu jajnika
 79. Oś podwzgórze – przysadka – jądro funkcjonuje wg schematu: podwzgórze – GnRH -> przysadkę (FSH, LH)-> komórki Sertolego, spermatogeneza. LH -> komórki Leydyga do produkcji testosteronu. FSH hamowane przez inhibinę LH ograniczona stężeniami androgenów
 80. Pochwica nie charakteryzuje się: zapalenie pochwy
 81. Opryszczka narządów płciowych: HSV
 82. Czynniki ryzyka raka sutka nie należy: wszystkie odp prawidłowe
 83. Zapalenie płuc: wszystkie odp
 84. U pacjentek hospitalizowanych na oddziale ginekologiczno – położniczym najczęściej występują zakażenia: układu moczowego
 85. Antybiotykoterapia celowana opiera się na : badaniu lekowrażliwości drobnoustrojów
 86. Tkankowy materiał pooperacyjny: przekazany do jednego zakładu patomorfologii
 87. Test progesteronowy (+) w: PCO
 88. Rak sromu obejmuje przerzuty do węzłów chłonnych: pachwinowych
 89. W przypadku użycia u mężczyzny energii promienistej w okolicy miednicy mniejszej należy: dokonać kriokonserwacji nasienia przed leczeniem energią promienistą w celu użycia dla celów uzyskania ciąży
 90. Rzadkie fantazje erotyczne, niechęć do seksu mimo pozytywnego nastawienia do partnera, przy braku zaburzeń spowodowanych sex: obniżenie potrzeb seksualnych
 91. Trichomoniasis wywołany przez: pierwotniaki
 92. Ryzyko raka piersi: wszystkie odp.(alkohol)
 93. Urethrocele: obniżenie cewki moczowej
 94. Przyczyny obfitego krwawienia w wieku rozrodczym: powikłanie wczesnej ciąży
 95. Powikłania pooperacyjne nie należą: zaparcia
 96. W leczeniu pooperacyjnym stosujemy: ultradźwięki
 97. System zarządzenia jakością w podejściu procesowym oparty na: pętli Deminga
 98. Czynnikiem etiologicznym zakażeń dróg moczowych jest: E. Coli
 99. Przyczyna zapalenia płuc u dzieci: wirus RSV
 100. 100. Kontrola w kierunku powikłań odcewnikowych: przeprowadzać codziennie
 101. 101. Obowiązek dostępu informacji o prawach pacjenta wynika z ustawy: o zakładach opieki zdrowotnej
 102. 102. Obowiązkiem pielęgniarki/ położnej jest: pomoc w zagrożeniach utraty życia, zgodnie z kwalifikacjami
 103. 103. Odpowiedzialność pracownicza w kodeksie pracy: porządkowa i materialna
 104. 104. Mięśniaki macicy USG umożliwia ocenę z wyjątkiem: wieku
 105. 105.  Zakażenia połogowe ujawniają się przed 24 h po porodzie
 106. 106. Paciorkowce typ B u ciężarnych wynosi: 5 – 30%
 107. 107. Miejscowe objawy zakażenia rany nie należy: krwawienie
 108. 108.  Informowanie pacjenta o jego prawach należy do: pielęgniarki/ położnej/ oddziałowej
 109. 109. Obowiązek dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę/ położną wynika z: Rozporządzenia Ministra Zdrowia
 110. 110. Umyślne wyrządzenie szkody pracownik ponosi : w pełnej wysokości
 111. 111. USG narządów mniejszych: wczesne wykrycie raka trzonu macicy
 112. 112. Indukcja owulacji nie należy: stosowanie preparatów gestagennych
 113. 113. Poronienie nawykowe zaliczamy do przyczyn: wady macicy, zakażenie, niewydolność szyjkowo – ciśnieniowa
 114. 114. Najczęstsze zaburzenia spowodowane paleniem tytoniu w wieku rozrodczym nie zaliczymy: zakażeń dróg moczowych
 115. 115. Objaw zespołu klimakterycznego nie należy: niedotlenienie podwzgórza
 116. 116. Środki odurzające przechowujemy: w kasetce umocowanej na stałe
 117. 117. CAH zależy od bloku enzymatycznego powodującego: niedobór kortyzolu
 118. 118. Pęcherzyki nasienne: wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 119. 119. Dysgenetyczne gonady usuwa się: ponieważ mogą rozwinąć się nowotwór
 120. 200. Ocena rozległości naciekania raka szyjki macicy: TRM
 121. 201. Butelki z podłoża transportowego wzrostowym przed podawaniem krwi ogrzać do: 37 stopni
 122. 202. Pochówek, kremacje nie odebranych przez rodzinę dokonuje: Ośrodek Pomocy Społecznej miejsca zgonu
 123. 203. 5 letnie przeżycie na nowotwory złośliwe jajnika wynosi: 40%
 124. 204. Badanie nasienia po: 2 – 5 dni abstynencji seksualnej
 125. 205. Na oddziale ginekologiczno – położniczym nie instalować wanien i gazu palnego
 126. 206. W leczeniu przedwczesnego pokwitania pochodzenia ośrodkowego stosuje się: analogi gonadoliberyny
 127. 207. Fałszywe zdanie: Nasieniowód służy do magazynowania plemników
 128. 208. Z zatoki moczowo – płciowej wykształca się: przedsionek pochwy
 129. 209. Do USG piersi stosować: głowicę liniową 7,5 MHZ
 130. 210. Ropę przesłać do laboratorium w warunkach: tlenowych i beztlenowych
 131. 211. Minimalny czas stwierdzenia zgonu, po którym można wykonać sekcję zwłok to: 12h
 132. 212. Przerzuty do sromu występują przy: raku szyjki macicy
 133. 213. Norma badania nasienia: 20 mln i/lub więcej w 1 ml >50 % w ruchu postępowym
 134. 214. HPV powodujące dysplazję w szyjce to : 16, 18
 135. 215. Leczenie operacyjne raka piersi: tumorektomia, kwadranektomia, mastektomia
 136. 216. Nietrzymanie moczu: u 43% kobiet
 137. 217. Obfite krwawienia z jamy macicy w wieku około menopauzalnym należy: wyłyżeczkować kanał szyjki i jamę macicy
 138. 218. Lekiem w profilaktyce zakrzepicy: antykoagulanty
 139. 219. ISO 9001 – 2000: spełnienie przez organizację wymagań klienta
