Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Logika - logika 13.03


Prowadzący Tadeusz Dyk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

logika 13.03.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

logika praktyczna -Zygmunt Ziembiński (a tam tylko odnośnie rat med)

Celem zajęć:

zapoznanie z głównymi zasadami poprawnego rozumowania, wyrobienie zdolności poprawnego myślenia, definiowania, precyzyjnego wypowiadania, przekazywania myśli

Treści programowe:

podany wyżej cel realizowany jest w 2 częściach tematycznych:

1.w pierwszej części szczególną uwagę zwraca się na zdolność słonego sformułowania myśli w konkretnym języku. Z tego też względu, podstawowym zadanie zajęć jest logiczna analiza nazw i zdań oraz stosunki między zakresami nazw, w tej części omówione zostaną elementy teorii definicji relacji.

2. druga dotyczy uzasadnienia twierdzeń a zwłaszcza poznania tez, teorii zdań, rodzajów rozumowania, wnioskowania bezpośredniego i pośredniego,  przekształcania zdań kategorycznych

Główne zagadnienia:

1.pojęcie i rodzaje nazw, stosunki między zakresami nazw

2.elelmenty torii definicji

3.elementy teorii relacji

4.podział zdań, wartość logiczna zdania, zdanie a funkcja zdaniowa

5.rodzaje zdań kategorycznych .Stosunki między S(podmiot) a P(orzecznik)

6.punktory prawdziwościowe

7.tezy teorii zdań

8.sprawdzanie metody tez metodą zero jedynkową

9.klasyfikacja i pojęcie rozumowań

10.wnioskowanie bezpośrednie, kwadrat logiczny

11.przekształcanie zdań kategorycznych(obwersja, konwersja, kontrapozycja, inwersja)

12.rodzaje sylogizmów(reguły i dyrektywy sylogizmów)

13. wnioskowanie sylogistyczne

14.wnioskowanie uprawdopodobniające

15.wnioskowanie indukcyjne, analogia

16.błedy wnioskowania

Tematy:

1.znak,charakterystyka znaku w logice, definicja znaku, substrat materialny znaku, reguły znaczeniowe

2.semantyczna charakterystyka języka ,definicja języka, formalna struktura języka, homonimy  ,metajęzyk ,polisemia, idiomaty ,porozumienie, nieporozumienie, niezrozumienie

3.3 kwietnia

nazwy,pojęcie znazwy,nazwy konkretne a nazwy abstracyjne,desygnat nazwy,nazwy indywidulae a nazwy generalne,treść nazwy,zakres nazwy,nazwy zbiorowe.

4.10 kwietnia

stosunki między zakresami nazw, błędy i usterki które mogą powstać w czasie słownego przekazywania myśli, (niezrozumiałe przekazywaie myśli,wieloznacznosć słów,niewłaściwa składnia

5.17 kwietnia

definicja realna a definicja nominalna,rodzaje definicji ze względu na ich zadanie,rodzaje definicjie ze względu na ich budowę,warunki poprawnosci definicji

6.24 kwietnia (dwa tematy)

-pojęcie zdania w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań, struktura zdania

-tezy z jedną zmienną zdaniową, tezy z dwiema zmiennymi zdaniowymi

7. 8 maja

kwadrat logiczny, opozycja zdania w kwadracie logicznym, konwersja i obwersja zdań, budowa sylogizmu kategorycznego

8. 15 maja

a)

-rozumowanie źródła naszych przekonań. argumentacja, rozumowanie dedukcyjne i niededukcyjne, rozumowanie mętne, rozumowanie uprawdopodabniające

b)

-argumenty i spory, argument z autorytetu, argument z powszechnej opinii, argumenty z podobieństwa, argumenty równi pochyłej

c)

-reguły racjonalnej dyskusji ,reguła swobody wypowiedzi, reguła odpowiedzialności za głoszone poglądy, reguła uczciwości wobec stanowiska przeciwnika, reguła trzymania się meritum sprawy

9.22 maja zaliczenie

29 maja wpisy i ewentualna poprawa.

15-20 min

Znaczenie nazwy logika:

logika: LOGIKE gr -przydawka przyłączona do dwóch greckich rzeczowników : EPISTEME- znaczy tyle co nauka, TEHNE -umiejętność. LOGIKE EPSTEME... -logiczna nauka i umiejętności

grecy tym słowem oznaczali: rozum i to co w rozumie powstaje (a więc myśli) i to co w myśl musi się przyowlec, aby mogło dotrzeć do obcych ludzi

logika: nauka o poprawnym rozumowaniu

logika formułuje kryteria poprawności rozumowań, analizuje czynności poznawcze tj.klasyfikowanie, definiowanie, wnioskowanie, stawianie i testowanie hipotez, formułowanie teorii naukowych.

podstawowe działy logiki:

1-logika formalna

2-semantyka

3-metodologia

logika formalna: której działami są(logika nazw ,zdań, logika relacji) zajmuje się badaniem form rozumowań niezawodnych czyli takich które prowadzą w sposób konieczny do prawdziwych konkluzji jeśli tylko prawdziwe są wyjściowe przesłanki

Semantyka: to część logiki zarazem część nauki zwanej językoznawstwem ,w semantyce logicznej mowa będzie o znakach ich zbiorze zwanym językiem, semantyka uwzględnia nazwy i zdania ze stanowiska ich znaczeń

Metodologia: zajmuje się formułowanie zaleceń dotyczących sprawnego prowadzenia badań naukowych dzieli się ona na: metodologię ogólną(która zajmuje się dowodzeniem, wnioskowaniem, wyjaśnianiem tłumaczeniem które przysługuje każdej nauce)

Metodologia szczegółowa: która bada swoiste sposoby postępowania poszczególnych typów nauk

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...