Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI


Prowadzący Jakub Kraciuk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI


Logistyka zaopatrzenia

 • Jeden z elementów przedsiębiorstwa

 • Część podstawowej działalności przedsiębiorstwa przyczyniająca się do przepływu surowców i materiałów:

  • Przyjmowanie, składowanie, manipulacje materiałami, gospodarka magazynowa, sterowanie zapasami, planowanie transportu


Produkcja

 • Część podstawowej działalności przedsiębiorstwa dotycząca wytwarzania dóbr i usług

  • Przetwarzanie nakładów (czynników na wejściu) w produkty gotowe

   • Jest to np. produkcja maszynowa, montaż, pakowanie, testowanie, utrzymywanie wyposażenia, znakowanie i inne operacje w obiektach firmy


Definicja logistyki wg CLM

"Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów".


Logistyka to kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych kosztach.

Materiał oznacza tu surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, części zamienne i materiały eksploatacyjne. Obszar ma znaczenie terytorialne (wydział, zakład, region) lub branżowe (przemysł spożywczy, dystrybucja leków itp.)


Etapy rozwoju logistyki:

 • I – lata 50 XX wieku – niezintegrowane działania logistyczne(zakupy, magazynowanie i dystrybucja są osobno rozpatrywane)

 • II – lata 60. i początek 70. XX wieku – problemy fizycznej dystrybucji towarów i problemy zarządzania zaopatrzeniem

 • III – lata 80. XX wieku – integracyjne rozumienie procesów logistycznych – logistyka jako zarządzanie strumieni przepływu materiałów i informacji w skali całego przedsiębiorstwa

 • IV – lata 90. XX wieku i obecnie - ekspansja logistyki poza przedsiębiorstwo. Obejmuje różnorodne przepływy w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Powstawanie centrów usług logistycznych, przyspieszenie przepływu towarów w skali globalnej.
Ewolucja logistyki:

Podstawowe struktury systemów logistycznych


SYSTEM JEDNOSTOPNIOWY (bezpośredni przepływ towarów)

Punkt dostaw Punkt odbioru

(przygotowanie dostawy) (zastosowanie towarów)


SYSTEM KOMBINOWANY (bezpośredni i pośredni przepływ towarów)