 140. 220. Dezynfekcja skóry operowanego miejsca trwa co najmniej: 3 – 4 min
 141. 221. Pierwotny opatrunek operacyjny rany nie powinien być otwierany przez 48h
 142. 222. Izolacja ochronna w celu: znacznym obniżeniu odporności
 143. 223. Pacjent zapoznany z kartą praw pacjenta po przyjęciu na oddział w czasie zależnym od stanu zdrowia i percepcji pacjenta
 144. 224. Wykonanie zleceń lekarskich: adnotacja potwierdzona wykonaniem każdego zlecenia z podpisem
 145. 225. Zapobieganie zakażeniom pracowników służby zdrowia: każda krew potencjalnie zakażona
 146. 226. Naglące nietrzymanie moczu leczymy: farmakologicznie, zachowawczo
 147. 227. Objawy ciąży pozamacicznej jest: wszystkie odpowiedzi
 148. 228. Masywnym krwawieniem w jamie brzusznej nie należy : gorączka
 149. 229. Lekami przeciwbólowymi nie są: leki nasenne i uspokajające
 150. 230. Certyfikat placówki medycznej: ISO 9001
 151. 231. Czas degazacji po sterylizacji tlenku etylenu: 12 h – 7 dni
 152. 232. Jaki materiał nie wolno sterylizować techniką sterylizacji plazmowej: przedmioty posiadające wąskie ślepo zakończone kanały
 153. 233. Resterylizacja sprzętu medycznego metodą: wg wskazań producenta
 154. 234. Idealny środek dezynfekcyjny za wyjątkiem: powinien być tani
 155. 235. Funkcja konsultanta ds. zakażeń pełni lekarz specjalizujący się w: mikrobiologii, epidemiologii, chorób zakaźnych
 156. 236. Przyczyna posocznicy w przypadku cewnikowania naczyń krwionośnych: St. Epidermidis
 157. 237. Identyfikacja noworodka: lekarz lub położna po urodzeniu dziecka i pokazaniu go matce
 158. 238. Brak tożsamości dziecka: zaopatrzenie w znak tożsamości umożliwiające rozpoznanie, płeć i imię przybrane
 159. 239. Odpowiedzialność cywilna: kontraktowa i deliktowa
 160. 240. Przepisy o odpowiedzialności pielęgniarki/ położnej: rozporządzenie MZ i Opieki Społecznej
 161. 241. Badanie HIV proponowane: u osób z zakażeniami oportunistycznymi
 162. 242. W patogenezie WNM najważniejsza jest: wielorodność
 163. 243. Do cech ostrego zapalenia przydatków nie należy: nagły początek dolegliwości
 164. 244. W I dobie po operacji, zabiegu: RR, tętno
 165. 245. ISO: podnoszenie jakości świadczeń medycznych
 166. 246. Higieniczne mycie rąk: 30 sekund
 167. 247. Poziom inaktywacji drobnoustrojów po sterylizacji EN556: 10 -6
 168. 248. Przewody rurowe penetruje formaldehyd: ośr powyżej 2 mm
 169. 249. Osoba nieletnia pacjentem : zapoznanie ustawowych obywateli lub opiekunów
 170. 250. Położna wiejska przy braku lekarza wystawi kartę zgonu, jeżeli nastąpi na terenie gromady zgon pozostającego pod jej opieką noworodka przed upływem 7 dni, przychodnia i ośrodek oddalony >4km
 171. 251. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki/ położnej: Okręgowy Sąd pielęgniarek/ położnych i Naczelny Sąd pielęgniarek / Położnych
 172. 252. Dominującym estrogenem po menopauzie jest: estron
 173. 253. Sterilitas prymaria: niepłodność pierwotna
 174. 254. Wzrost beta HCG: ciąża ekotopowa, zaśniad groniasty, po poronieniu
 175. 255. USG sondą dopochwową: opróżniony pęcherz moczowy
 176. 256. W II połowie cyklu nie wykonujemy: HSG
 177. 257. Wskazania do poszerzenia dróg szyjki macicy jest: Papanicolau III b i IV
 178. 258. Błędny wpis: data i podpis
 179. 259. Gdy pielęgniarka poda samodzielnie leki: informuje bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu świadczeń oraz podanych lekach
 180. 260. Za przestępstwo uznaje: czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwie w stopniu wyższym niż znikomy
 181. 261.Pierwszą zmianą hormonalną zapowiadającą menopauzę; wzrost FSH
 182. 262. Worki koloru czerwonego: odpady medyczne
 183. 263. Główny hormon płciowy za rozwój pierwotny i wtórny cech płciowych męskich jest: testosteron
 184. 264. Badanie rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorej ginekologicznie: przy podejrzeniu raka typu Krukenberga
 185. 265. Mocz do badań w kierunku bakterii beztlenowych: przez nakłucie nabłonkowe
 186. 266. W badaniu histopatologicznym preparaty przeznaczone do oglądania w mikroskopie świetlnym są rutynowo barwione: hematoksyliną i eozynę
 187. 267. Leczenie zaawansowanego raka jajnika: leczenie operacyjne i chemioterapią
 188. 268. HIV-1: stosunki heteroseksualne
 189. 269. Leczenie raka piersi: wszystkie wymienione
 190. 270. Nietrzymanie moczu: elektrostymulacja, zachowawczo i operacyjnie
 191. 271. Objawy krwawienia z dróg rodnych u 45 letniej kobiety spowodowane: wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 192. 272. Głównym objawem wstrząsu hipowolemicznego: spadek RR i wzrost tętna
 193. 273. ISO 9001 – 2000 jest zarządzenie: udokumentowanie procedur nadzorowania zapisów
 194. 274. Odporność grupowa, populacyjna gdy zaszczepiono: 90% populacji
 195. 275. Dawka przypominająca szczepienie przeciwko WZW B w odstępie: 5 lat
 196. 276. Najważniejszy wektor zakażenia szpitalnego to: ręce personelu
 197. 276. Zapoznanie się z KPP przez: podpisanie na formularzu historii choroby stosownego oświadczenia.

