Zakładasz grupę

Dodaj grupę
Akceptuję regulamin oraz politykę prywatności

Usługodawcą usługi mailgrupowy.pl oraz Administratorem Danych osobowych jest spółka MailGrupowy.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy Rynku Głównym 28, 31-010 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000482710, NIP 6762467975, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000 złotych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawnych, a w szczególności do:

Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych z baz Serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla rejestracji do Usługi.