PYTANIA Z EGZAMINU KLINIKI I PIELEGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

 1. Hipoglikemia nie występuje w:
 1. Cukrzyca u matki
 2. Posocznica
 3. Wcześniak
 4. Wrodzone wady serca
 1. Prawidłowe parametry to: 120 – 160 czynność serca, 30 – 60 tętno
 2. Wskaż prawidłowe zdanie : VLBW < 2500 g noworodek z bardzo małą urodzeniową masą ciała
 3. Do badań przesiewowych zaliczmy: wszystko oprócz próby tuberkulinowej
 4. Profilaktyka okresu noworodkowego: wszystkie odpowiedzi
 5. Zdrowego noworodka szczepi się w ciągu 24 h na: WZW i gruźlicę
 6. Przeciwwskazaniem do karmienia piersią nie jest : infekcja górnych dróg oddechowych u matki
 7. Krew na badania przesiewowe pobieramy w: 3 – 6 dobie życia, dopuszcza się pobierania poniżej 72 h życia
 8. Prawidłowa temperatura ciała na skórze; 36 – 36,5 stopni
 9. Nie należy często badać temperatury w : odbytnicy
 10. Przy nastawieniu temperatury w inkubatorze bierze się pod uwagę: wiek i masę dziecka
 11. Prawidłowe zdanie: neutralna temperatura otoczenia w okolicy wątroby
 12. U noworodka o temp 34 stopni nastawiamy: 35 stopni
 13. Wskaż fałszywe zdanie: utrata masy ciała fizjologicznie może wynosić > 10 – 15%
 14. J ak leczyć MAS: zaintubować i odessać
 15. Co nie należy do chorób wcześniaków: MAS
 16. Co nie należy do czynników ryzyka infekcji wewnątrzmacicznej:
 1. Pęknięte błony płodowe > 16h
 2. Gorączka > 38 stopni
 3. Płeć męska
 1. Cytomegalia: powoduje głuchotę, często o bezobjawowym przebiegu
 2. Co nie należy do mechanicznych urazów okołoporodowych: dysplazja barkowa
 3. Nie pobiera się badań przesiewowych u noworodków : < 1500g, karmionych parenteralnie, po transfuzjach
 4. Milia: zaczopowanie gruczołów łojowych
 5. Obliczyć diurezę u 1500 g wcześniaka: 36 – 72 ml
 6. Kiedy fototerapia: przed 24h, obejmuje stopy i dłonie – wszystkie odp
 7. Donoszony noworodek o wadze 3200 w 3 dobie bilirubina całkowita 12,5%, straciła wadze 5%: nie wymaga leczenia
 8. Żółtaczka patologiczna: przed 24h, podstawą leczenia jest fototerapia
 9. Zasada postępowania z wcześniakiem: minima handing
 10. U dzieci których matki otrzymały leki przeciwbólowe należy podać: Narkan (Nalakson)
 11. Lekiem z wyboru w leczeniu ZZO jest: surfaktant
 12. Do zaburzeń oddychania należy: wszystkie odp
 13. Obecność smółki w płynie owodniowym – kiedy inkubujemy: zawsze/ czynność serca <60, brak oddechów, po nieskutecznej wentylacji workiem ambu

PYTANIA Z PORODÓWKI

 1. Co nie jest objawem rzucawki: pacjentka jest przytomna, pobudzona, tępy ból głowy
 2. Hiperbilirubina u noworodków matek z cukrzycą: 25 % - 50%
 3. Chwyt De Lee polega na: bocznie od warg sromowych naciskamy w głąb kanału rodnego dwoma palcami i wyczuwamy dużą, twardą główkę.
 4. Wysokość dna macicy: 32 tyg. w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym
 5. Co bada się II chwytem Leopolda : ustawienie
 6. Wielowodzie można stwierdzić, gdy ilość płynu owodniowego wynosi: >2 l
 7. Wymiar CRL w USG najlepiej zobaczyć: <12 t.c.
 8. Postępowanie po napadzie rzucawki: ułożenie płaskie z równoczesnym uniesieniem głowy o 10 stopni w stosunku do tułowia
 9. Rozkojarzona czynność skurczowa: czynnikiem czynnościowego podziału mięsnia na kilka odcików, z których każdy kurczy się niezależnie i w innym rytmie
 10. Co to jest położenie : stosunek długiej osi płodu do długiej osi macicy
 11. Co to jest ustawienie: stosunek części płodu do wewnętrznej ściany macicy, najczęściej grzbietu do wewnętrznej części ściany macicy
 12. Co to jest ułożenie: stosunek części ciała płodu względem siebie
 13. Celem inwersji wodnej nie jest: dążenie do porodu w wodzie
 14. Zadaniem pielęgniarki/ położnej do przygotowania kobiety do inwersji wodnej jest: KTG co 30 min
 15. Ocena pochwy kobiet : (ph kwaśne, obecność tkanki nabłonkowej, obecność pałeczek kwasu mlekowego)
 16. Niewspółmierność porodowa: dysproporcja między główką a kanałem rodnym
 17. Najodpowiedniejszy moment nacięcia krocza: zblędnięcie krocza
 18. Test niereaktywny: ( brak akceleracji w ciągu 60 min)
 19. Przyczyny dystocji barkowej: cukrzyca matki, otyłość, ciąża przenoszona, oksytocyna, wyciągacz próżniowy lub kleszcze, przedłużony II okres porodu
 20. Przyczyną niewydolności szyjki macicznej nie są: a )urazy mechaniczne , b) niewydolność czynnościowa, c) liczne porody,  d) ciąża pozamaciczna Przyczyną są: urazy mechaniczne szyjki, pęknięcie szyjki: operacja kleszczowa, nagły poród, poród dużego płodu, duże dawki prostoglandyn lub oksytocyny, rozszerzenie mechaniczne kanału szyjki, wady wrodzone macicy, wady wrodzone bez towarzyszących wad rozwojowych macicy, szyjka mięsniowa, jatrogenne, niewydolność czynnościowa, ciąża wielopłodowa
 21. Deceleracjie późne są: wykłądnikiem niewydolności maciczno – łożyskowej oraz zmniejszonej wymiany między matką a płodem
 22. Małe ciemiączko: ciemiączko tylne – miejsce zbiegania się trzech szwów: strzałkowego i obu węgłowych. Otoczone przez kości ciemieniowe i kość potyliczną. Ma kształt trójkąta, podstawą zwróconego do kości potyliczne. Zarasta ok. 3 miesiaca życia.
 23. Miednica antropoidalna : eliptyczny kształt wchodu z wydłużonym wymiarem prostym.
 24. Miednica Ginekoidalna wg Caldwella i Moloya: wchód eliptyczny z wydłużonym wymiarem poprzecznym
 25. Przedłużone zstępowanie porodu to: punkt prowadzący nie znajdzie się na dnie miednicy w ciągu 10 skurczów od pełnego rozwarcia szyjki macicy
 26. Klasa NYHA 2: nieznaczna lub mierne ograniczenia niewydolności przed ciążą
 27. NIC to : po 20 tyg i ustępuje po porodzie
 28. Skurcze Alveraza: do 20 tyg.,  nieskoordynowane o dużej czestotliwości występujące fizjologicznie w ciąży, do 10 skurczów w 10 min, małe ciśnienie 2 – 3 mmHg
 29. Zadaniem p / p w porodzie zabiegowym nie obejmuje: miejscowego znieczulania krocza
 30. Do znieczulenia zewnątrzoponowego nie obejmuje: poinformowanie pacjentki o celu, przebiegu sposobu  i powikłań
 31. Objawami rzucawki nie są:bóle głowy i wymioty Objawy rzucawki to: utrata przytomności, drgania włókienkowate twarzy i rąk, trzepotanie powiek, oczopląs, pobudzenie ruchowe, skurcz toniczny, skurcze kloniczne, śpiączka
 32. Norma cukrzycy nie powinna przekraczać: 90 mg
 33. Prawidłowa ilość płynu owodniowego ( w poszczególnych tyg.):
 1. W 10 tyg. – 30 ml
 2. W 20 tyg. – 300 ml
 3. W 30 tyg. – 600 ml
 4. W 36 tyg. – 1000 ml
 5. W 38 – 42 tyg. – 600 ml
 1. Dojrzały płód wydala: 500 ml
 2. Amniopunkcja: 12 i 14 ; 16 – 19
 3. Amniopunkcja genetyczna: po 16 tyg. Ciąży  ( amniopunkcja klasyczna) lub między 10 a 15 tyg. (wczesna)
 4. Charakterystyka odgięciowych: zwrot potylicy ku kości krzyżowej podczas porodu, zwrot potylicy spod spojenie łonowe w ułożeniach odgięciowych jest niekorzystne, a w ułożeniu twarzyczkowym uniemożliwia samoistny porodód, główka przez cały kanał rodny przechodzi w różnych stopniach odgięcia, kręgosłup płodu wykazuje mniejszy lub większy stopień wyprostowania, przy krancowym odgięciu główki przypiera kształt litery S, grzbiet płodu skierowany jest do tyłu
 5. Wydzielanie surfaktantu w: 24 tyg. ciąży( Bręborowicz)
 6. Rozkojarzona czynność skurczowa II stopnia zaburzenia spowodowane są istnieniem dwóch lub więcej rozruszników, co powoduj niezależne od siecbie kurczenie się różnych fragmentów mięśniówki macicy, podstawową cechą jest całkowity brak synchronizacji skurczów macicy
 7. Retrakcja: włókna mięśniowe nie wracają po skurczu do pierwotnej długości, stają się krótsze zachowując przy tym swoje napięcie
 8. Ułożenie wierzchołkowe: Dane położnicze: cz. Przodująca – główka, okolica wierzchołka czaszki; punktprowadzący – punkt między ciemiaczkiem przednim a tylnym (okolica miedzyciemieniowa); płaszczuyzna miarodajna – czołowo potyliczna = 34 cm; wymiar główki – prosty 12 cm; punkt podparcia – czoło na granicy włosów; mechanizm rodzenia – najpierw przygięcie, a następnie odgięcie; kształt główki – brak adaptacji lub czaszka wieżowata; przedgłowie – kości ciemieniowe: bardziej na prawej przy ust I, bardziej na lewej przy ust II
 9. Ułożenie twarzyczkowe: Dane położnicze: część przodująca – główka, twarzyczka; punkt prowadzący – nos i szczęka; płaszczyzna miarodajna – tchawiczo – ciemieniowa 34,5 – 35; wymiar główki – tchawiczo – ciemieniowy 12, 7 cm; punkt podparcia – podbródek (kość gnykowa); mechanizm rodzenia – przygięcie, kształt główki – długogłowie, przedgłowie – twarz głównie na przodującym policzku, policzek prawy w ułożeniu twarzyczkowym I, policzek lewy w ułożeniu twarzyczkowym II
 10. Ułożenie ciemieniowe: Dane położnicze: Cz, przodująca – główka, okolica ciemiaczka przedniego; punkt prowadzący – ciemiaczko przednie; płaszczyznamiarodajna – czołowo – potyliczna 34 cm; wymiar główki – prost 12 cm; punkt podparcia – czoło na granicy włosów; mechanizm rodzenia – najpierw dość duże przygięcie, a następnie odgięcie; kształt główki – krótkogłowie; przedgłowie – w obrębie ciemiączka przedniego
 11. Z wymiaru skośnego w położeniu potylicznym przednim: w ust I lewym przez skośny I prawy; w ust II prawym przez skośny II lewy
 12. Z wymiaru skośnego w  położeniu tylnym: wstawianie się szwem strzałkowym w ust I lewym w wymiar skośny II lewy, w ust II prawym w wymiar skośny I prawy

INNE PYTANIA

 1. Kapacytacja (uzdatnianie): zmiany zachodzące w plemniku w drogach rodnych umożliwiający zapłodnienie  trwa ok. 7 h,
 2. Owodnia : nabłonek, jeden z błon plodowych, powstaje z ektodermy i mezodermy
 3. Skurcze Braxtona Hicksa: występują po 20 t.c. skurcze o większej amplitudzie-15 mmHg ale rzadsze-1 skurcz na kilka godzin Od 30 t.c. amplituda 30 mmHg i częstotliwość-1 skurcz na godzinę; skurcze o częstości 1-2 na godzinę i amplitudzie 2-4 kPa (15-30 mmHg)
 4. Profilaktyka I stopnia w opiece prenatalnej: promocja zdrowia, prowadzenie porodów fizjologicznych i o małum stopniu ryzyka oraz opieka nad pacjentką w połogu, prowadzenie podstawowej opieki przedkoncepcyjnej w ciąży i w połogu na podstawie oceny ryzyka ciąży i ew. przekazanie pacjentek do ośrodków II i III
 5. Mięśnie przepony moczowo – płciowej(diaphragma urogenitale) po łacinie: m. poprzeczny głęboki krocza (m. transversus perinei profundus), m. zwieracz cewki moczowej (m. sphincter urethrae) warstwa powierzchowna: m. kulszowo-jamisty (m. ischiocavernosus), m. opuszkowo-gąbczasty / opuszkowo-jamisty (m. bulbospongiosus / bulbocavernosus), m. poprzeczny powierzchowny krocza (m. trasversus perinei superficialis), m. zwieracz zewnętrzny odbytu (m. spincter ani externus)
 6. Środek ścięgnisty krocza: jest to węzeł mięśniowo-łącznotkankowy występujący w środkowej części krocza między pochwą a odbytem, utworzony przez: dżwigacz odbytu, m. poprzeczny powierzchowny krocza, m. poprzeczny głęboki krocza,m. opuszkowo-gąbczasty, zwieracz zewnętrzny odbytu.
 7. Co przechodzi prez łożycko na zasadzie aktywnej dyfuzji: przechodzą jony nieorganiczne, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy, hormony, białka, tłuszczw i immunoglobuliny
 8. Transpotr bierny: O 2 , CO 2 , kreatynina, leki, galaktoza, krwinki czerwone i białe
 9. Jakie białka w płynie owodniowym nie są matczyne: białko płodowe:alfa-fetoproteina, trasferryna, beta-mikroglobulina, fibrynogen Białka matczyne: immunoglobuliny, albuminy, globuliny i białka wiążące hormony płciowe
 10. W którym tygodniu wykonujemy amnioinfuzje: wykonuje się ją w celu uzupełnienia płynu owodniowego gdy nastąpi przedwczewsne pęknięcie błon płodowych-przed 26 t.c. a okres utajenia przekracza 5 tygodni Amnioinfuzję w przedwczesnym pęknięciu błon płodowych wykonuje się przed 30 t. c. lub amnioinfuzja śródporodowa, gdy jest zielony płyn owodniowy w celu profilaktyki aspiracji zielonego płynu owodniowego do drzewa oskrzelowego płodu
 11. Burza śnieżna w: zaśniad groniasty
 12. Reguła Negellego 1. dzień OM – 3 miesiące +7 dni +/_ X  + ewentualnie rok

X ( liczba dni, o którą różni się cykl kobiety) np. gdy cykl trwa                          24 dni to -4dni a gdy  cykl   36 dni to + 8 dni

 1. Sprzeżna anatomiczna (c. anatomica): wymiar prosty płaszczyzny wchodu: zawart między górnym brzegiem spojenia łonowego a promontorium     =11-11,5 cm
 2. Sprzężna prawdziwa (coniugata vera)=sprzężna położnicza (c. obstetricia) linia łącząca najbardziej wysunięty do wewnątrz kanału rodnego punkt spojenia łonowego z promontorium=10-11cm
 3. Objaw Pisacka: zmiana kształtu macicy, objaw wczesnej ciąży, powiększenie rogu w którym znajduje się jajo płodowe
 4. Ile moczu jest filtrowane w ciągu doby: w ciąży donoszonej 500ml/dobę
 5. W jakim celu wykonujemy chwyty Leopolda: rozpoznania nieprawidłowego położenia płodu
 6. Położenie stópkowe (habitus pedarius completus/ incompletus) zupełne 24 cm, stópkowe niezupełne 25,5 cm
 7. Nieosiowe wstawianie główki: czyli asynklityzm, polega na tym, że szew strzałkowy wstawia się poprzecznie do wchodu miednicy w nierównej odległości między spojeniem łonowym a wzgórkiem kości krzyżowej . Powoduje to przodowanie jednej z kości ciemieniowych. Najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowa budowa miednicy mniejszej, głownie miednice płaskie ze zwężonym wymiarem prostym wchodu. Asynklityzm przedni korzystniejszy z punktu widzenia mechanizmu porodowego.
 8. Ile ruchów czuje kobieta w 40 tyg ciaży: między 20-30 t.c.kilkanaście w ciągu 10 minut a w 40 t.c. 1-2 ruchy w ciągu 10 minut
 9. Wysiłek fizyczny nie wpływa na rozmiar płodu
 10. Po obsolecie – DIC
 11. Kiedy niedorozwój płuc: gdy nastąpi przedwczesne pęknięcie błon płodowych<37 t.c.
 12. Co nie powoduje rozwierania szyjki macicy: progesteron
 13. Co powoduje nieefektywne parcie: przedłużenie fazy zstępowania(rozpoznaje się wytedy, kiedy punkt prowadzący nie znajdzie się na dnie miednicy w ciągu 10 skurczów od pełnego rozwarcia) przy nieefektywnym parciu oraz przedłużenie fazy dna miednicy(gdy część przodująca osiąga dno miednicy) przy zbyt słabym parciu
 14. Fazy rzucawki: objawy wstępne, skurcz toniczny, skurcze kloniczne, spiączka
 15. Postępowanie po ataku rzucawki: płaskie ułożenie na plecach z uniesieniem głowy o 10 stopni
 16. II okres u wieloródki trwa: W: 30 – 1 h; P: 2 – 3h
 17. Co rodzi się w 3 etapie porodu miednicowego: tułów
 18. Placenta praevia partialis: łożysko przodujące częściowo
 19. Totalis : całkowite
 20. Centralis: centralne, środkowe
 21. TORCH: toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, zakażenie wirusami opryszczki
 22. Triada Gregga: zespół wad wrodzonych wywołanych zakażeniem wewnątrz macicznym płodu wirusem różyczki; wada serca, wada narządu wzroku i słuchu, guchota
 23. Badanie wewnętrzne położnicze: w skład wchodzą następujące badania: wziernikowanie (ocena długości i szerokości pochwy, części pochwowej szyjki), amnioskopia (wykonuje się w ciązy donoszonej lub na początku porodu przy zachowanych błonach płodowych, w celu oceny zabarwienia i ilości płynu owodniowego oraz stan błon płodowych) i badanie per vaginum ( służy do oceny położenia, konsystencji, długości i rozwarcia szyjki macicy, stanu błon płodowych, ewentualnego odpływania płynu owodniowego, określenie części przodującej, jej stosunku do miednicy matki oraz do określenia ułożenia, do oceny miednicy kostnej oraz spoistości tkanek miękkich)
 1. Średnie cisnienie tętnicze MAP: średnie ciśnienie tętnicze Hbd 18-24 do 90 mm Hg; nadciśnienie, gdy wzrost o 20 mm Hg lub>105 mm Hg, gdy brak pomiarów z poprzednich okresów, MAP=(ciś skur +2xciś rozkur)/3
 2. 20 – 40 % utrata krwi – co nie powoduje objawy wstrząsu hipowolemicznego: tachykardia, zblednięcie powłok skórnych, spadek RR, diureza godzinowa 30 ml, ciśnienie tętnicze rozkurczowe<70 mmHg
 1. 20  - letnia z niskm RR i utratą krwi
 2. Poronienie zagrażające 6-22 t.c. bezbolesne krwawienie z macicy i niekiedy skurcze macicy o niewielkim natężeniu (zapewnienie spokoju fizycznego i psychicznego), p. w toku krwawienie i bóle o różnym nasileniu, skrócona szyjka macicy z drożnym ujściem wewnętrznym, w którym widoczne są elementy jaja płodowego (wyłyżeczkowanie jamy macicy), p. zatrzymane nie nastąpiło wydalenie obumarłego płodu w ciągu 8 tygodni od jego śmierci p. zatrzymane należy różnicować z pustym jajem płodowym
 3. Skurcze w porodzie przedwczesnym: regularne bolesne skurcze występujące co ok. 10 min przebiegające z równoczesnym rozwieraniem się szyjki macicy, udokumentowane skurcze 4/ 20 min lub 8/ 60 min
 4. Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego: czynniki medyczne (obciążony wywiad: przebyte porody przedwczesne, martwe urodzenia, przebyte poronienie samoistne lub indukowane; czynniki występujące w ciąży: krwawienia z macicy, ciąża bliźniacza, łożysko przodujące, stan przedrzucawkowy, infekcje dróg moczowych, infekcje pochwowe) czynniki socjalne (niski poziom socjalno-ekonomiczny, wiek matki poniżej 18 lat i powyżej 35 lat, wielorodność, stan cywilny wolny, palenie papierosów) czynniki fizyczne (promieniowanie radioaktywne, termiczne, jonizujące, pole elektromagnetyczne, wibracje, hałas) czynniki chemiczne (skażenie środowiska związkami siarki, fluoru i metali ciężkich) psychogenne czynniki stresogenne
 5. Dystocja szyjkowa: zaburzenia wynikające z bezwzględnej lub względnej dysproporcji między pojemnością miednicy matki a wielkością główki płodu, spowodowane nieprawidłową budową miednicy kostnej, małą podatnością tkanek miękkich (w tym także szyjki), nieprawidłowymi ułożeniami płodu lub kombinacją tych przyczyn
 6. Kobieta w 42 tyg. co zrobisz
 7. Immunoglobuliny – D: podać do 72 godzin po porodzie przy pierwszej ciąży dawki 50 µg po poronieniu, amniopunkcji, operacji ciąży pozamacicznej, krwawieniu w ciąży,                                                                                         150 µg po porodzie fizjologicznym, ciąży obumarłej, krwawiącym łożysku przodującym,                                                                                                       300 µg po porodzie zabiegowym, ciąży mnogiej, ręcznym wydobyciu łożyska

150 µg w 28 t.c.-profilaktyka w ciąży

 1. Fenoterol
 2. Test Menninga biofizyczny profil płodu: czynność serca płodu(co najmniej 2 akceleracje na 30 min związane z ruchami płodu), ruchy oddechowe płodu ( co najmniej 1 epizod trwający 30 s lub dłużej w ciągu 30min obserwacji), ruchy płodu (min 3), napięcie mięśniowe płodu(min 2 epizody zgięcia i wyprostu kończyn lub tułowia), płyn owodniowy(min jeden zbiornik płynu o wymiarze 2 cm) max 10 pkt !6/10 możliwe zagrożenie płodu->34tc ukończyć ciążę a <34tc powtórzyć test po 24 h
 3. Mierzenie ph: warunki: pęknięte błony płodowe, rozwarcie ujścia szyjki macicy umożliwiające wprowadzenie rurki amnioskopowej Wskazania: ciążowe (cukrzyca matki, przewlekłe zapalenie nerek, konflikt serologiczny, ciężka gestoza, hipotrofia płodu, nadciśnienie tętnicze, małowodzie, obciążony wywiad położniczy, obumarcie wewnątrzmaciczne w poprzedniej ciąży, inne powikłania, których wpływ na płód jest niewątpliwy ) porodowe (przedłużający się 1. i 2. okres porodu, podejżenie o zaburzenie w przepływie krwi pępowinowej, nadmierne napięcie mięśnia macicy, podejrzenie o niewydolność maciczno-łożyskową,inne powikłania porodowe, które stwarzają zagrożenie dla życia płodu, zaburzenia w dynamice czynności skurczowej macicy) objawy zagrożenia płodu (ciężka bradykardia i tachykardia nawet jednorazowa, umiarkowana bradykardia i tachykardia powtarzająca się brak zmienności częstości serca płodu, obecność smólki w płynie owodniowym)
 4. Srednia wartość ph: wartość graniczna 7, 25
 5. Ph w ciężkiej kwasicy metabolicznej: 7,09 – 7, 00
 6. EKG płodowe: metoda pośrednia-z powłoki brzusznej matki, metoda bezpośrednia-z części przodującej płodu
 7. EKG obniżenie / podwyższenie załamka T/ QRS o 0,005: wydłużenie zespołu QRS do 0,7 s stwierdzono w przewlekłym niedotlenieniu w wyniku niedokrwistości hemolitycznej płodu, skracanie trwania zespołu QRS u płodów z opóźnionym wzrostem
 8. Niedokrwistość u płodu
 9. Test reaktywny: normokardia, w KTG dwie akceleracje lub więcej o amplitudzie co najmniej 15 ud/ min i trwajace co najmniej 15 sekund, towarzyszące ruchom płodu w czasie 30 min
 10. Definicja deceleracji: okresowe obniżenie częstości serca płodu o 15 uderzeń na minutę lub więcej w stosunku do częstości podstawowej trwające 15 sekund lub dłużej
 11. Oscylacja milcząca KTG: amplituda poniżej 5 ud/min - fizjologiczny stan spoczynku płodu do 30 minut, działanie depresyjne na CUN leków podawanych matce no. Dolargan, Relanium, ograniczenie zdolności adaptacyjnej serca płodu jako wynik niedotlenienia w ciężkiej kwasicy, alkaloza hiperwentylacyjna rodzącej
 12. Wypadniecie rączki: po pęknięciu błon płodowych, rączka badalna jest przed częścią przodującą płodu lub obok niej , występowanie:w poł główkowym w przypadku wąskiej miednicy, w nieprawidłowych ułożeniach (twarzyczkowe), w poł. Poprzecznym, w wielowodziu, postępowanie profilaktyczne: rodzącą układamy z wysoko uniesioną miednicą na boku przeciwnym do przodującej rączki. Niebezpieczeństwem wynikającym z zupełnego wypadnięcia rączki jest spowodowane zahamowaniem postępu porodu (ryzyko pęknięcia macicy). Wypadniętą rączkę należy w każdym przypadku odprowadzić .
 13. Intensywny nadzór – zadania położnej
 14. Przedgłowie – wysięk surowiczy
 15. Co ukazuje się w sparze sromowej w odzielaniu sposobem Schultzego: środek łożyska, w środkowej części łożyska tworzy się krwiak pozałożyskowy-centralne oddzielenie się łożyska, występuje w 80% przypadków
 16. Co ukazuje się w sparze sromowej w odzielaniu sposobem Duncana: część matczyna łożyska, brzeżne oddzielenie się łożyska, często towarzyszy obfitsze krwawienie, dotyczy łożysk nisko umiejscowionych
 17. Powikłania po porodzie dużego płodu
 18. Założenie peloty próżniowej: na główce dokładnie nad punktem prowadzącym, nie może pokrywać ciemiączka przedniego, wytwarza podciśnienie 60-80 kPa(0,6-0,8 atm)
 19. Powikłania po kleszczach: ze strony płodu (uszkodzenia mechaniczne-obrażenia tkanek twarzy,uraz powiek, gałki ocznej, złamanie kości czaszki i kręgosłupa, krwiaki podokostnowe, krwiaki pod czepcem ścięgnistym-jego następstwa to wstrząs hipowolemiczny, ciężka niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia krwi,  krwotok wewnątrzczaszkowy, urazy nerwów czaszkowycha szczególnie nerwu twarzowego VII, uszkodzenia rdzenia kręgowego) ze strony matki (uszkodzenia tkanek miękkich kanału rodnego, szyjki, pochwy, krocza,  urazy pęcherza moczowego, moczowodów, odbytnicy, późne następstwa: nietrzymanie moczu, stolca, obniżenie narządów rodnych)
 20. Od kiedy zaczyna się połóg: bezpośredni: pierwsze 24h po porodzie; wczesny połóg: I tydzień po porodzie,; późny połóg – 6 tyg po porodzie
 21. Wskazania połogowe
 22. Stan ogólny po porodzie: temperatura podwyższona do 38 prawidłowa ze względu na odwodnienie w czasie porodu , tętno niższe 60-70 ud/min natomiast szybkie i nitkowate krwawienie lub stany zapalne, obecne w połogu podciśnienie ortostatyczne co może być przyczyną omdleń przy próbie pionizacji, ciśnienie niskie-krwawienie wewnętrzne a wysokie > 140/90- zagrożenie rzucawką w połogu
 23. Kiedy laktogeneza- przygotowanie do wydzielania mleka (w drugiej połowie ciąży)
 24. Galaktogeneza – wywołanie wytwarzania mleka
 25. Galaktopoeza – utrzymanie wytwarzania mleka
 26. Galaktokineza – wydalanie mleka

1.sprzezna anatomiczna

2. co oceniamy w tescie Mering

3.obraz „zaćmy śnieznej”

4.deceleracje wczesne czym są wywołane

5.kiedy stosujemy stymulacje dojrzewania płuc

6.Chwyty Leopolda

7. miednica antropoidalna

8.reguła negellego

9.Kiedy mierzymy CRL

10. bracht- opis

11.NIC

12.czynniki ryzyka porodu przedwczesnego

13.mierzenie pH

14. niewspółmierność porodowa-kiedy

15.kolejnosc szycia krocza

16. powikłania po kleszczach

18. definicja deceleracji

20. ustawienie co to jest

21. biopsja kosmówki

22. kiedy badanie prenatalne

23. Kidy SA pierwsze ruchy płodu

24. biopsja kosmowki- kiedy

25. amniopunkcja genetyczna

27.powikłania po porodzie duzego porodu

29. założenie peloty próżniowej

30. konflikt serologiczny

31.kobieta w 42 t.c. co robisz

32. EKG płodowe

33.coś o TOSCO albo TOCo

36.imunoglobuliny anty –D

37.intensywny nadzór- zadania położnej

38.stany naglące w kinekologii i położnictwie

39. fenoterol

40.Oscylacja milczaca w KTG

41. wskazania połoowe

1. Dystocja szyjkowa

4. Nbidokrwistośc u płodu

5. Ekotopowa ciaza

6. Kiedy rozwijaja się płuca u płodu

7. CRL i ustawienie – def

11. Korory płynu owodniowego

13. Hegar II

14. Laktogeneza kiedy

15. Odizelenie łozyska

18. Wypadniecie rączki

PYTANIA Z  ZALICZENIA – POŁOŻNICTWO I SUM

1. FHR Fetal Heart Rate – czynność serca płodu (widoczna przy CRL powyżej 6 mm)

2. ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową

do 12 tygodnia ciąży,

 1. Wskaż nieprawidłowe zdanie: wokół serca znajduje się płyn
 2. Najczęściej spotykane w piśmiennictwie są:

Indeks pulsacji PI

Indeks oporu RI

Wskaźnik skurczowo-rozkurczowy S/D

 1. Pytanie z tym materiałem: Tętnica maciczna
 1. Wartość średnia indeksu pulsacji dla obu tętnic macicznych jest predykcyjnie najlepsza i wraz z obecnością wczesnorukurczowego „wcięcia”  (notch) ma największą wartość predykcyjną i znaczenie w pracy klinicznej
 2. W nadciśnieniu indukowanym ciążą oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu obserwuje się w l połowie ciąży obniżeniem przepływu rozkurczowego w tętnicy macicznej oraz występowaniem wczesnorozkurczowego „wciącia”.
 1. ELEKTROKARDIOGRAFIA Płodowa

Metoda nadzoru śródporodowego stanu płodu w oparciu o analizę odcinka ST i RR płodowego elektrokardiogramu albi puls oksymetria Pulsoksymetria płodowa

 1. Mierzy niezaabsorbowaną frakcję światła w dwóch różnych długościach fali świetlnej w zakresie czerwieni i podczerwieni wysyłanych z dwóch różnych fotodiod i wychwytywanych przez fotodekoder.

 1. Zakres wartości prawidłowych

Prawidłowa saturacja krwi płodu w trakcie porodu mieści się w granicach 30-70% i tylko u 3% zdrowych płodów stwierdza się wartości poniżej 30%.

 1. Ultrasonograficzna ocena dojrzałości płuc nie obejmuje: obejmuje:

Ultrasonograficzna ocena dojrzałości płuc

 1. Opiera się na analizie zmiany kompresji płuca jako wykładnika jego dojrzałości
 2. Trójstopniowa skala
 1. Płuco sztywne
 2. Płuco przejściowe
 3. Płuco podatne
 1. Analiza obrazu środkowego płata prawego płuca
 2. W angiografii dopplerowskiej – ocena liczby małych naczyń krwionośnych w płucach

Profil płucny

 1. Ocena lecytyny, sfingomieliny, fosfatydyloinozytolu, fosfatydyloglicerolu
 1. Coś z przeziernością karkową
 2. Najczesiej występujące bliźniaki

I pytań o ciaże wielopłodową

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...